Avaliku ürituse loa taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses. 

Kestvus:

Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase allkirjastatud loa taotluse koos kõigi kooskõlastatud nõutavate lisadokumentidega vallavalitsusele.

Õigusaktid:

Avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord Lääne-Nigula vallas

Vastutaja:

 

Varje Paaliste, telefon 5646 9191, e-post varje.paaliste@laanenigula.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud 

sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab vallamajast või osavallavalitsustest. 

Viide:

Avaliku ürituse loa taotlus (doc)