Elukohateate saab täita:                                     

Registreeri end valla elanikuks

· Vallamajas Haapsalu mnt 6, Taebla alevik
· E-teenuste vahendusel internetiaadressil e-rahvastikuregister

 

Kui Teil on küsimusi, palun julgesti ühendust võtta telefonil 47 20 300 või e-post vv@laanenigula.ee

Elukoht

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Te olete kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse pärast uude elukohta kolimist, rahvastikuregistrist valede andmete leidmisel või elukoha andmete puudumisel.

Rohkem infot loe siit

 

Minu ruumi registreeritud isikud ja nende aadressi lõpetamine

Kui te eluruumi omanikuna ei tea, kas eluruumi on registreeritud inimesi, kes tegelikult ei ela teile kuuluvas ruumis, saate seda kontrollida e-rahvastikuregistri teenuses Minu ruumi elanikud ja aadresside lõpetamine (vajalik sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga) või küsida eraldi kohalikult omavalitsuselt.  

Rohkem infot loe siit

 

Rahvastikuregistri väljavõte

Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate, surnud abikaasa ja registreeritud elukaaslase rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta ning saada andmetest väljavõtteid. Kõige lihtsam viis enda, oma alaealiste laste või eestkostetavate andmetega tutvumiseks ja andmetest väljavõtte tellimiseks on rahvastikuregistri teenuseid koondavas iseteenindusportaalis e-rahvastikuregister.

Rohkem infot loe siit

 

 

 

2023. aastal muutub rahvastikuregistrist andmete väljastamise kord ja mõned väljavõtted muutuvad tasuliseks:

*Rahvastikuregistri väljavõtet väljastab ainult MK KOV ja selle eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot. Tasuta saab andmeid vaadata e-rahvastikuregistri portaalis. Tava KOV-id rahvastikuregistri väljavõtteid ei väljasta.

*Elukoha andmete väljavõtet (elukohatõendit) saab tasuta elukohajärgsest KOV-ist või riigilõivu eest MK KOV-ist (NB! kui MK KOV on elukohajärgne KOV, siis on elukohatõend tasuta). Tava KOV-id teise KOV-i elanikule elukoha andmeid ei väljasta.

*Elanike nimekirja saab tasuta ruumi aadressijärgsest KOV-ist või e-rahvastikuregistrist. MK KOV väljastab teises KOV-is asuva ruumi kohta elanike nimekirja riigilõivu eest. Tava KOV-id teises KOV-is asuva ruumi elanike nimekirja ei väljasta.

Elukohatõend

E-rahvastikuregistrist   on võimalik  tellida väljavõte enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava rahvastikuregistri andmetest. Andmed, millest väljavõte tehakse ja väljavõtte vormi, saate ise valida. Väljavõttel kajastuvad andmed väljastamise hetke seisuga. Väljavõtet on võimalik saada eesti või inglise keeles. Juhul kui soovite väljavõtet ainult oma praeguse elukoha andmetest, väljastab elukohajärgne kohalik omavalitsus väljavõtte tasuta.

 

Elukohtõendit ei ole vaja esitada riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele, sest neil on juurdepääs Eesti Rahvastikuregistrile.

Elukohatõendi vorm võta siit

Muudatused perekonnatoimingutes
Alates 01.01.2023 muutusid rahvastikuregistri andmete väljastamise pädevused ja osadele väljavõtetele kehtestatakse riigilõiv 10 eurot.
Lääne-Nigula Vallavalitsus ega osavallad ei väljasta enam rahvastikuregistri väljavõtteid. Väljastatakse kehtiva elukoha andmeid ainult Lääne-Nigula valla elanikule. (NB! Näiteks saab
Haapsalu linnas elav vanem võtta Lääne-Nigula vallas elava lapse elukohatõendi Lääne-Nigula vallavalitsusest tasuta või maakonna keskusest, Läänemaal on selleks Haapsalu linnavalitsus,
riigilõivu eest). Väljastatakse ka elanike nimekirja ruumi omanikule ainult enda Lääne-Nigula vallas asuva ruumi kohta.
Rahvastikuregistri väljavõttele kantavad andmed on:
■ perekonna- ja eesnimi,
■ sugu, sünniaeg, sünnikoht, isikukood, välisriigi isikukood
(selle olemasolul),
■ perekonnaseis
■ kodakondsus,
■ endised nimed,
■ välismaalase elamisloa või -õiguse olemasolu,
■ elukoht, lisa-aadressid.
E-rahvastikuregistri portaalis (https://www.rahvastikuregister.ee) „Minu andmete" all on võimalus rahvastikuregistri väljavõtte tellimiseks. E-teenusena ei saa tellida rahvastikuregistri väljavõtet surnud abikaasa kohta ning andmetega, mida valikus ei ole (näiteks ei saa e-teenuse kaudu tellida väljavõtet valimisõiguse kohta).