LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS

 

Aadress Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond
Üldtelefonid
472 0300
5919 1637
e-post vv@laanenigula.ee
Avatud
E - N   8.00 - 16.30
R   8.00 - 14.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kui soovite vallavalitsust, osavallavalitsust või teeninduskeskust külastada väljaspool vastuvõtuaega, siis palun leppige kindlasti ametnikuga eelnevalt kokku.

Konkreetsete ametnike vastuvõtuajad on erinevad.

Lääne-Nigula Vallavalitsuse arvelduskontod:

  • EE021010602005778000 SEB Pank
  • EE722200001120149659 Swedbank
  • Lääne-Nigula Vallavalitsuse viitenumber  990013
  • Registrikood  75038598
  • Tehingupartneri kood 252 101
  • Käibemaksukohustuslase number EE101934800

 

KONTAKTID

 

 

AMETNIKE JA TÖÖTAJATE KONTAKTID

VALLAVANEM

 
Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg  Puhkus/Lähetus  
             
 Vallavanem Janno Randmaa

5450 2460    

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus

Keskkonnanõunik

ametijuhend

Remi Treier 53502844

Taristunõunik

ametijuhend

Olev Peetris

472 0304

504 9561

 

arendusosakond

Hansuküla tee 2, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 91001

Arendusosakonna 2023.a tööplaan (mitteametlik)

 
Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus/Lähetus

Arendusosakonna juhataja (teenistussuhe peatatud)

ametijuhend

Maila Pardla  
Turundus- ja kommunikatsiooni spetsialist Helina Laht 5661 1620        

Kultuuri- ja spordinõunik

ametijuhend

Varje Paaliste 5646 9191         

IT-spetsialist

Andmekaitsespetsialist

Janek Samarajev  
Arendusspetsialist Jaanus Tärnov 5484 0443          

 

 

VALLAKANTSELEI

 
Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus/Lähetus

Vallasekretär

ametijuhend

Kristi Sadulsepp
5323 0802        

Abivallasekretär-personalijuht

 

   
Õigusnõunik Andrus Post 501 9851

Registripidaja

ametijuhend

Helgi Laug
472 0300
5919 1637

 

eelarve-ja raamatupidamisosakond

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus

Finantsjuht

ametijuhend

Merilin Saska
5326 4977

Pearaamatupidaja
 

 Enely Tamm 473 5054

Vanemraamatupidaja

ametijuhend

Evi Peterson 479 5322

Vanemraamatupidaja

Marika Kõiv 472 4654

Vanemraamatupidaja

Mare Nõupuu

472 4657

Vanemraamatupidaja

Reet Kuldmeri 472 5046

 

sotsiaalhoolekande OSAKOND

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus Lähetus

Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

ametijuhend

Tuuli Varik

5919 4936    

Lastekaitse spetsialist

(Palivere, Risti, Martna, Kullamaa)

ametijuhend

Anette Seiton

529 2463       

Lastekaitse spetsialist

(Taebla, Oru, Noarootsi, Nõva)

ametijuhend

Riine Tomingas 5302 3163

Sotsiaaltöö spetsialist

(Palivere ja Taebla osavald)

ametijuhend

 

526 8113

Sotsiaaltöö spetsialist

(Risti ja Oru osavald)

ametijuhend

Epp Nelis

5341 6266

 

Sotsiaaltöö spetsialist

(Martna ja Kullamaa osavald)

ametijuhend

Heidy Koch

5620 4344

Sotsiaaltöö spetsialist

(Nõva ja Noarootsi osavald)

ametijuhend

Maire Koppelmaa 518 7159

 

majandusOSAKOND

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg              Puhkus

Majanduse ja riigihangete nõunik

Riho Tipp
5331 7903

riho.tipp@laanenigula.ee 

Haldur

Andrus Lillemaa 5918 3306
     

 

ehitus - ja planeerimisOSAKOND

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja

ametijuhend

Heikki Salm
51910519

Maanõunik

ametijuhend

Sirje Selart 473 5056

Ehitus- ja planeerimisnõunik

ametijuhend

Nõva ja Noarootsi osavallad

 

Marika Meister 472 4354

Ehitus- ja planeerimisnõunik

ametijuhend

Taebla, Palivere ja Oru osavallad

 

Marje Hiiesalu

472 0304

Ehitus- ja planeerimisnõunik


Risti, Kullamaa ja Martna osavallad

ametijuhend

   

 

haridusOSAKOND

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg  Puhkus Lähetus

Haridusosakonna juhataja

ametijuhend

Solveig Edasi     
5668 1667               
Haridusspetsialist

Ave-Piia Rohtla

5341 3660

 

HARIDUSOSAKONna tugiteenuste keskus

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg  Puhkus/Lähetus

Juhtivspetsialist

Anni Paaliste

53605521

 

anni.paaliste@laanenigula.ee

Sotsiaalpedagoog

Risti Põhikool 

Kaidi Silver-Schöbe
 

kaidisilverschoebe@hotmail.com

Sotsiaalpedagoog
Taebla kool, Taebla Lasteaed
 Ave Bachman  

Sotsiaalpedagoog

Oru Kool, Kullamaa Keskkool ja Martna Põhikool

Karl Peetris 53611057

Koolipsühholoog

Palivere Põhikool ja Noarootsi Kool 

Inge Peterson 57705505

Koolipsühholoog Ukraina lastele

Taebla Kool, Nõva Kool, Kullamaa Keskkool, Taebla Lasteaed, Kullamaa Lasteaed  

Olena Trokhymchuk  

Logopeed

Oru Kool 

Tiina Muld  
Logopeed

Palivere Põhikool, Palivere Lasteaed 

Aime Porri  
Eripedagoog
Linnamäe Lasteaed, Risti Lasteaed, Kullamaa Lasteaed
Rita Liiv  

Eripedagoog 

Risti Põhikool, Kullamaa Keskkool

Nele Maide  

Eripedagoog 

Taebla Lasteaed, Noarootsi Kool

Kristi Haggi  

Eripedagoog

Martna Põhikool, Martna Lasteaed

Margit Kremer  

Eripedagoog 

Oru Kool 

Johanna Raudkivi  

Eripedagoog

Taebla Kool

Stella Rehkalt  

 

kullamaa osavald

Vallamaja, Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 90701

Üldtelefon: 472 4760

Reg kood: 77000602

e-post: kullamaa@laanenigula.ee

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus/Lähetus

Osavallavanem

ametijuhend

 

Katrin Viks

472 4762

5380 3207

Osavallasekretär

ametijuhend

Lilith Raudsepp

472 4760

517 1750

Majandusjuhataja Jaanis Samberk

472 4764

5656 8373

 

Martna OSAVALD

Vallamaja, Martna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 90601

Üldtelefon: 472 5041

Reg kood: 77000619

e-post: martna@laanenigula.ee

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus

Osavallavanem

Karl Kalamees 5344 7140

Osavallasekretär

ametijuhend

Kairi Seiton

5307 6824

472 5041

Haldur

Ametijuhend

Enno Heinaste

472 5047

 

Noarootsi OSAVALD

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 91201

Üldtelefon: 472 4350

Reg kood: 77000594

e-post: noarootsi@laanenigula.ee

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus

Osavallavanem

ametijuhend

Aivo Hirmo
509 6190

Osavallasekretär

ametijuhend

Terje Tuur

472 4350

5668 8219

Osmussaare saarevaht

Ametijuhend

Rita Koppel 5665 5777      

 

Nõva OSAVALD

Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 91101

Üldtelefon: 472 4670

Reg kood: 77000625

e-post: nova@laanenigula.ee

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus

Osavallavanem

ametijuhend

 Aivi Heinleht
472 4672
529 9364

 aivi.heinleht@laanenigula.ee

Osavallasekretär

ametijuhend

Kadi Aasküla 472 4670

 

 

Oru Osavald

Hansuküla tee 2, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 91001

Reg kood 77001636

e-post: oru@laanenigula.ee

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus/lähetus

Osavallavanem

ametijuhend

Kadi Paaliste
5300 5921

Osavallasekretär

 

Terje Tuur

472 4350

5668 8219

 

Taebla OSAVALD

Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 90801

Reg kood 77001659

e-post: taebla@laanenigula.ee

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus/lähetus

Osavallavanem

 

Julia Sirkel
5344 1385

julia.sirkel@laanenigula.ee

Osavallasekretär

Helgi Laug 472 0300

 

PALIVERE OSAVALD

Raba tn 2, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 90802

Reg kood  7001665

e-post: palivere@laanenigula.ee

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus/lähetus

Osavallavanem

 

Andrus Eilpuu 5377 2423 

Osavallasekretär

Kairi Seiton 5307 6824

 

RISTI OSAVALD

Tallinna mnt 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 90901

Reg kood 7001642

e-post: risti@laanenigula.ee

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg Puhkus/lähetus

Osavallavanem

ametijuhend

Rein Kruusmaa
5691 8607

Osavallasekretär

Lilith Raudsepp 517 1750

 

2023. aastal kinnitatud puhkused

Piirkonnapolitseinikud

Maiko Sirts, telefon 5342 4412

Erika Moskvina, telefon 5332 3122

Kiireloomuliste küsimuste korral palume ühendust võtta hädaabinumbril 112.