Matusetoetuse taotlus

22.08.23

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetuse suurus on 250 eurot. Toetust on õigus taotleda matuse korraldajal, kui lahkunu elukoht Eesti rahvastikuregistris oli Lääne-Nigula vald. Matusetoetust on õigust saada matuseid korraldaval isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Lääne-Nigula vallas, kui lahkunud isikul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht. Matusetoetuse taotlemisel tuleb esitada lahkunu surmatõend. Toetust saab taotleda kuue kuu jooksul alates lahkunu surmapäevast. 

Kestvus:

Korrektse taotluse esitamisel makstakse matusetoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuste suurused Lääne-Nigula vallas

Vastutaja:

sotsiaaltöö spetsialist, telefon 5919 4936 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest ning osavalla valitsustest.

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, surmatõend

Viide: