27.06.18

 

Üldplaneering

 

Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla või linna territooriumi või selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. 

Planeerimismenetluse ja planeeringu elluviimise nõuded on sätestatud planeerimisseaduses.

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Lääne-Nigula valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud Kullamaa, Martna, Lääne-Nigula, Nõva ja Noarootsi valdade üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist kehtestati.

Kullamaa üldplaneering

Taebla üldplaneering

Risti üldplaneering

Oru üldplaneering

Nõva üldplaneering

Martna üldplaneering

Noarootsi üldplaneering

 

Kehtestatud planeeringute ülevaatamine