22.11.16

ühinemislepingu avalikustamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 09.09.2016 otsusega nr 31 otsustati Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu projekti avalikkusele suunamine ajavahemikul 3. oktoober – 24. oktoober 2016.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ning selle lisadele esitada kirjalikult aadressil Lääne-Nigula Vallavalitsus Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond või e-postile vv@laanenigula.ee hiljemalt 26. oktoobriks 2016.

ÜHINEMISLEHT

Ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri

Lisa 2 Kaart

Lisa 3 Osavalla näidispõhimäärus

Lisa 4 Struktuurijoonis

Lisa 5 Investeeringute loetelu

Lisa 6 Kullamaa valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 7 Lääne-Nigula valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 8 Martna valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 9 Noarootsi valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 10 Nõva valla auditeeritudf majandusaasta aruanne 2015

 

ARENGUKAVA  ja  eelarve

 

Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022 dokumendid

Lääne-Nigula valla 2016. aasta eelarve dokumendid.

 

EELARVESTRATEEGIA UUENDAMINE 2016

Lääne-Nigula Vallavalitsus avalikustab Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2017-2020 projekti. Eelnõu on avalikustamisel 26.septembrist 2016 kuni 9. oktoobrini 2016.

Muudatusettepanekute tähtaeg on 10. oktoober 2016 kell 12:00.

Ettepanekud esitada vallavalitsusele e-posti aadressil vv@laanenigula.ee või paberkandjal aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla.

Strateegia eelnõu on kättesaadav kõikides teeninduskeskustes ja raamatukogudes. Materjalid on kättesaadavad ka siin.

Toimetaja: HELGI LAUG

Uudised ja teated

30.11.2016 Lääne-Nigula valla külaseltside projektitaolused osutusid edukateks KOP 2016 sügisvoorus

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) Lääne maakondliku komisjoni ettepanekul rahastatakse 2016. aasta sügisvoorus Lääne maavanema otsusega 13 projekti kogumahus 17 988,45 eurot sealhulgas mitmeid Lääne-Nigula valla külaseltside ja ühenduste p...  Loe edasi »

28.11.2016 Lumetõrjest 2016-2017 talveperioodil
07.11.2016 KLUBILISE TEGEVUSE TAASKÄIVITAMISE PROJEKT KIRIMÄE MÕISAS
24.10.2016 Avalik kirjalik enampakkumine
24.10.2016 Avalik elektrooniline enampakkumine
30.09.2016 Korteriomandi müük
23.09.2016 Projekt - Edukas vananemine
23.09.2016 EHITISREGISTRI KORRASTAMINE
23.09.2016 Töökuulutus
09.08.2016 Muutuvad Haapsalu – Märjamaa ja Virtsu – Risti bussiliinide sõiduplaanid
04.08.2016 Ühistranspordipeatustele kohanime määramine

5.12.16

Tähtsad teated

Eelinfo 05. detsember – 09. detsember  2016

Esmaspäev 05. detsember
Keskkonna- ja kommunaalnõunik Olev Peetris viibib Tallinnas.

Teisipäev, 06. detsember
8.00 toimub vallavalitsuse istung.
11.00 – 13.30 sotsiaaltöö spetsialist Epp Nelis ning lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialist Tuuli Varik viibivad Linnamäel.

Neljapäev, 08. detsember
Maaspetsialist Sirje Selart ning keskkonna- ja kommunaalnõunik Olev Peetris viibivad koolitusel Silma Õpikojas.
Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialist Tuuli Varik viibib koolitusel Haapsalus.

Toimetaja: HELGI LAUG

Fotoalbum

Statistika

Rahvaarv: 4142 (01.01.2016)
Pindala: 507 km²
Suurim asula: Taebla alevik (837)
Koole: 4
Külasid: 34 + 3 alevikku