Aukodaniku nimetamise taotlus

31.08.21

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Lääne-Nigula vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Aukodaniku nimetusega kaasneb Lääne-Nigula vapimärk.

Kestvus:

Vapimärke antakse üks kord aastas: 24. Veebruariks- iseseisvuspäevaks.Vallavalitsus informeerib teenetemärgi kandidaatide esitamise võimalusest valla veebilehel ja sotsiaalmeedias vähemalt 30 päeva enne kandidaatide esitamise tähtaega.

Õigusaktid:

Lääne-Nigula valla tunnustuse avaldamise kord

Vastutaja:

Varje Paaliste, telefon 5646 9191, e-post varje.paaliste@laanenigula.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab vallamajast või osavallavalitsustest. 

Viide:

Aukodaniku nimetamise taotlus