Saavutusspordi toetuse taotlemine

31.08.21

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Toetuse eesmärgiks on sportlase ja võistkonna spordimeisterlikkuse tõstmine, valla sportlaste edukas ettevalmistus ja esinemine Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Toetust eraldatakse sihtotstarbelise toetusena treeningtegevuseks ja spordilaagrites osalemiseks, suurvõistluste osalemise kulude katteks ning sportliku varustuse ja inventari hankimiseks.

Kestvus:

Toetust eraldatakse avatud taotlusvoorus. Vallavalitsus informeerib taotlejaid veebilehel kui jooksva aasta toetusteks ette nähtud rahalised vahendid on ammendatud.

Õigusaktid:

Lääne-Nigula valla sporditegevuse toetamise kord

Vastutaja:

Varje Paaliste, varje.paaliste@laanenigula.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest ning osavalla valitsustest. 

 

 

 

 

 

Toimetaja: HELGI LAUG