Avaliku ürituse loa taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses. 

Kestvus:

Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase allkirjastatud loa taotluse koos kõigi kooskõlastatud nõutavate lisadokumentidega vallavalitsusele.

Õigusaktid:

Avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord Lääne-Nigula vallas

Vastutaja:

 

Varje Paaliste, telefon 5646 9191, e-post varje.paaliste@laanenigula.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud 

sammud:

Logige sisse valla koduleheküljele. Teie isik tuvastatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vormil. Täitke vormil olevad lahtrid ja allkirjastage digitaalselt. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab vallamajast või osavallavalitsustest. 

Viide:

Avaliku ürituse loa taotlus (doc)