Sünni registeerimine

Sünni registreerimiseks (avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad) sisene  e-rahvastikuregistrisse siit

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud

Sündi saate registreerida:
Noarootsi osavallas, telefon 4724350
Nõva osavallas, telefon 4724670
Kullamaa osavallas, telefon 4724760
Martna osavallas, telefon 4725041
Lääne-Nigula vallamajas Taeblas, telefon 4720300

 

Surma registreerimine

01.07.2019 muutub Eestis surma registreerimise süsteem ning surmafakti andmeid hakkab rahvastikuregistrisse edastama meditsiin. Tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt. Lääne-Nigula Vallavalitsusel lõpeb sellega alates 01.07.2019 surma registreerimise pädevus ja surma vallavalitsuses enam registreerida ei saa. Erandjuhtudel registreerib surma maakonnakeskuse kohalik omavalitsus- Haapsalu Linnavalitsus.

Samas saavad lahkunu lähedased vallavalitsusest jätkuvalt taotleda matusetoetust. Sotsiaaltoetuste taotlemiseks Lääne-Nigula Vallavalitsuses kohapeal on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument ja pangakonto number.

Surma registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Vajadusel saab sünnikandeid teha ka Haapsalu linnas Uuemõisa lossis (sisenemine peauksest).Vastuvõtuajad: E, T, K,N 9.00–12.00, 14.00-16.30 ,   R 9.30–12.00
INFO:  tel 472 5671

Aadressil Ehte tänav 9 enam perekonnaseisutoiminguid ei teostata.

 

 

Elukoha registreerimine

Alates 9. detsembrist 2019 saab e-elukohateadet esitada uues e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis. Portaali sisene siit  

Ka eesti.ee keskkonna lisatakse elukohateate esitamise alla suunamine uude e-rahvastikuregistri portaali (st kui keegi soovib esitada elukohateadet eesti.ee kaudu, siis elukohateate teenuse avamisel suunatakse edasi uude portaali).Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Elukohateade

Elukohateade (arvutis täidetav)

Elukohta saate registreerida:
Noarootsi osavallas, telefon 4724350
Nõva osavallas, telefon 4724670
Kullamaa osavallas, telefon 4724760
Martna osavallas, telefon 4725041
Lääne-Nigula vallamajas Taeblas, telefon 4720300


Elukohatõend

Elukohatõendite väljastamine isikule tema enda, alaealise lapse ja/või eestkostetava kohta.

Elukohtõendit ei ole vaja esitada riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele, sest neil on juurdepääs Eesti Rahvastikuregistrile.

Elukohatõendi vorm võta siit