Elektrooniline taotlus

Lääne-Nigula vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Taotlus esitatakse vähemalt 14 päeva enne ürituse toimimist.

1. Taotluse allkirjastaja

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne isikukood!
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne telefoninumber!
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne e-posti aadress!
See väli on kohustuslik.

2. Ürituse korraldaja

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

Vastutav isik lahter täidetakse, kui ürituse korraldajaks on juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus.

3. Palun Lääne-Nigula Vallavalitsuse nõusolekut, et korraldada alljärgnev avalik üritus:

Kõik järgnevad lahtrid on täitmiseks kohustuslikud. Kui pole midagi lisada, siis palun vastake EI.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

_______________

Järgnevalt saab üles laadida lisamaterjale, nt kooskõlastused Päästeametilt, PPA-lt, Maanteeametilt, ürituse skeemid jms (sõltuvallt ürituse eripärast)

See väli on kohustuslik.

4. Taotluse saatmine

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik esitatud andmed on õiged. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

See väli on kohustuslik.