5.02.20

Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihangete registris

Hangete korraldamise kord

Hanked 2019

Väikehange "Oru Hooldekodu mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine" HINNAPÄRING  Mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostminerohkem infot           lisamaterjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus  teeb huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumus hankele ,,Investeerimislaenu võtmine". Pakkumus palun esitada koos küsitud lisadega digitaalselt allkirjastatuna ühes konteineris e-postiaadressile vv@laanenigula.ee  tähtajaks 9. detsember 2019. kell 11.00. Lisainfo: taivo.kaus@laanenigula.ee

materjal

Kullamaa osavallavalitsus  soovib lammutusprojekti ning projekti elluviimiseks vajalike tegevuste hinnapakkumist Kullamaa lagunenud katlamaja-saun-pesumaja hoonele
Objektiga on võimalik tutvuda tööpäeviti kell 9:00-16:00. 
Hinnapakkumine esitada hiljemalt 06.12.2019 Kullamaa Osavallavalitsuse meiliaadressil kullamaa@laanenigula.ee ja/või veiko.semilarski@laanenigula.ee     Materjal 

Kutsume teid esitama pakkumust väikehankele Risti jalgpallistaadioni valgustusmastide paigaldus. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 29.11.2019 kell 11.00. Rohkem infot Taivo Kaus telefon 512 7342, taivo.kaus@laanenigula.ee

Materjal

Kullamaa Osavallavalitsus soovib hankida väikehankena Kullamaa Keskkooli sööklale  seadmed järgnevalt (söökla toitlustab 170 inimest). Rohkem infot loe siit

Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Tervisespordi Halduskeskus kutsub Teid esitama pakkumust avatud hankemenetluses Kasutatud suusarajatraktori ostmine" (Viitenumber: 215864). Hankedokumendid: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/settings/users/my-notifications?notificationId=9325339

Pakkumuse esitamise tähtaeg 19.11.2019 kell 11.00. Lisainfo: Mati Kallemets  mati.kallemets@gmail.com

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti Hooldekodu mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine". Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna ühes konteineris hiljemalt 15.11.2019 kella 15.00-ks  e-posti aadressil risti.hooldekodu@laanenigula.ee.     Lisamaterjalid

Nõva osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Variku tuletõrje veevõtukoha korrastamiseks, mis seisneb võsa eemaldamises, tiigi süvendamises, kaevu soojustamises, juurdepääsutee parendamises ja veevõtukoha tähistamises.
Pakkumise esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2019 kell 10.00. Hinnapakkumine saata e-posti aadressile: vv@laanenigula.ee

Täpsemat infot saab telefonil 529 9364, Aivi Heinleht.

Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Tervisespordi Halduskeskus teeb Teile ettepaneku esitada pakkumust riigihankele „Kunstlume tootmise süsteemi väljaehitamise I etapp Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuses Läänemaal" (viitenumber 214057). Töö sisaldab Läänemaal Palivere keskuses kunstlume tootmiseks vajaliku terastorudest DN 100-150 kõrgsurve veetorustiku paigaldust ning elektrikaablite ja turbiinkahurite ühenduskilpide paigaldamist koos eelneva projekteerimisega.

Hankedokumendid https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1608404/general-info
Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.10.2019 kell 13.00. Objektiga on võimalik tutvuda 30.09.2019 kell 11:00. Lisainfo mati.kallemets@gmail.com

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti kunstmurukattega jalgpalliväljaku korrastamine", mis sisaldab:
1. Katte vahetus 5 kastis;
2. Penaltipunkti vahetus;
3. Kummipuru lisamine väljakule;
4. Muud vajalikud tööd ja jääkide koristus.
Tööde teostamine esimesel võimalusel. Pakkumised palun esitada hiljemalt 16.09.2019 kell 11.00 aadressil vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee.

Pildid väljakust: 1, 2, 3.

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Taebla Spordi- ja kultuurikeskuse  tuleohutuspaigaldiste projekti koostamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.09.2019 kell 11:00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee Lisainfo  taivo.kaus@laanenigula.ee               materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti jalgpallistaadioni valgustuse projekteerimine".
Pakkumuse esitamise tähtaeg 22.08.2019 kell 11.00.Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee     Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Palivere multifunktsionaalse spordiplatsi projekteerimine".Pakkumuse esitamise tähtaeg 22.08.2019 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee       Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Palivere multifunktsionaalse spordiplatsi projekteerimine".
Pakkumuse esitamise tähtaeg 31.07.2019 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee.  Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee       Materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus soovib hinnapakkumist teede katmiseks kruusaga, Martna Osavallas,  Kirna – Suure-Lähtru teel ja Niinja teel. Rohkem infot loe siit

Kutsume Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti „Martna lasteaia soojustamise projekteerimine ja hoone soojustamine koos avatäidete vahetamisega" raames. Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 19.07.2019 kell 11.00 e-postiga aadressile vv@laanenigula.ee. Ehitustööde hanke number Riigihangete registris on 208980.    Rohkem infot siit

Kutsume Teid esitama oma hinnapakkumise Kullamaa Osavallavalitsusele. Kullamaa osavald  soovib osta tellimusel valmistatud uued välisuksed Kultuurimajale. Manuses on topeltuste joonised ning fotod (2 esimest koos akendega) ning kolmas uks pole joonisel välja toodud, selle aknaosa mõõdud on: kõrgus 750mm, laius 1425 mm. Uste kõrgus 2295 mm ning laius 1425 (2 ust).NB! Hinnapakkumisse arvestada juurde ka paigalduse hind. Objektiga on võimalik tutvuda tööpäeviti kell 9:00-16:00. Hinnapakkumine esitada hiljemalt 31.07.2019 kell 10:00 Kullamaa Osavallavalitsuse meiliaadressil kullamaa@laanenigula.ee ja/või veiko.semilarski@laanenigula.ee , telefon 56568373    materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust „Palivere tänavavalgustuse projekteerimine" projekteerimistööde teostamiseks. Hankedokumendid saadaval:  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1577437/general-info. Pakkumuste esitamise tähtaeg 19.07.2019 kell 11.00.

Autobussipeatustesse autonoomsete LED valgustite paigaldamine. Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi 6 (kuue) autobussipeatusesse paigutatava autonoomse LED valgusti ostmiseks paigaldamiseks (Nõva piirkond, Martna piirkond, Ääsmäe-Haapsalu mnt). Valgustid peavad olema autonoomse (päikesepaneelid, akud, automaatne juhtimissüsteem) toitega. Lambid ei põhine liikumisanduritel.Pakkujal esitada pakutav toode koos tehnilise kirjeldusega ning viidetega asjakohastele sertifikaatidele. Toodetel peab olema CE märgis. Pakkumised on esialgsed. Lääne-Nigula Vallavalitsus peab esitatud pakkumiste osas pakkujatega läbirääkimisi, et leida antud keskkonda ja oludesse kõige sobivam lahendus.  Pakkumused koos maksumuse,  toodete spetsifikatsioonide ja sertifikaatidega ning näidetega paigaldatud ja  toimivatest autonoomsetest valgustitest  (koos Tellija äranäitamisega) esitada hiljemalt 12. juuliks 2019 e-posti aadressil mikk.lohmus@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti jalgpallistaadioni valgustuse projekteerimine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 19.07.2019 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee     Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumist väikehankele "Nõva kooli lasteaialaste ja õpilaste toitlustamine 2019/20 õppeaastal"
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.07.2019.a. meiliaadressile:nova@laanenigula.ee . Täiendavad küsimused palume esitada meiliaadressile: nova@laanenigula.ee          materjal

Kutsume Teid esitama oma hinnapakkumise Kullamaa Osavallavalitsusele. Kullamaa osavald soovib osta toidukartulit Kullamaa Keskkooli õpilaste ning lasteaia laste toitlustamiseks 01.09.2019-01.09.2020 hooajaks. Orienteeruv kogus 6000 kg.Kartuli kvaliteet peab vastama toidukartulile kehtestatud nõuetele. Kartul tuleb kohale tuua Kullamaa Keskkooli sööklasse vastavalt ostja poolt tellitud kogusele ning tarneajale. Hinnapakkumine esitada hiljemalt 10.07.2019 kell 10:00 Kullamaa Osavallavalitsuse meiliaadressil kullamaa@laanenigula.ee ja/või veiko.semilarski@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama oma hinnapakkumise Kullamaa Osavallavalitsusele. Kullamaa osavald  soovib osta küttepuid Kullamaa külas Sireli-12 aadressil asuvale õpilaskorterile alljärgnevatel tingimustel: Üleantavate Kaupade kvaliteet peab vastama tingimustele ning kvaliteedinõuetele, mis on alljärgnevad:

 • pikkus kuni 50 cm, kogus 16 rm  
 • lõhutud või lõhkumata, kuid mitte läbimõõduga üle 15 (viisteist) sentimeetri ja alla 6 (kuus) sentimeetri
 • õhukuiv puit (kuivanud vähemalt ühe suve, puidu niiskuse tase 15-25%); kaitstud sademete eest
 • pehmet mädanikku mitte enam kui 1/3 puu läbimõõdust.
 • puude üleandmine Sireli KÜ, Kullamaa külas puude hoiukohas laotult riidas hiljemalt 10.10.2019.

Hinnapakkumine esitada hiljemalt 05.07.2019 kell 10:00 Kullamaa Osavallavalitsuse meiliaadressil kullamaa@laanenigula.ee ja/või veiko.semilarski@laanenigula.ee

KutsumeTeid esitama oma hinnapakkumise Kullamaa Osavallavalitsusele. Kullamaa osavald soovib osta küttepuid Liivi Raamatukogule ja Seltsimajale alljärgnevatel tingimustel: Üleantavate Kaupade kvaliteet peab vastama tingimustele ning kvaliteedinõuetele, mis on alljärgnevad:

 • pikkus kuni 50 cm, kogus 17 rm  
 • pikkus kuni 30 cm, kogus 3 rm
 • lõhutud või lõhkumata, kuid mitte läbimõõduga üle 15 (viisteist) sentimeetri ja alla 6 (kuus) sentimeetri
 • õhukuiv puit (kuivanud vähemalt ühe suve, puidu niiskuse tase 15-25%); kaitstud sademete eest
 • pehmet mädanikku mitte enam kui 1/3 puu läbimõõdust.
 • puude üleandmine Liivi Raamatukogule ja Seltsimajale Liivi külas Raamatukogu ja Seltsimaja puude hoiukohas laotult riidas hiljemalt 10.10.2019.

Hinnapakkumine esitada hiljemalt 05.07.2019 kell 10:00 Kullamaa Osavallavalitsuse meiliaadressil kullamaa@laanenigula.ee ja/või veiko.semilarski@laanenigula.ee

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile teeb ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus Nurme ja Veo tänava rekonstrueerimise, Tööstuse tänava tänavavalgustuse ehituse omanikujärelevalveks"  vastavalt Taebla alevik Nurme tänav ja Veo tänav ehitusprojektis" ja „Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Nurme ja Veo tänavate rekonstrueerimine Teevalgustuse projekteerimise põhiprojektis" ja „Tänavavalgustuse laiendamine Taebla alevik, Nigula küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond" tööprojektis, mis on kättesaadavad Lääne-Nigula valla kodulehelt

  materjal

Noarootsi Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele ,,Österby sadamahoone projekteerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg  20.07.2019 kell 10:00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile  noarootsi@laanenigula.ee    Materjal (täpsustatud)

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Palivere Põhikooli fuajee ja ühe klassiruumi remonttööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg 07. juuni 2019 kell 11.00. Objektiga on võimalik tutvuda teisipäeval 04.06.2019 kell 9.30, Palivere Põhikool, Lähtru tee 16, Palivere alevik. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee         materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Remonditööde teostamine Risti Põhikoolis, Oru Koolis ja Palivere Lasteaias". Pakkumuste esitamise tähtaeg 07. juuni 2019 kell 11.00 . Objektidega on võimalik tutvuda esmaspäeval 03.06.2019 alustades Risti Põhikoolist (Lõuna 4, Risti) kell 9.30. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee      materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Vallavara kindlustus". Pakkumuse esitamise tähtaeg 4. juuni kell 11.00. Pakkumused saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee Pakkuja peab omama kindlustustegevuse seaduses nimetatud tegevusluba ning vastama seaduses toodud nõuetele. Kindlustusperiood üks aasta. Lisainfo: liina.kaljuveer@laanenigula.ee     Objektid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla Kultuuri- ja Spordikeskuse haldamine".  Pakkumuste esitamise tähtaeg 27. mai 2019 kell 15:00 Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee    Leping kehtib 01.08.2019-30.06.2020. Dokumente täpsustatud 22.05.2019           materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Taebla Spordi- ja kultuurikeskuse tuleohutuspaigaldiste projekti koostamine.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.05.2019 kell 11:00.
Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee
Lisainfo  taivo.kaus@laanenigula.ee         Materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi väikehankele „Bussipeatuste ja prügikastide hooldus 2019-2021". Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna tähtajaks 07.05.2019 kell 13.00 e-postile vv@laanenigula.ee     materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi väikehankele „Kalmistute hooldus 2019-2021". Pakkumused palun esitada digitaalselt allkirjastatuna tähtajaks 7. mai 2019 kell 11.00 e-postile vv@laanenigula.ee    materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi väikehankele „Elektrikäidu korraldus". Pakkumused palun esitada digitaalselt allkirjastatuna koos teiste nõutud dokumentidega ühes konteineris tähtajaks 09.05.2019 kell 11.00 e-postile vv@laanenigula.ee  Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee        lisamaterjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi lihthankele  „Heakorratööd" (viitenumber 208150). Hankedokumendid https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1568117/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.04.2019 kell 11.00

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi tee äärtes vee äravoolu takistava pinnase eemaldamiseks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 6. mai 2019. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Taebla Spordi- ja kultuurikeskuse  tuleohutuspaigaldiste projekti koostamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.04.2019 kell 11:00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee  Lisainfo  taivo.kaus@laanenigula.ee           materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastusmasinaga"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.     materjal

Nõva Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust heakorratööde teostamiseks Nõva osavalla territooriumil asuvatel objektidel 2019. aastal. Lisainformatsioon ja hankedokumendid saate küsida e-posti aadressilt aivi.heinleht@laanenigula.ee ,tel 529 9364. Pakkumuste esitamise tähtaeg 10. aprill 2019 kell 15.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile nova@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti lasteaia rühmaruumi remonttööd".
Palume pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna ühes konteineris hiljemalt 10.04.2019 kell 11.00  vv@laanenigula.ee ja koopia liina.kaljuveer@laanenigula.ee         materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula Vallavalitsuse allasutustele küttepuude hankimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29. märts 2019 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee      materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Taebla Spordi- ja kultuurikeskuse  tuleohutuspaigaldiste projekti koostamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.03.2019 kell 11:00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee . Lisainfo  taivo.kaus@laanenigula.ee     materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi väikehankele „Hoonete mõõdistamine".
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.03.2019 kell 14.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee ja koopia liina.kaljuveer@laanenigula.ee       materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Risti lasteaia hoone küttesüsteemi põhiprojekti koostamine. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.03.2019 kell 11:00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee . Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee    lisamaterjal

Martna Osavallavalitsus ootab pakkumisi Martnas asuva Vallamaja ruumide põrandate remondiks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 20. märts 2019. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil martna@laanenigula.ee. Rohkem infot loe siit

Kutsume Teid esitama hinnapakkumust projekti „500 kodu tuleohutuks"  raames Lääne-Nigula vallas Keskküla ja Jalukse külas asuvatesse korteritesse uute kütteseadmete ehitamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 07. märts 2019 kell 15.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee   materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihankele „Oru kooli aula ehitustööd" (viitenumber 202601). Hankedokumendid https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1528734/general-info
Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.03.2019 kell 10.00. Objektiga on võimalik tutvuda 13.02.2019 kell 11:00.

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele koopiapaberi hankimine".Pakkumuste esitamise tähtaeg 15. veebruar 2019 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee      materjal

Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava  aastateks 2019- 2031 koostamine.
Rohkem infot loe siit