6.02.19

Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihangete registris

Hangete korraldamise kord

Hanked 2019

 

 

 

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihankele „Oru kooli aula ehitustööd" (viitenumber 202601). Hankedokumendid https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1528734/general-info
Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.03.2019 kell 10.00. Objektiga on võimalik tutvuda 13.02.2019 kell 11:00.

Noarootsi Osavallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele „Noarootsi Kooli koolimööbli ostmine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 14. veebruar 2019 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee.    Rohkem infot loe siit

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele koopiapaberi hankimine".Pakkumuste esitamise tähtaeg 15. veebruar 2019 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee

materjal

Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava  aastateks 2019- 2031 koostamine.
Rohkem infot loe siit