Lääne-Nigula valla e-teenused

Olete sisenenud Lääne-Nigula valla e-teenuste keskkonda.

Kui olete vajaliku teenuse/toimingu leidnud, siis kuvatakse Teile teenuse/toimingu kirjeldus, kus on kirjeldatud taotlemisega seotud asjaolud (kuidas taotleda, millised on vajalikud dokumendid, vastutava ametniku kontaktid, viited seaduseaktidele jne).

 Mitmeid toiminguid on võimalik taotleda riiklike registrite andmetega eeltäidetud  vormide kaudu. Selleks on vajalik kehtiv ID kaart ja PIN1, PIN2 olemasolu ning arvutisse peab olema installeeritud ID kaardi tarkvara https://installer.id.ee/.