Vabad teenistuskohad Lääne-Nigula Vallavalitsuses:

 • Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutas välja avaliku konkursi lastekaitse spetsialistile. Kandideerimise tähtaeg hiljemalt 19. november 2022. Kandideerimiseks saada elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavad dokumendid e-postile vv@laanenigula.ee. Täiendav lisainfo: Tuuli Varik, tuuli.varik@laanenigula.ee või 5919 4936. Töökuulutus CVKeskuses ja Töötukassas.

 

 • Lääne-Nigula Vallavalitsuse haridusosakonna tugiteenuste keskus ootab endaga liituma koolipsühholoogi, logopeedi ja eripedagoogi. 

Kandideerimisel esita palun oma CV ja haridust tõendava dokumendi koopia aadressil vv@laanenigula.ee. Lisainfo solveig.edasi@laanenigula.ee või 5668 1667. Meie juures on Sul võimalus kaasa rääkida oma töö sisu kokkupanekul, kaasa lüüa uute, innovaatiliste ja tulevikku vaatavate lahenduste loomisel.

5 põhjust, miks tulla tööle Lääne-Nigula valda hariduse tugispetsialistiks:

 1. soovi korral üheaastast STIPENDIUMI;
 2. sõbralikku ja vahvat kollektiivi;
 3. 56 päevast põhipuhkust;
 4. loomevabadust ja avatust uutele ideedele;
 5. võimalust osaleda haridusvaldkonna tugiteenuste keskuse arendamises.

Ootame Sinult:

 • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni (haridus võib olla omandamisel);
 • soovi ja paindlikkust lastega töötamisel;
 • algatusvõimet, vastutustundlikkust ning usaldusväärsust;
 • väga head meeskonna- ja koostööoskust;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • juhilubade olemasolu (B-kat).

Palganumbergi on meil kenasti konkurentsivõimeline! Töökoormuse osas saad ka ise kaasa rääkida.

 

 • Tugiisikuid erivajadustega lastele (osalise koormusega) Kullamaa ja Taebla piirkonnas. Tugiisik on lapse saatjaks ja suunajaks haridusasutuses. Täpsema info saamiseks pöörduda lastekaitse spetsialisti poole: Riine Tiirik 5302 3163, riine.tiirik@laanenigula.ee
 
 • Risti Põhikool otsib oma meeskonda pikapäeva õpetajat. Tööle asumine 1. november 2022. Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata e-posti aadressil direktor@risti.edu.ee või postiaadressil: Lõuna 4, Risti; Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 90901. Hiljemalt 25.10.2022. Info telefonil: 58840049

 

 • Risti Põhikool otsib oma meeskonda osalise koormusega eriklassi õpetajat. Tööle asumine esimesel võimalusel. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata e-posti aaadressil direktor@risti.edu.ee või aadressil Lõuna 4, Risti; Lääne-Nigula vald 90901 hiljemalt 17. oktoobriks 2022. Lisainfo telefonil 58840049.
 

Töökuulutused

Lääne-Nigula valla vabade töökohtade info Eesti Töötukassa kodulehel.