Projektitoetuse taotluse vorm

31.08.21

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Projektitoetust saavad taotleda mittetulundusühingud  külakogukonna, piirkondlike või  ülevallaliste sündmuste ja tegevuste läbiviimiseks, nt mitmesugused vabaaja sündmused, talgud, koduloo uurimine jms, samuti mujale esitatud projektide kaasfinantseeringuks.

Kestvus:

Vallavalitsus kuulutab välja taotlusvooru üks kord aaastas. Eelarvevahendite olemasolul on vallavalitsusel õigus kuulutada välja lisavoor taotluste vastuvõtmiseks.

Õigusaktid:

Lääne-Nigula valla kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse toetamise tingimused ja kord

Vastutaja:

Varje Paaliste, varje.paaliste@laanenigula.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest ning osavalla valitsustest. 

 

 

 

 

 

Toimetaja: HELGI LAUG