Ettepanek arengukava muutmiseks või täiendamiseks

1. Ettepaneku esitaja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-posti aadress on kohustuslik
See väli on kohustuslik.

2. Ettepaneku sisu

See väli on kohustuslik.

3. Ettepaneku saatmine

Enne ettepaneku saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik on õige. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb ettepanek digitaalselt allkirjastada.

See väli on kohustuslik.