Avaldus õpilasele erandkorras väljastatava ühistranspordi sõidukaardi taotlemiseks

21.09.22

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Erandina võidakse väljastada sõidukaart väljaspool õpilase elukohajärgset kooli I-III põhikooliastmes haridust omandavale õpilasele juhul, kui kool asub Lääne-Nigula vallas, tasuta ühistransport ei ole korraldatud ja hariduse omandamine selles koolis on põhjendatud mõjuvatel sotsiaalsetel, tervislikel või perekondlikel põhjustel.

Haridusosakond võib nõuda vajadusel täiendavaid selgitusi õpingute põhjendatuse kohta väljaspool elukohajärgset teeninduspiirkonna kooli.

Kestvus:

30 päeva jooksul

Õigusaktid:

Lääne-Nigula valla õpilastranspordi korraldamise ja õpilastele sõidusoodustuse andmise kord

Vastutaja:

 

haridusosakonna juhataja, telefon 5668 1667

 

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab vallamajast või osavallavalitsustest. 

Viide: