22.05.19

Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihangete registris

Hangete korraldamise kord

Hanked 2019

 

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla Kultuuri- ja Spordikeskuse haldamine".  Pakkumuste esitamise tähtaeg 27. mai 2019 kell 15:00 Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee    Leping kehtib 01.08.2019-30.06.2020. Dokumente täpsustatud 22.05.2019           materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Taebla Spordi- ja kultuurikeskuse tuleohutuspaigaldiste projekti koostamine.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.05.2019 kell 11:00.
Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee
Lisainfo  taivo.kaus@laanenigula.ee         Materjal

Noarootsi Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele ,,Garaaži tõstukse paigaldamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.05.2019 kell 10:00.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee

Pakkumiskutse

Noarootsi Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele ,,Noarootsi vallamaja, koolihoone, lasteaia ja sotsiaalmaja remonditööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.05.2019 kell 10:00.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee

Materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi väikehankele „Bussipeatuste ja prügikastide hooldus 2019-2021". Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna tähtajaks 07.05.2019 kell 13.00 e-postile vv@laanenigula.ee     materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi väikehankele „Kalmistute hooldus 2019-2021". Pakkumused palun esitada digitaalselt allkirjastatuna tähtajaks 7. mai 2019 kell 11.00 e-postile vv@laanenigula.ee    materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi väikehankele „Elektrikäidu korraldus". Pakkumused palun esitada digitaalselt allkirjastatuna koos teiste nõutud dokumentidega ühes konteineris tähtajaks 09.05.2019 kell 11.00 e-postile vv@laanenigula.ee  Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee        lisamaterjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi lihthankele  „Heakorratööd" (viitenumber 208150). Hankedokumendid https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1568117/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.04.2019 kell 11.00

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi tee äärtes vee äravoolu takistava pinnase eemaldamiseks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 6. mai 2019. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Taebla Spordi- ja kultuurikeskuse  tuleohutuspaigaldiste projekti koostamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.04.2019 kell 11:00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee  Lisainfo  taivo.kaus@laanenigula.ee           materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastusmasinaga"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.     materjal

Nõva Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust heakorratööde teostamiseks Nõva osavalla territooriumil asuvatel objektidel 2019. aastal. Lisainformatsioon ja hankedokumendid saate küsida e-posti aadressilt aivi.heinleht@laanenigula.ee ,tel 529 9364. Pakkumuste esitamise tähtaeg 10. aprill 2019 kell 15.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile nova@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti lasteaia rühmaruumi remonttööd".
Palume pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna ühes konteineris hiljemalt 10.04.2019 kell 11.00  vv@laanenigula.ee ja koopia liina.kaljuveer@laanenigula.ee         materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula Vallavalitsuse allasutustele küttepuude hankimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29. märts 2019 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee      materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Taebla Spordi- ja kultuurikeskuse  tuleohutuspaigaldiste projekti koostamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.03.2019 kell 11:00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee . Lisainfo  taivo.kaus@laanenigula.ee     materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi väikehankele „Hoonete mõõdistamine".
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.03.2019 kell 14.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee ja koopia liina.kaljuveer@laanenigula.ee       materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Risti lasteaia hoone küttesüsteemi põhiprojekti koostamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.03.2019 kell 11:00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee . Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee    lisamaterjal

Martna Osavallavalitsus ootab pakkumisi Martnas asuva Vallamaja ruumide põrandate remondiks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 20. märts 2019. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil martna@laanenigula.ee. Rohkem infot loe siit

Kutsume Teid esitama hinnapakkumust projekti „500 kodu tuleohutuks"  raames Lääne-Nigula vallas Keskküla ja Jalukse külas asuvatesse korteritesse uute kütteseadmete ehitamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 07. märts 2019 kell 15.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee   materjal

Noarootsi Osavallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele „Detailplaneeringu koostamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg  04.märts 2019 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee.  Rohkem infot loe siit

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihankele „Oru kooli aula ehitustööd" (viitenumber 202601). Hankedokumendid https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1528734/general-info
Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.03.2019 kell 10.00. Objektiga on võimalik tutvuda 13.02.2019 kell 11:00.

Noarootsi Osavallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele „Noarootsi Kooli koolimööbli ostmine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 14. veebruar 2019 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee.   Rohkem infot loe siit

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele koopiapaberi hankimine".Pakkumuste esitamise tähtaeg 15. veebruar 2019 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee

materjal

Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava  aastateks 2019- 2031 koostamine.
Rohkem infot loe siit