Toetuse kasutamise aruanne

19.10.21

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta ja nõudmisel kõik tegevusi käsitlevad kuludokumendid.
 

 

 

Õigusaktid:

Lääne-Nigula valla ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide rahastamise kord

Kontakt: 

Arendusnõunik Maila Pardla, maila.pardla@laanenigula.ee, 5332 1106

 

Aruande esitamine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Aruande esitamine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke aruanne paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest ning osavalla valitsustest. 

 

 

Viide:

https://www.laanenigula.ee/tule-meile-ettevotjaks-