Matusetoetuse taotlus

31.08.21

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetuse suurus on 200 eurot. Matusetoetust on õigus saada matuse korraldajal, kui lahkunu elukoht Eesti rahvastikuregistris oli Lääne-Nigula vald.  Toetust saab taotleda kahe kuu jooksul alates lahkunu surmapärast.

Kestvus:

Korrektse taotluse esitamisel makstakse matusetoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest

Õigusaktid:

Lääne-Nigula valla matusetoetuste määramise ja maksmise kord

Vastutaja:

Tuuli Varik,  e-post tuuli.varik@laanenigula.ee, telefon 5919 4936 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest ning osavalla valitsustest.

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, surmatõend

Viide:

Matusetoetuse avaldus