Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab tagasisidet arvamuse avaldamiseks määruse eelnõule „ Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord"  hiljemalt 15. detsembriks 2018 e-posti...

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab tagasisidet arvamuse avaldamiseks määruse eelnõule „ Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord"  hiljemalt 15. detsembriks 2018 e-posti...

Pakkumised palume saata hiljemalt 30.11.2018 kell 10.00 digitaalselt allkirjastatult e-postile: vv@laanenigula.ee. Rohkem infot vaata siit:

Eelläbirääkimistega pakkumise teade töötervishoiukontrolli teenuse osutamiseks

Pakkumised palume saata hiljemalt 30.11.2018 kell 10.00 digitaalselt allkirjastatult e-postile: vv@laanenigula.ee. Rohkem infot vaata siit:

Noarootlaste rahulolu küsitlus suure valla kooseisus olemise kohta on leitav lingilt

Noarootlaste rahulolu küsitlus

Noarootlaste rahulolu küsitlus suure valla kooseisus olemise kohta on leitav lingilt

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Lääne-Nigula vallas Nõva külas asuv Nõva katlamaja kinnistu (katastritunnus 53101:001:0565, sihtotstarve 100% tootmismaa,...

ENAMPAKKUMISTEADE NÕVA KATLAMAJA VÕÕRANDAMISEKS

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Lääne-Nigula vallas Nõva külas asuv Nõva katlamaja kinnistu (katastritunnus 53101:001:0565, sihtotstarve 100% tootmismaa,...

Kui palju liitumispunkte kokku kavatseb Elektrilevi Läänemaal välja ehitada? Esialgsete plaanide kohaselt on Läänemaal plaanis internetivõrku ühendada järgmise viie aasta jooksul...

Elektrilevist ja kiirest internetist Läänemaal

Kui palju liitumispunkte kokku kavatseb Elektrilevi Läänemaal välja ehitada? Esialgsete plaanide kohaselt on Läänemaal plaanis internetivõrku ühendada järgmise viie aasta jooksul...

Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning 39 kohalikku omavalitsust alustavad võimalike abivajavate noortega ühenduse võtmist. Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk on pakkuda...

Omavalitsused aitavad tööturult ja haridusest eemale jäänud noori

Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning 39 kohalikku omavalitsust alustavad võimalike abivajavate noortega ühenduse võtmist. Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk on pakkuda...

Eesti Kaitseliit 100

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Lääne-Nigula vallas Nõva külas asuv Pärtli kinnistu (katastritunnus 53101:001:0354, sihtotstarve 100% maatulundusmaa,...

Enampakkumisteade Pärtli kinnistu võõrandamiseks

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Lääne-Nigula vallas Nõva külas asuv Pärtli kinnistu (katastritunnus 53101:001:0354, sihtotstarve 100% maatulundusmaa,...

1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega – nt elukohaks on märgitud...

Elukohaandmete korrastamiseks on aega selle aasta lõpuni!

1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega – nt elukohaks on märgitud...

Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike volituste lõppemisega 13. aprillil 2019 otsib Lääne-Nigula Vallavolikogu isikuid, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Pärnu Maakohtu juures...

Rahvakohtuniku kandidaatide valimine

Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike volituste lõppemisega 13. aprillil 2019 otsib Lääne-Nigula Vallavolikogu isikuid, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Pärnu Maakohtu juures...

Tervisemurega inimene peaks kõigepealt pöörduma oma perearsti poole. Just tema oskab patsienti kõige paremini nõustada ja vajadusel ka õige eriarsti juurde suunata. Igal ravikindlustatud...

Eriarstiabi peab olema võrdselt kättesaadav kogu Eestis

Tervisemurega inimene peaks kõigepealt pöörduma oma perearsti poole. Just tema oskab patsienti kõige paremini nõustada ja vajadusel ka õige eriarsti juurde suunata. Igal ravikindlustatud...

Käesolevaga teatame, et keskkonnaminister on oma 05.06.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/459 otsustanud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad...

Riigivara võõrandamine 11.10.2018

Käesolevaga teatame, et keskkonnaminister on oma 05.06.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/459 otsustanud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad...

Alates 29. oktoobrist 2018 asub Nõva Osavalla Valitsus uuel aadressil koolimajas - Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond. Kõik kontaktid jäävad samaks. e-post:...

Nõva Osavalla Valitsus asub uuel aadressil alates 29. oktoobrist

Alates 29. oktoobrist 2018 asub Nõva Osavalla Valitsus uuel aadressil koolimajas - Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond. Kõik kontaktid jäävad samaks. e-post:...

Kodanike vastuvõtt Lääne-Nigula vald -  Kiur Klippberg 5168167 ja Erika Moskvina 53323122 -  Martna teeninduspunkt - Kuu I T kell 15.00-16.00 Lääne-Nigula vald -  Kiur Klippberg...

Piirkonnapolitseiniku vastuvõtt Lääne-Nigula vallas

Kodanike vastuvõtt Lääne-Nigula vald -  Kiur Klippberg 5168167 ja Erika Moskvina 53323122 -  Martna teeninduspunkt - Kuu I T kell 15.00-16.00 Lääne-Nigula vald -  Kiur Klippberg...

2004.aasta 1.maist jõustus Eestis jäätmeseadus, mis kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida...

Korraldatud jäätmevedu Lääne-Nigula vallas

2004.aasta 1.maist jõustus Eestis jäätmeseadus, mis kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida...

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 79 algatati Lääne-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on uue Lääne-Nigula valla...

LÄÄNE-NIGULA VALLA ÜLDPLANEERINGU JA KESKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 79 algatati Lääne-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on uue Lääne-Nigula valla...

Alates 01.10.2018 jõustuvad muudatused Läänemaa avalikel bussiliinidel 2, 2A, 3, 16, 21, 28, 29, 34, 34A, 35, 35A ja 317. Sõiduplaanid on nähtavad www.peatus.ee. Liin 2 Holmi – Uuemõisa...

Alates 01.10.2018 jõustuvad muudatused Läänemaa avalikel bussiliinidel

Alates 01.10.2018 jõustuvad muudatused Läänemaa avalikel bussiliinidel 2, 2A, 3, 16, 21, 28, 29, 34, 34A, 35, 35A ja 317. Sõiduplaanid on nähtavad www.peatus.ee. Liin 2 Holmi – Uuemõisa...

Taebla raamatukogu/postipunkt on avatud E 13.00 – 17.00 T 13.00 – 19.00 K suletud N 9.00 – 15.00 R 9.00-14.00  

Taebla raamatukogu/postipunkt uued lahtiolekuajad

Taebla raamatukogu/postipunkt on avatud E 13.00 – 17.00 T 13.00 – 19.00 K suletud N 9.00 – 15.00 R 9.00-14.00  

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 3