28.09.15

ARENGUKAVA ja eelarve

 

Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022 dokumendid

Lääne-Nigula valla 2015. aasta eelarve dokumendid.

Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022


Lääne-Nigula valla arengukava uuendamine 2015 aastal


1. Eelnõu „Lääne-Nigula Vallavolikogu 30. oktoobri 2014 määrusega nr 42 kinnitatud Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022 muutmine ja uue terviktekstina kinnitamine"
2. Eelnõu „Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2016-2019"
3. Ettekanne „Lääne-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine"

4. Augustikuu volikogu protokoll.
 

Volikogu 23. septembri istungil määrati arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekute tähtajaks 8. oktoober 2015.

 

Taebla kooli asukohavalik ja ehitus

 

Lääne-Nigula vald kavatseb Euroopa Liidu meetme „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" raames esitada taotluse Taeblasse uue põhikooli tarbeks sobiva ja 9*24 õpilast mahutava koolihoone ehitamiseks. Lääne-Nigula vallavolikogu otsustas 22.05.2015 otsusega nr 25 koolimaja kavandada senise Taebla Gümnaasiumi kinnistule.
Vastavalt meetmemääruse projektile tuleb toetuse taotlemise käigus ühe dokumendina esitada kavandatava koolihoone eskiis koos ruumiprogrammiga. Eskiis peab lähtuma Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud normpindadest ning tagama koolihoone optimaalse pinna ühe õpilase kohta. Vabariigi Valitsuse 27.03.2015.a korralduse nr 150 Lisa 2 ,,Haridustaristusse investeerimise põhimõtted" sõnastab järgnevat: Üldhariduskoolide pinnakasutuse optimeerimise pikem eesmärk aastaks 2020 on viia kasutatav pind õpilase kohta ilma õpilaskodu ning spordipaikadeta võimalikult 10 m² lähedale.
Eskiisi kavandit ei tohi kindlasti võtta lõpliku dokumendina, hoone konkreetsed tehnilised ja sisekujunduslikud lahendused otsustatakse projekteerimise käigus. Muutusi võib nõuda ka eskiis läbi vaatav ministeeriumi ekspertkomisjon. Hoone projekteerimist saab alustada siis kui projekti otsustatakse rahastada.   Eskiisid

Eskiisi ja ruumiprogrammi arutelu toimub esmaspäeval, 14. septembril kell 18:00 Taebla Gümnaasiumis. Kõik huvitatud on oodatud.
Taebla uue koolihoone asukohavalikut ning valla õpilaste prognoosi puudutava dokumentatsiooni leiad siit

Dokumendid  (zip)      
Taebla kooli asukoha alternatiivid                Volikogu protokoll

Toimetaja: MIKK LÕHMUS

Uudised ja teated

29.09.2015 Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise

Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Lääne-Nigula vallale kuuluvate alljärgnevate korteriomandite osas: 1. Korteriomand asukohaga Lihula mnt 5-5, Risti alevik, Lääne-Nigula vald (üldpind 18, 5 m², kinnistu registriosa nr 25...  Loe edasi »

28.09.2015 Taebla kultuuri- ja spordikompleksil on uus haldaja
28.09.2015 Kohanime määramine
28.09.2015 Käimas on võõrkeeleoskusega tööjõu kaardistamine Läänemaal
16.09.2015 Ettepanekud terviseprofiili täiendamiseks
15.09.2015 Ootame kodanikuühendustelt taotlusi kuni 1. oktoobrini!
04.09.2015 Pöördumine

5.10.15

Tähtsad teated

Eelinfo 05. oktoober - 09. oktoober 2015
05.10 – 12.10 keskkonna- ja kommunaalnõunik Olev Peetris viibib puhkusel.
05.10 – 13.10 lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialist Tuuli Varik viibib puhkusel.

Esmaspäev 05. oktoober

10.00-12.00 vallavanem Mikk Lõhmus viibib Haapsalus.
14.00 vallavanem Mikk Lõhmuse vastuvõtt Palivere raamatukogus.

Teisipäev, 06. oktoober
08.00 toimub vallavalitsuse istung.
14.00 vallavanem Mikk Lõhmus ja arendusnõunik Raina Jeeberg viibivad Lääne Maavalitsuses.

Neljapäev, 08. oktoober
10.00 arendusnõunik Raina Jeeberg viibib Läänemaa haridusuuenduse seminaril Läänemaa Ühisgümnaasiumis.

Toimetaja: HELGI LAUG

Statistika

Rahvaarv: 4162 (01.01.2015)
Pindala: 507 km²
Suurim asula: Taebla alevik (843)
Koole: 4
Külasid: 34 + 3 alevikku