Taebla vallamajas toimub ametnike vastuvõtt vastuvõtupäevadel

E, K 10-12 ja 14-16. Soovitav on eelnevalt kokku leppida telefonil 472 0300.

Kõigi ametnike kontaktid leiad siit

Palun kinni pidada hajutamise nõudest.

Avaldused saab esitada kodulehe iseteeninduskeskkonna kaudu, saata elektroonselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee või paberkandjal postkasti.


Info asutuste töökorraldusest eriolukorra lõppemisel leiad siit

 

Nädala info

Puhkuste ajakava 2020 vaata siit


 

Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek ja arutelud

25.09.2020

Lääne-Nigula Vallavolikogu on oma 17.10.2019. a otsusega nr 54 algatanud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Omavalitsuse eriplaneeringu koostamise eesmärk on leida tuulepargi ja selle toimimiseks vajalik...  Loe edasi »