TULE VALLA ELANIKUKS!

 

 Kodukandis on palju ära teha. Lääne-Nigula vald soovib omavallakatele pakkuda head elu - aukudeta sirgeid teid, avatud ja inspireerivat lasteaia ja koolikeskkonda, toetada neid, kel elus hetkel nii hästi ei lähe, teha uuenduskuur valla välisele vaatele....

 Oled valinud Lääne-Nigula kohaks kus viirusevabalt ja turvaliselt igapäevast elu jätkata- see teade on ka Sulle!  Anna meile võimalus :)

 Teha seda on päris lihtne - kirjuta end ametlikult Lääne-Nigula elanikuks. Kui Sa tood oma maksud valla rahakotti ja astud ise mõnikord vallamajast läbi, et meiega arutada, et kus lappida ja mida veel arendada, usu -  me võiks teha koos lahedaid asju.

  ELUKOHATEATE SAAB TÄITA

·       vallamajas Haapsalu mnt 6, Taeblas

·       elukohajärgses osavallavalitsuses või teeninduskeskuses

·       E-teenuste vahendusel  internetiaadressil www.eesti.ee

Kui Teil on küsimusi, palun julgesti  ühendust võtta telefonil 47 20 300 või e-post  info@laanenigula.ee

 

Elukoha registreerimine

E-elukohateadet saab esitada uues e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis. Portaali sisene siit  

Ka eesti.ee keskkonna lisatakse elukohateate esitamise alla suunamine uude e-rahvastikuregistri portaali (st kui keegi soovib esitada elukohateadet eesti.ee kaudu, siis elukohateate teenuse avamisel suunatakse edasi uude portaali).Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Elukohateade

Elukohateade (arvutis täidetav)

Elukohta saate registreerida:
Noarootsi osavallas, telefon 472 4350
Nõva osavallas, telefon 472 4670
Kullamaa osavallas, telefon 472 4760
Martna osavallas, telefon 472 5041
Lääne-Nigula vallamajas Taeblas, telefon 472 0300


Elukohatõend

Elukohatõendite väljastamine isikule tema enda, alaealise lapse ja/või eestkostetava kohta.

Elukohtõendit ei ole vaja esitada riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele, sest neil on juurdepääs Eesti Rahvastikuregistrile.

Elukohatõendi vorm võta siit

 

Sünni registeerimine

Sünni registreerimiseks (avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad) sisene  e-rahvastikuregistrisse siit

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud

Sündi saate registreerida:
Noarootsi osavallas, telefon 4724350
Nõva osavallas, telefon 4724670
Kullamaa osavallas, telefon 4724760
Martna osavallas, telefon 4725041
Lääne-Nigula vallamajas Taeblas, telefon 4720300

 

Surma registreerimine

Surmafakti andmed edastab rahvastikuregistrisse meditsiin. Tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt. Erandjuhtudel registreerib surma maakonnakeskuse kohalik omavalitsus- Haapsalu Linnavalitsus.

Samas saavad lahkunu lähedased vallavalitsusest jätkuvalt taotleda matusetoetust. Sotsiaaltoetuste taotlemiseks Lääne-Nigula Vallavalitsuses kohapeal on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument ja pangakonto number.

Surma registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Vajadusel saab sünnikandeid teha ka Haapsalu linnas Uuemõisa lossis (sisenemine peauksest).
Vastuvõtuajad: E, T, K,N 9.00–12.00, 14.00-16.30 ,   R 9.30–12.00
INFO:  tel 472 5671

Aadressil Ehte tänav 9 enam perekonnaseisutoiminguid ei teostata.