22.02.23

EELARVE JA MAJANDUSAASTA ARUANDED

Eelarvestrateegia

Eelarvestrateegia on valla arengukavaga seotud iseseisev dokument. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Lääne-Nigula valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Eelarve ja majandusaasta aruanne

Eelarve on põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan, mis on aluseks Lääne-Nigula valla tegevuste finantseerimiseks. Eelarve kinnitatakse volikogu poolt üheks aastaks. Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvetega.

Eelarveaasta lõppedes koostab vallavalitsus nõuetekohase majandusaasta aruande, mille põhiaruannete hulgas on eelarve täitmise aruanne. Majandusaasta aruande kinnitab volikogu.

 

2023. AASTA EELARVE

Lääne-Nigula valla 2023. aasta eelarve

Lääne-Nigula valla 2023.aasta eelarve eelnõu koos lisa ja seletuskirjaga.

Lääne-Nigula valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine-eelnõu

 

 

2022. AASTA EELARVE

Lääne-Nigula valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine

Lääne-Nigula valla asutuste ja osavaldade kasutus- ja vastutusalas olevate 2022. aasta eelarvete kinnitamine

Lääne-Nigula valla 2022. aasta eelarve lühiülevaade

 

2022. AASTA LISAEELARVE

Lääne-Nigula valla 2022. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

 

 

2021. AASTA EELARVE

Lääne-Nigula valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Lääne-Nigula valla asutuste ja osavaldade kasutus- ja vastutusalas olevate 2021. aasta eelarvete kinnitamine

Lääne-Nigula valla 2021. aasta eelarve lühiülevaade

 

2020. AASTA EELARVE

Lääne-Nigula valla 2020. eelarve

Lääne-Nigula valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade

Lääne-Nigula valla asutuste ja osavaldade kasutus- ja vastutusalas olevate 2020. aasta eelarvete kinnitamine

Lääne-Nigula valla 2020.aasta lisaeelarve

Lääne-Nigula valla 2020. aasta eelarve täitmine

 

2019. AASTA EELARVE

Lääne-Nigula valla 2019.aasta eelarve täitmine

Lääne-Nigula valla 2019. aasta eelarve lühiülevaade

Lääne-Nigula valla 2019.aasta eelarve

Seletuskiri

Lisa 1

Eelarve projekti muudatusettepanekud

Eelarve- ja arenduskomisjoni protokoll

Majandus- ja planeerimiskomisjoni protokoll

Kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll

Sotsiaalkomisjoni protokoll

Kullamaa osavallakogu protokoll

Martna osavallakogu protokoll

Noarootsi osavallakogu protokoll

Nõva osavallakogu protokoll

Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll, suunamine II lugemisele

 

2018. AASTA EELARVE

Lääne-Nigula valla 2018. aasta eelarve 

Lääne-Nigula valla 2018. eelarve lühiülevaade

Lääne-Nigula 2018. eelarve I lugemise aegne tutvustav slaidikava

Komisjonide, osavallakogude ja volikogu protokollid on kättesaadavad dokumendiregistris

2018. aasta eelarve täitmine seisuga 30.11.2018

2018 Lisaeelarve eelnõud

Lääne-Nigula valla 2018. aasta lisaeelarve