Kõikide Lääne-Nigula valla detailplaneeringutega saate tutvuda Maa-ameti planeeringute kaardirakenduses avades vasakust menüüst „Planeeringud".

 

 

                           KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

 

 

 

28. HÜLGENINA JA MERIMETSA

Asukoht

Rannaküla

Eesmärk

Merimetsa ja Hülgenina katastriüksuste omavahelise piiri muutmine vastavalt Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.05.2021 otsusele nr 27.

Algatamise kuupäev

22.02.2022

Koostaja

ARGEPO OÜ

Kehtestamise kuupäev

04.10.2022

Detailplaneeringu materjalid

27. PAALI-KASTANI

Asukoht

Peraküla

Eesmärk

Katastriüksuse jagamine kaheks ehitusõigusega maaüksuseks, maaüksustele kasutusotstarbe määramine; katastriüksustele ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine.

Algatamise kuupäev

26.05.2020

Koostaja

ARGEPO OÜ

Kehtestamise kuupäev

29.12.2020

Detailplaneeringu materjalid

26. SELJANDIKU

Asukoht

Vaisi küla

Eesmärk

Maa-ala jagamine kruntideks, maale hoonestusõiguse ja

ehitustingimuste määramine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse

määramine, maa sihtotstarbe muutmine, keskkonnatingimuste määramine.

Algatamise kuupäev

17.11.2006

Koostaja

ARGEPO OÜ

Kehtestamise kuupäev

21.08.2018

Detailplaneeringu materjalid

25. MÕISA PÕLD

Asukoht

Nõva küla

Eesmärk

Maa-ala ärimaa- ja elamukruntideks jagamine, rohealade ning puhke- ja virgestusalade määramine, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, hoonete  olulisemate arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste määramine ning servituutide vajaduse määramine.

Algatamise kuupäev

27.09.2017

Koostaja

RUUM JA MAASTIK OÜ

Kehtestamise kuupäev

05.05.2016

Detailplaneeringu materjalid

24. PAGARI

Asukoht

Nõva küla

Eesmärk

Maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, krundile ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, hoonete olulisemate arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha planeerimine, keskkonnatingimuste määramine.

Algatamise kuupäev

03.02.2017

Koostaja

Argepo OÜ

Kehtestamise kuupäev

11.08.2017

Detailplaneeringu materjalid

23. PAJUSAUNA

Asukoht

Vaisi küla

Eesmärk

Katastriüksuse jagamine kaheks maaüksuseks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, hoonete olulisemate arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha planeerimine, keskkonnatingimuste määramine ning servituutide vajaduse määramine

Algatamise kuupäev

10.11.2015

Koostaja

Arh. Leena Torim

Kehtestamise kuupäev

21.06.2017

Detailplaneeringu materjalid

22. VÄIKE-HOLLANDI

Asukoht

Nõva küla

Eesmärk

Krundile ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine ning servituutide vajaduse määramine.

Algatamise kuupäev

30.01.2015

Koostaja

OÜ NXXN

Kehtestamise kuupäev

05.05.2016

Detailplaneeringu materjalid

21. NÕVA SADAMA PIIRKOND

Asukoht

Rannaküla

Eesmärk

ehitusõiguse määramine väikesadama väljaehitamiseks, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine, maa sihtotstarbe muutmine, oluliste arhitektuurinõuete seadmine, keskkonna- ja heakorratingimuste määramine, juurdepääsude ja parkimise lahendamine ja servituutide vajaduse määramine

Algatamise kuupäev

07.03.2014

Koostaja

Kobras AS

Kehtestamise kuupäev

17.06.2016. Detailplaneering on Lääne-Nigula Vallavalitsuse 04.10.2022 korraldusega nr. 2-3/22-470 "Hülgenina ja Merimetsa katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine" tunnistatud osaliselt kehtetuks Pos3 ja Pos7 osas.

Detailplaneeringu materjalid

20. TAGA-UUETOA

Asukoht.

Vaisi küla

Eesmärk

Krundile ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine ning servituutide vajaduse määramine.

Algatamise kuupäev

20.09.2013

Koostaja

Kirss Projekt OÜ

Kehtestamise kuupäev

22.05.2015

Detailplaneeringu materjalid

19. MATSU

Asukoht

Rannaküla

Eesmärk

krundile ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, hoonete olulisemate arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine ning servituutide vajaduse määramine.

Algatamise kuupäev

14.01.2014

Koostaja

SNP Projekt OÜ

Kehtestamise kuupäev

13.06.2014

Detailplaneeringu materjalid

18. TOOMANINA

Asukoht

Rannaküla

Eesmärk

maa sihtotstarbe muutmine, krundile ehitustingimuste seadmine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine ning servituutide vajaduse määramine.

Algatamise kuupäev

16.04.2011

Koostaja

Argepo OÜ

Kehtestamise kuupäev

17.05.2013

Detailplaneeringu materjalid

17. KIBUVITSA

Asukoht

Peraküla

Eesmärk

Nõva Laagri-ja Taastuskeskuse rajamine, maa sihtotstarbe muutmine, krundile ehitustingimuste seadmine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha

määramine ning servituutide vajaduse määramine

Algatamise kuupäev

04.02.2011

Koostaja

OÜ NXXN

Kehtestamise kuupäev

17.05.2013

Detailplaneeringu materjalid

16. RANNA-TOOMA IV

Asukoht

Rannaküla küla

Eesmärk

maa-ala kruntideks jagamine, kruntidele ehitustingimuste seadmine, juurdepääsude ja parkimisvõimaluste lahendamine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine, servituutide vajaduse määramine ning maa sihtotstarbe muutmine

Algatamise kuupäev

31.01.2008

Koostaja

 Stuudio Beeta OÜ

Kehtestamise kuupäev

21.10.2011

Detailplaneeringu materjalid

15. NABADE

Asukoht

Nõva küla

Eesmärk

maa-ala kruntideks jagamine, maale hoonestusõiguse ja ehitustingimuste seadmine ning tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine, servituutide vajaduse määramine ning maa

sihtotstarbe muutmine

Algatamise kuupäev

25.04.2007

Koostaja

Kirss Grupp OÜ

Kehtestamise kuupäev

24.09.2009

Detailplaneeringu materjalid

14. SUUREKIVI

Asukoht

Rannaküla küla

Eesmärk

ehituskeeluvööndi vähendamine, krundi ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine ja maa sihtotstarbe muutmine

Algatamise kuupäev

16.09.2006

Koostaja

OÜ Geo-Laser

Kehtestamise kuupäev

22.01.2009

Detailplaneeringu materjalid

13. PÄRTLI JA FORELLI

Asukoht

Nõva küla

Eesmärk

maa-ala elamukruntideks jagamine, maale hoonestusõiguse ja ehitustingimuste seadmine ning tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine ning maa sihtotstarbe muutmine

Algatamise kuupäev

29.06.2006

Koostaja

Haapsalu Maamõõdubüroo OÜ

Kehtestamise kuupäev

29.05.2008

Detailplaneeringu materjalid

12. OTI

Asukoht

Rannaküla küla

Eesmärk

kinnistu jagamine suvemajade ja väikeelamute kruntideks, planeeritavale alale juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, maa sihtotstarbe muutmine

Algatamise kuupäev

14.10.2005

Koostaja

Haapsalu Maamõõdubüroo OÜ

Kehtestamise kuupäev

10.07.2007

Detailplaneeringu materjalid

11. RISTMIKU

Asukoht

Tusari küla

Eesmärk

kinnistu jagamine suvemajade ja väikeelamute kruntideks, planeeritavale alale juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, maa sihtotstarbe muutmine

Algatamise kuupäev

22.09.2005

Koostaja

Haapsalu Maamõõdubüroo OÜ

Kehtestamise kuupäev

29.01.2007

Detailplaneeringu materjalid

10. JÕESMÄE

Asukoht

Tusari küla

Eesmärk

maa-ala optimaalne jagamine suvemajade ja väikeelamute kruntideks, planeeritavale alale juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, maa sihtotstarbe muutmine

Algatamise kuupäev

26.05.2005

Koostaja

Geotar OÜ

Kehtestamise kuupäev

16.09.2006

Detailplaneeringu materjalid

9. TALLI MAAD

Asukoht

Nõva küla

Eesmärk

kruntidele ehitusõiguse määramine, planeeritavale alale juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine

maa sihtotstarbe muutmine, servituutide vajaduse määramine

Algatamise kuupäev

14.02.2005

Koostaja

Haapsalu Projekteerimisbüroo OÜ

Kehtestamise kuupäev

13.06.2007

Detailplaneeringu materjalid

8. TIIDU JA NURGA

Asukoht

Peraküla küla

Eesmärk

Maa sihtotstarbe muutmine ja kruntidele ehitusõiguse, juurdepääsuteede ja liikluskorralduse ning tehnovõrkude ja-rajatiste asukohtade määramine.

Algatamise kuupäev

03.02.2004

Koostaja

Haapsalu Projekteerimisbüroo OÜ

Kehtestamise kuupäev

28.04.2005

Detailplaneeringu materjalid

7. PERAKÜLA KÜLA

Asukoht

Peraküla küla

Eesmärk

kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, tehnovõrkudega varustamise ja juurdepääsude lahendamine, maa sihtotstarbe muutmine, servituutide vajaduse määramine

Algatamise kuupäev

19.10.1999

Koostaja

Inrestauraator Projekt OÜ

Kehtestamise kuupäev

03.02.2004

Detailplaneeringu materjalid

6. UUS-PAGARI

Asukoht

Nõva küla

Eesmärk

maa-ala jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse määramine, planeeritavale alale juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, maa sihtotstarbe muutmine, servituutide vajaduse määramine

Algatamise kuupäev

23.12.2003

Koostaja

K.Enno AB

Kehtestamise kuupäev

10.06.2004

Detailplaneeringu materjalid

5. RANNA-TOOMA II

Asukoht

Rannaküla küla

Eesmärk

maa-ala jagamine kruntideks, maa sihtotstarbe muutmine ja hoonestustingimuste määramine

Algatamise kuupäev

17.04.2002

Koostaja

Haapsalu Projekteerimisbüroo OÜ   

Kehtestamise kuupäev

30.05.2003

Detailplaneeringu materjalid

4. NÕVA TIHEASUSTUSALA

Asukoht

Nõva keskus

Eesmärk

Ostueesõigusega erastatavate maaüksuste piiridele maakorralduslikult parima lahenduse leidmine. Vaba maa erastamiseks katastriüksuste moodustamine ja neile ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine

Algatamise kuupäev

31.10.2002

Koostaja

Haapsalu Projekteerimisbüroo OÜ   

Kehtestamise kuupäev

29.04.2004

Detailplaneeringu materjalid

3. JÄRVEKÜLA KINNISTU

Asukoht

Nõmmemaa küla

Eesmärk

kinnistule kahepereelamu ja abihoonete rajamine, mänguväljaku  ja juurdepääsu asukoha määramine

Algatamise kuupäev

29.01.2002

Koostaja

OÜ Disarek   

Kehtestamise kuupäev

26.09.2002

Detailplaneeringu materjalid

2. LEPAJÕE I  

Nõva valla volikogu ja Läänemaa Keskkonnateenistusele poolt läbivaadatud august.2004. Planeering vajab

kehtiva seadusandlusega kooskõlla viimist.

Asukoht

Vaisi küla

Eesmärk

motellikompleksi rajamine, planeeritavale

alale juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega

varustamise lahendamine, maa sihtotstarbe muutmine

Algatamise kuupäev

22.03.1999

Koostaja

Inrestauraator Projekt OÜ

Kehtestamise kuupäev

27.05.1999

Detailplaneeringu materjalid

1. RANNA-TOOMA

Asukoht

Rannaküla küla

Eesmärk

maa-ala jagamine kruntideks, maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

Algatamise kuupäev

27.07.1999

Koostaja

OÜ Disarek   

Kehtestamise kuupäev

18.11.1999

Detailplaneeringu materjalid

 

SELJANDIKU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.08.2018 otsusega nr 65 kehtestati Seljandiku detailplaneering Vaisi külas asuva Veskijõe kinnistu nr 446032 koosseisus oleval katastriüksusel tunnusega 53101:001:1162. Detailplaneering näeb ette maaüksuse jagamise kuueks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine. Planeering ei muuda kehtivat Nõva valla üldplaneeringut. Olulist keskkonnamõju planeeritava tegevusega ei kaasne.

Detailplaneeringu materjalid

PAGARI KINNISTU DETAILPLANEERING

Pagari kinnistu detailplaneering kehtestati Nõva Vallavalitsuse 11.08.2017 korraldusega nr 62.õva Vallavolikogu algatas oma 03.02.2017.a. toimunud istungil otsusega nr 1 detailplaneeringu Nõva külas asuval Pagari kinnistul, katastritunnus 53101:001:0542, pindala 3,3 ha.

Planeeritav kinnistu paikneb vastavalt Nõva valla üldplaneeringule detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, hoonete olulisemate arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha planeerimine ja keskkonnatingimuste määramine. Planeering ei ole valla  üldplaneeringut muutev.

Sama otsusega lõpetati Pagari kinnistu 20.10.2006 vallavolikogu otsusega nr 34 algatatud detailplaneeringu menetlus kuna Pagari kinnistu maaomanik on vahetunud ning planeeringu eesmärgid muutnud. Varasem eesmärk oli kinnistu kolmeks krundiks jagamine.

Pagari kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
5. juulist 2017 kuni 19. juulini 2017. a Nõva vallamajas ja valla kodulehel.

Lähteülesanne   Seletuskiri  Asendiskeem  Joonis  Põhijoonis

MÕISA PÕLLU DETAILPLANEERING

Mõisa põllu detailplaneering kehtestati Nõva Vallavolikogu 27.09.2017 otsusega nr 33. 

Mõisa põllu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3. jaanuarist 2017 kuni 03. veebruarini 2017. Planeeringu avalik arutelu toimus 10. veebruaril 2017. a. Planeering algatati 19. veebruaril 2016  otsusega nr 3. Planeeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimus 21. aprillil 2016. a. 

Mõisa põld asub Nõva külas, reformimata riigimaal. Planeeringuala pindala on 8,06 ha. Vastavalt Nõva valla üldplaneeringule (kehtestatud Nõva Vallavolikogu 25.03.2011 otsusega nr 5) jääb Mõisa põld detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Mõisa põllu detailplaneeringu muudab osaliselt valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ala ruumilise terviklahenduse kavandamine, maa-ala kruntideks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja –tingimuste määramine, hoonete oluliste arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine ning servituutide vajaduse määramine.

Planeering muudab osaliselt valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarvete osas. Planeeringuga on määratud 12 elamumaa krundi ning 4 elamu- või ärimaa krundi moodustamine. Planeeringus tehakse ettepanek Laimi bussipeatuse asukohaks eraldi tasku moodustamine tagamaks turvalise bussiootamise ning peatumise. 

Kaart   Seletuskiri  

PAJUSAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING

Pajusauna kinnistu detailplaneering kehtestati Nõva Vallavalitsuse 21.06.2017 korralduseg anr 44. Planeering algatati 10. novembril 2015 korraldusega ne 88. Katastritunnus 53101:001:1111, pindala 1,6 ha, maa sihtotstarve 100% elamumaa. Pajusauna kinnistu asub vastavalt Nõva valla üldplaneeringule (kehtestatud Nõva vallavolikogu 25.03.2011 otsusega nr 5) detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning miljööväärtuslikul hoonetusalal. 

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kaheks maaüksuseks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, hoonete olulisemate arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha planeerimine, keskkonnatingimuste määramine ning servituutide vajaduse määramine.

Asendiplaan  Põhijoonis  Seletuskiri


Kehtestatud detailplaneeringud