Taotlusvorm

Avaldus õpilasele erandkorras väljastatava ühistranspordi sõidukaardi taotlemiseks

Erandina võidakse väljastada sõidukaart väljaspool õpilase elukohajärgset kooli I-III põhikooliastmes haridust omandavale õpilasele juhul, kui kool asub Lääne-Nigula vallas, tasuta ühistransport ei ole korraldatud ja hariduse omandamine selles koolis on põhjendatud mõjuvatel sotsiaalsetel, tervislikel või perekondlikel põhjustel. Haridusosakond võib nõuda vajadusel täiendavaid selgitusi õpingute põhjendatuse kohta väljaspool elukohajärgset teeninduspiirkonna kooli.

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne isikukood!
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne telefoninumber!
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne e-posti aadress!
See väli on kohustuslik.

2. Taotluse sisu

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Taotluse saatmine

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik on õige. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

See väli on kohustuslik.