Ettepanek arengukava muutmiseks või täiendamiseks

18.04.23

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

 

Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. Arengukava koostamine ja muutmine algatatakse vallavolikogu otsusega. Kõigil on õigus algatada ettepanekuid arengukava muutmiseks.

Kestvus

 

Arengukava vaadatakse läbi igal eelarveaastal.

Vastutaja

Jaanus Tärnov, e-post jaanus.tarnov@laanenigula.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide: