23.12.20

Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihangete registris

Hangete korraldamise kord

Hankeplaan 2020

Hanked 2020

 

 

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele Palivere ,,Haljasala" kinnistu täiendava valgustuse paigaldus". Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.12.2020 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee  Lisainformatsioon taivo.kaus@laanenigula.ee       Materjal

Käesolevaga kutsume teie ettevõtet osalema ja tegema pakkumust 2021. a tellimuste perioodiks Oru Hooldekodus hoolduseks vajalikele hooldusvahenditele    materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Pelletite ost Ristile". Pakkumuste esitamise tähtaeg 7.12.2020 kell 11.00. Pakkumus palun saata koos nõutud lisadega digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee ja koopia liina.kaljuveer@laanenigula.ee      materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus  teeb huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumus hankele ,,Investeerimislaenu võtmine". Pakkumus palun esitada koos küsitud lisadega digitaalselt allkirjastatuna ühes konteineris e-postiaadressile vv@laanenigula.ee  tähtajaks 10. detsember 2020. kell 11.00. Lisainfo: agle.romulus@laanenigula.ee     materjal

Pakkumuskutse Taebla aleviku Pargi tänava ja Pargi tänavaga külgnevate kergteede valgustuse projekteerimiseks.  Rohkem infot loe siit

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Pelletite ost Ristile". Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.11.2020 kell 11.00. Pakkumus palun saata koos nõutud lisadega digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee  Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee             materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust hankele „Tahvelarvutite ost". Pakkumused palun esitada digitaalselt allkirjastatuna koos nõutud lisadega aadressile vv@laanenigula.ee tähtajaks 30.11.2020. kell 13.00. Lisainfo: liina.kaljuveer@laanenigula.ee      materjal

Lääne-Nigula vald müüb enampakkumise korras sõiduauto Renault Megane. Sõiduki andmed: 2007, universaal, värvus hall, 82 kW, 1598 cm³, bensiin, manuaal, läbisõit 213756 km. Alghind 2000 eurot. Auto vaatamiseks leppida kokku telefonil 512 7342, Taivo Kaus. Ostusoov koos hinnapakkumusega edastada vv@laanenigula.ee või posti teel Lääne-Nigula Vallavalitsus, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, 90801, Lääne-Nigula vald. Pakkumuse esitamise tähtaeg 25.11.2020. kell 11.00.   materjal

Lääne-Nigula vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele „Infostendide paigaldamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.11.2020 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee Lisainformatsioon aivo.hirmo@laanenigula.ee     5096190      Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele "Risti Hooldekodu mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine". Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna ühes konteineris hiljemalt 30.11.2020 kella 15-ks e-posti aadressil risti.hooldekodu@laanenigula.ee         materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Kiige ost koos paigaldusega" (Martna kooli õuele). Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee hiljemalt 16.11.2020.       materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla kooli võimla soojustamise projekteerimine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 13.11.2020 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee            materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti kooli osaline elektripaigaldise renoveerimine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 10.11.2020 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee               materjal

Noarootsi osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele: „ Pürksi sotsiaalmaja trepikodadele uute välisuste paigaldamine" vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Pakkumuste esitamise tähtaeg  on 30.10.2020. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee             Materjal

Nõva osavallavalitsus korraldab Nõva külas Kooli kinnistul asuva spordiväljaku, telkimisala ja võimla rendile andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise.  Pakkumiste esitamise tähtaeg on 9. november 2020. a.

Pakkumised märksõnaga „ Nõva suvine lastelaager" saata kinnises ümbrikus aadressile Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond. Pakkumisega saab tutvuda: materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla kooli võimla soojustamise projekteerimine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 16.10.2020 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee.  Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee      materjal

Kutsume teid esitama pakkumust Taebla liiklusõppeväljaku eskiisi koostamiseks ja joonimiseks.
Liiklusõppeväljaku asukoht on Lasteaia 9, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald (katastriüksuse tunnus 77601:002:0044). Väikehanke raames soovitakse rajada ca 392 m2  suurune liiklusõppeväljak. Väljaku aluspinnaks on sõidukõlbulik asfalt.
Liiklusväljak peab sisaldama majandus-ja kommunikatsiooniministri 14.juuni 2011.a määruses nr 43 nimetatud elemente ning peab vastama määruses toodud nõuetele. Väljak võib sisaldada ka teisi täiendavaid elemente, mis on  jõukohased erinevas vanuses lastele ja noortele.Tööde teostamise aeg oktoober-november 2020. Edukas pakkumus selgitatakse välja soodsaima hinna alusel ning vajadusel läbi viidud läbirääkimiste teel. Hinnapakkumisega koos esitada ka esialgne liiklusväljaku eskiis. Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.10.2020 kell 11.00 e-posti aadressil vv@laanenigula.ee.
Lisainfo: Raina Jeeberg (raina.jeeberg@laanenigula.ee, 4720310).    Määrus Asukoht

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti kooli soojuspumpade ja küttesõlme remont". Pakkumuse esitamise tähtaeg 15.10.2020 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee     materjal

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Rõude raamatukogu remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.10.2020. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. lähteülesanne

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti Põhikooli päikeseelektrijaama ost ja paigaldus". Pakkumuse esitamise uus tähtaeg 20.10.2020 kell 10.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee     materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele ,,Pargimööbel Taebla koolile".   materjal

Autobussipeatustesse autonoomsete LED valgustite paigaldamine.
Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi 14 (neljatestkümne) autobussipeatusesse paigutatava autonoomse LED valgusti ostmiseks paigaldamiseks (Nõva piirkond, Martna piirkond, Noarootsi piirkond). Valgustid peavad olema autonoomse (päikesepaneelid, akud, automaatne juhtimissüsteem) toitega. Lambid ei põhine liikumisanduritel. Pakkujal esitada pakutav toode koos tehnilise kirjeldusega ning viidetega asjakohastele sertifikaatidele. Toodetel peab olema CE märgis. Pakkumised on esialgsed. Lääne-Nigula Vallavalitsus peab esitatud pakkumiste osas pakkujatega läbirääkimisi, et leida antud keskkonda ja oludesse kõige sobivam lahendus.  Pakkumused koos maksumuse,  toodete spetsifikatsioonide ja sertifikaatidega ning näidetega paigaldatud ja  toimivatest autonoomsetest valgustitest  (koos Tellija äranäitamisega) esitada hiljemalt 19. oktoobriks e-posti aadressil vv@laanenigula.ee (pakkumiste tähtaega on pikendatud).

Kutsume teid esitama pakkumust väikehankele „ Kullamaa Keskkooli hoone soojustamise projekteerimine ". Projekti eesmärgiks on Lääne-Nigula vallas, Kullamaa külas asuva Kullamaa Keskkooli hoone (ehr 105004669,  katastriüksuse nr. 34202:001:0184) soojustamise projekti koostamine, sh energiamärgise koostamine, projekteerimiseks vajalike mõõdistamiste teostamine. Kontaktisik Kullamaal: Veiko Semilarski – majandusjuhataja tel 47 247 64, 56568373 e-post veiko.semilarski@laanenigula. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.10.2020, kell 11.00 pakkumuse kehtivus minimaalselt 60 päeva. Pakkumised esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna. Pakkumised esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee
lähteülesanne

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla vallamaja kabinettide remonttööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.10.2020 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee   Lisainformatsioon taivo.kaus@laanenigula.ee    materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumisi Linnamäe jalgpalliväljaku valgustamiseks
Olemasolev olukord:Paigaldatud on 6 betoonjalandit SJR40 12m mastile 780kg ning kaabeldus (AXMK 4g16 ) tehnoruumi ja valgustite vahel. Kaabliotsad tehnoruumis, kuid kilbiga ühendamata (kaitsmed kilbis olemas). Jalandite asukohad ja kaabeldus teostusjoonisel (lisa).  Hangitavad tööd ja materjalid:

 • Valgustusmastid vastavalt jalandite asukohale ja tüübile.
 • LED-valgustid, mis tagaksid väljakul valgustiheduse vähemalt 75Lx. Pakkumine peab sisaldama valgusarvutust.
 • Tehnoruumi paigaldatav lüliti, mis võimaldab pool ja pool väljaku valgustite lülitust.
 • Mastide ja valgustite paigaldamine ning juhtmestiku ühendamine.  

Nõuded hankijale:

 • Isikul peab olema B1-klassi pädevustunnistus EV Seadme ohutuse seaduse mõistes
 • Pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 2 kuud.

Pakkumised saata vv@laanenigula.ee 2. oktoobriks 2020 kell 12:00. Tööd tuleb lõpetada 2020. jooksul. Kontakt: Renek Loorens 56642483 rloorens@gmail.com

Kutsume Teid esitama oma hinnapakkust väikehankele  "Kullamaa ja Liivi tänavavalgustuse projekteerimiseks ning rekonstrueerimiseks". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.09.2020. Pakkumus saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kullamaa@laanneigula.ee .Lisainformatsioon Veiko Semilarski veiko.semilarski@laanenigula.ee tel 56568373     Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Hara sadamas ajutise ujuvkai paigaldamine" vastavalt hankedokumentatsioonile. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.09.2020 kell 11.00. Pakkumus saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee  Lisainformatsioon Aivo Hirmo aivo.hirmo@laanenigula.ee tel 5096190            Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Umbaia kinnistu teede ja riigitee 16122 ristumiskohtade ehitus" vastavalt hankedokumentatsioonile. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.09.2020 kell 11.00. Pakkumus saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee  Lisainformatsioon Aivo Hirmo aivo.hirmo@laanenigula.ee tel 5096190            Materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Taebla rulapargi täiendava elemendi ehitamine ja paigaldamine". Rulapargi asukoht on Lasteaia 9, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald (katastriüksuse tunnus 77601:002:0044). Väikehanke raames soovitakse täiendada Taebla rulaparki elemendiga „slidebox" vastavalt rulapargi projektile „Taebla skatepark" (2016). Rulapargi elemendid peavad vastama kõikidele turvalisusnõuetele ja ohutusstandarditele. Pargi aluspinnaks on sõidukõlbulik asfalt. Edukas pakkumus selgitatakse välja soodsaima hinna alusel ning vajadusel läbi viidud läbirääkimiste teel. Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.09.2020 kell 11.00 e-posti aadressil vv@laanenigula.ee. Lisainfo: raina.jeeberg@laanenigula.ee Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla kooli kodunduse klassi mööbli valmistamine ja paigaldamine". Pakkumus palun saata digitaalselt allkirjastatuna vv@laanenigula.ee tähtajaks 02.09.2020 kell 11.00. Lisainformatsioon liina.kaljuveer@laanenigula.ee                   Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele "Omanikujärelevalve teenuse osutamine lammutustööde teostamisel".  
Järgmistel objektidel:  
1. Martna külas Putkaste tee 1 korterelamu lammutamine
2. Martna külas Kirna tee 7 korterelamu lammutamine
3. Kullamaa külas Noorte kinnistul asuva katlamaja-saun-pesumaja lammutamine
Pakkumuse esitamise tähtaeg 03.09.2020.a. 
Elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata e-post aadressil martna@laanenigula.ee  
Paberkandjal suletud ümbrikus Martna Osavalla Vallavalitsuse aadressil: Vallamaja, Martna küla 90601, Lääne-Nigula vald Läänemaa. Hanketeate ja lähteülesande sisu ning objektide Putkaste tee 1 ja Kirna tee 3 kohta saab pakkuja selgitusi hankija esindajalt: Janno Randmaa, telefon 53076824, e-post Janno.Randmaa@laanenigula.ee 
Objekti Kullamaa katlamaja-saun-pesumaja kohta hankija esindajalt Katrin Viks, telefon 5380 3207, e-post Katrin.Viks@laanenigula.ee      Materjal

Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus kutsub Teid esitama pakkumust avatud hankemenetluses „Kunstlume tootmise süsteemi väljaehitamise II etapp Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuses Läänemaal" (Viitenumber: 217727). Töö sisaldab Läänemaal Palivere keskuses kunstlume tootmiseks vajalik tiik-veehoidla koos vee haardega, pumpla ja terastorudest DN 100-150 kõrgsurve veetorustiku ning elektrikaablite paigaldamist. Hankedokumendid võta siit .  Pakkumuste esitamise tähtaeg 19.08.2020 kell 11.00. Objektiga on võimalik tutvuda reedel 07.08.2020 kell 11:00 või esmaspäeval 10.08.2020 kell 11:00. Lisainfo: mati.kallemets@gmail.com 

Kutsume Teid esitama oma hinnapakkumise Kullamaa Osavallavalitsusele.

Kullamaa osavald  soovib osta küttepuid Kullamaa Keskkooli ning Lasteaia katlamajale:

Üleantavate Kaupade kvaliteet peab vastama tingimustele ning kvaliteedinõuetele, mis on alljärgnevad:

pikkus kuni 50 cm, kogus 175 rm  

 • lõhutud või lõhkumata
 • õhukuiv puit (kuivanud vähemalt ühe suve, puidu niiskuse tase 15-25%); kaitstud sademete eest
 • pehmet mädanikku mitte enam kui 1/3 puu läbimõõdust.
 • puude üleandmine Kullamaa Keskkooli katlamaja puude hoiukohas vastavalt tellimisele.

Hinnapakkumine esitada hiljemalt 08.09.2020 kell 10:00 Kullamaa Osavallavalitsuse meiliaadressil kullamaa@laanenigula.ee ja/või veiko.semilarski@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama oma hinnapakkumist väikehankele „Küttepuud Liivi Raamatukogule ja Seltsimajale" alljärgnevatel tingimustel: Üleantavate Kaupade kvaliteet peab vastama tingimustele ning kvaliteedinõuetele, mis on alljärgnevad:

 • pikkus kuni 50 cm, kogus 17 rm  
 • pikkus kuni 30 cm, kogus 3 rm
 • lõhutud või lõhkumata, kuid mitte läbimõõduga üle 15 (viisteist) sentimeetri ja alla 6 (kuus) sentimeetri
 • õhukuiv puit (kuivanud vähemalt ühe suve, puidu niiskuse tase 15-25%); kaitstud sademete eest
 • pehmet mädanikku mitte enam kui 1/3 puu läbimõõdust.
 • puude üleandmine Liivi Raamatukogule ja Seltsimajale Liivi külas Raamatukogu ja Seltsimaja puude hoiukohas laotult riidas hiljemalt 10.10.2020.

Hinnapakkumine esitada hiljemalt 12.08.2020 kell 10:00 Kullamaa Osavallavalitsuse meiliaadressil kullamaa@laanenigula.ee ja/või veiko.semilarski@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama oma hinnapakkumist väikehankele Küttepuud Kullamaa külas Sireli-12 aadressil asuvale õpilaskorterile". Kullamaa osavald  soovib osta küttepuid Kullamaa külas Sireli-12 aadressil asuvale õpilaskorterile alljärgnevatel tingimustel:
Üleantavate Kaupade kvaliteet peab vastama tingimustele ning kvaliteedinõuetele, mis on alljärgnevad:
pikkus kuni 50 cm, kogus 16 rm  
lõhutud või lõhkumata, kuid mitte läbimõõduga üle 15 (viisteist) sentimeetri ja alla 6 (kuus) sentimeetri 
õhukuiv puit (kuivanud vähemalt ühe suve, puidu niiskuse tase 15-25%); kaitstud sademete eest 
pehmet mädanikku mitte enam kui 1/3 puu läbimõõdust. 
puude üleandmine Sireli KÜ, Kullamaa külas puude hoiukohas laotult riidas hiljemalt 10.10.2020.
Hinnapakkumine esitada hiljemalt 12.08.2020 kell 10:00 Kullamaa Osavallavalitsuse meiliaadressil kullamaa@laanenigula.ee ja/või veiko.semilarski@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele Lähtru tee jalgtee valgustuse paigaldus". Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.08.2020 kell 11.00 . Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee  Lisainformatsioon taivo.kaus@laanenigula.ee         materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla kooli staadioni projekteerimine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 07.08.2020 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee                materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Noarootsi haridusajaloo postamendi valmistamine ja paigaldamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.07.2020 kell 10.00 .  Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee   Lisainformatsioon aivo.hirmo@laanenigula.ee             Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Österby sadamahoone ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.07.2020 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee  Lisainformatsioon taivo.kaus@laanenigula.ee           Materjal

Noarootsi osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele ,,Noarootsi vallamaja, koolihoone, õpilaskodu ja sotsiaalmaja remonditööd"  vastavalt lisatud pakkumiskutsele. Pakkumuste esitamise tähtaeg  on 05.07.2020. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee        Materjal

Kutsume Teid esitama oma hinnapakkumist  „Toidukartul Kullamaa Keskkooli õpilaste ning lasteaia laste toitlustamiseks" 01.09.2020-01.09.2021 hooajaks. Orienteeruv kogus 6000 kg.

Kartuli kvaliteet peab vastama toidukartulile kehtestatud nõuetele. Kartul tuleb kohale tuua Kullamaa Keskkooli sööklasse vastavalt ostja poolt tellitud kogusele ning tarneajale.

Hinnapakkumine esitada hiljemalt 17.07.2020 kell 10:00 Kullamaa Osavallavalitsuse meiliaadressil kullamaa@laanenigula.ee ja/või veiko.semilarski@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Palivere aleviku tänavavalgustuse renoveerimise omanikujärelevalve teenuse osutamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.07.2020 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee   Lisainformatsioon taivo.kaus@laanenigula.ee      Materjal

Kutsume Teid osalema väikehankes „Kullamaa Keskkooli I korruse koridoripõranda remonttöödeks".
Pakkumuste esitamise tähtaeg  03.07.2020. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kullamaa@laanenigula.ee  Objektiga tutvumiseks võtke palun eelnevalt ühendust.    Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele „Lääne-Nigula valla teede pervedel sajuvee äravoolu takistava pinnase eemaldamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.07.2020 kell 12:00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee.      Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele „Taebla aleviku Lasteaia tänava mänguväljaku asfalteerimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.06.2020 kell 12:00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee.      Materjal Asendiplaan 

Nõva Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi väikehankele Nõva Kooli lasteaialaste ja õpilaste toitlustamine 2020/2021 õppeaastal". Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.07.2020 kell 12.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile nova@laanenigula.ee  Lisainfot saate küsida e-posti aadressilt nova@laanenigula.ee , tel 529 9364. Materjalid

Noarootsi Osavallavalitsus annab  rendile mitteeluruumi Noarootsi vallamajas postkontori kõrval üldpinnaga 10 m2 aadressil Pürksi Keskus 9 tähtajaga kuni 5 aastat kasutuslepingu lõpetamise etteütlemise tähtajaga 1 kuu. Ruumi kasutusse andmise eesmärk on elanikkonnale teenuste osutamine. Rentnik tasub kommunaalkulude eest vastavalt tegelikele kuludele. Renditasu suurus on 3,80 eur kuus. Taotlus ruumi rendile võtmiseks esitada e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee hiljemalt 25.06.2020.

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele „Lääne-Nigula vallale ja tema konsolideerimisgruppi kuuluvatele üksustele auditi teenuse ostmine 2020-2021. aastaks". Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.07.2020 kell 15.00.Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee      Materjal

Kullamaa Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi väikehankele Kullamaa Keskkooli hoones asuva halukatla  asendamine pelletküttel töötava automatiseeritud katlaga koos  katlaruumi ümberehitamisega". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.06.2020, kell 10.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kullamaa@laanenigula.ee Lisainformatsisoon: Veiko Semilarski tel 47 247 64, 56568373 e-post veiko.semilarski@laanenigula.ee Lähteülesanne     Projekt

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Küttesüsteemi paigaldus". Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.06.2020 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee Lisainformatsioon taivo.kaus@laanenigula.ee         Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Vallavara kindlustus". Pakkumuse esitamise tähtaeg 9. juuni. 2020. kell 11.00. Pakkumus saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Pakkuja peab omama kindlustustegevuse seaduses nimetatud tegevusluba ning vastama seaduses toodud nõuetele. Kindlustusperiood üks aasta. Dokumendid ja lisainformatsioon küsida liina.kaljuveer@laanenigula.ee 

Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele Risti Põhikooli kodunduse klassi mööbli valmistamine ja paigaldamine. Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna ühes konteineris e-posti aadressile vv@laanenigula.ee, koopia liina.kaljuveer@laanenigula.ee tähtajaks 05.06.2020. kell 11.00. Objektiga tutvumise võimaluste kohta info hankedokumentides.  materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla Kultuuri- ja Spordikeskuse haldamine".  Pakkumuste esitamise tähtaeg 5.juuni 2020 kell 12:00 Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee   Leping kehtib 01.08.2020-30.06.2021 Lähteülesanne

Kullamaa Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi väikehankele „Kullamaa tehisjärve regulaatori renoveerimine"  vastavalt lähteülesandes toodule.Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.06.2020.kell 10.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil  kullamaa@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Kullamaa küla, 90701, Lääne-Nigula vald.     Materjal

Nõva Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Nõva koolimaja kuuri lammutamiseks koos materjali utiliseerimisega. Kuuri mõõdud on 7,5 x15,5 meetrit, kuuri fotod. Pakkujal on kohustus enne pakkumise tegemist tutvuda objektiga kohapeal. Töö teostamise tähtaeg on 31.07.2020. Lisainformatsiooni saate küsida e-posti aadressilt aivi.heinleht@laanenigula.ee , tel 529 9364. Pakkumuste esitamise tähtaeg 1.juuni 2020 kell 10.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Lääne-Nigula valla liiklusmärkide hooldus ja paigaldamine" vastavalt pakkumuskutsele. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee hiljemalt 22.05.2020 kell 10.00.Lisainfo: teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: olev.peetris@laanenigula.ee.  Materjal 

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Otsa tee remondiks Ohtla külas vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 28. mai 2020 kell 15:00. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla spordi- ja kultuurikeskuse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi rajamine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 27.05.2020 kell 11.00.Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee.  Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee       Materjal

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna osavalla teekatete uuendamiseks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 28. mai 2020 kell 15:00. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjalid
Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna külas asuva Kooli tee 4 kortermaja peakaitsme tõstmiseks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 20. mai 2020. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Remonttööde teostamine Risti Põhikoolis ja Palivere põhikoolis".Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.05.2020 kell 11.00 .Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee   Lisainformatsioon taivo.kaus@laanenigula.ee  Materjal

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna osavalla teede servades vee äravoolu takistava pinnase eemaldamiseks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 21. mai 2020 kell 15:00. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Koela Talumuuseumi aidahoone rookatuse korrastamine". Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 19. mai 2020 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia andrus.lillemaa@laanenigula.ee . Lisainfo ja pakkumise kutse dokumendid andrus.lillemaa@laanenigula.ee .     materjal

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna küla bussipeatuse ja kaupluse parkla laiendamiseks ja asfalteerimiseks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15. mai 2020. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Remonttööde teostamine Risti Põhikoolis ja Palivere põhikoolis".Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.05.2020 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee   Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti bussiootepaviljoni projekteerimine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 24.04.2020 kell 14.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee                  Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti spordihoone saali põranda lihvimine, lakkimine ja väljakute markeerimine". Pakkumused esitada e-posti aadressil vv@laanenigula.ee . Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.04.2020 kell 14.00  Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele koopiapaberi hankimine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.aprill 2020 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia andrus.lillemaa@laanenigula.ee           materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Aiamaade elektrisüsteemi rekonstrueerimine". Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus Aiamaade elektrisüsteemi rekonstrueerimine. Hinnapakkumuses tuleb eraldi reana näidata elektrikilbi rekonstrueerimine. Töö hõlmab postide vahetust, kaabli paigaldust ja elektrikilbi rekonstrueerimist. Objektiga on vaja kohapeal tutvuda.Ehituse aeg lepingu sõlmimisest 1 kuu. Pakkumused esitatakse digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee hiljemalt 13.04.2020 kell 12.00. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus. Kontaktisik ja info: Lääne-Nigula teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: olev.peetris@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastusmasinaga"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee hiljemalt 06.04.2020. Lisainfo: teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: olev.peetris@laanenigula.ee. Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Aiamaade korrastamine ja heki rajamine.Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee hiljemalt 13.04.2020 kell 12:00. Lisainfo: teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: olev.peetris@laanenigula.ee  Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Aiamaade teede rekonstrueerimine ja parkla rajamine.Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee hiljemalt 13.04.2020 kell 12:00.Lisainfo: teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: olev.peetris@laanenigula.ee  Materjal

Nõva Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust heakorratööde teostamiseks Nõva osavalla territooriumil asuvatel objektidel 2020. aastal. Lisainformatsiooni saate küsida e-posti aadressilt aivi.heinleht@laanenigula.ee  ,tel 529 9364. Pakkumuste esitamise tähtaeg 10. aprill 2020 kell 10.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee   Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust Risti staadioni valgustuse rajamiseks. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna  e-posti aadressil vv@laanenigula.ee hiljemalt 30.03.2020 kell 11:00. Lisainformatsioon taivo.kaus@laanenigula.ee  Materjal

Noarootsi Osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele ,,Noarootsi lasteaia rekonstrueerimistööd" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.03.2020 kell 10.00.   materjal

Noarootsi Osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Noarootsi raamatukogu küttesüsteemi rekonstrueerimine" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.03.2020 kell 10.00.  materjal

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna küla bussipeatuse ja kaupluse parkla remondiks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15. aprill 2020. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele küttepuude hankimiseks.Pakkumuste esitamise tähtaeg 20. märts 2020 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia andrus.lillemaa@laanenigula.ee .Lisainfo ja pakkumise kutse dokumendid andrus.lillemaa@laanenigula.ee         materjal

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna Osavallavalitsuse hoone akende vahetuseks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12. märts 2020. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjalid

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna osavalla teede servades vee äravoolu takistava pinnase eemaldamiseks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 01. aprill 2020 kell 10:00. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjalid

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna lasteaia kõnniteede remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 03. aprill 2020 kell 12:00. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. materjalid

Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna sotsiaaleluruumide remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 21. märts 2020. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. lähteülesanne
Martna Osavallavalitsus ootab hinnapakkumisi Martna Põhikooli remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 21. märts 2020. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee või kinnises ümbrikus tähtkirjaga aadressil Vallamaja, Martna küla, 90601, Lääne-Nigula vald. lähteülesanne
Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus kutsub Teid esitama pakkumust avatud hankemenetluses „Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse kunstlume tootmise süsteemi II etapi põhiprojekti kaasajastamine" (Viitenumber 219662). Pakkumuse esitamise tähtaeg 02.03.2020 kell 14.00.

Lisainfo: mati.kallemets@gmail.com mob 5052565

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi väikehankele „Taebla kooli täiendava sisustuse ostmine". Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee tähtajaks 17.02.2020. Küsimused edastada  liina.kaljuveer@laanenigula.ee     materjal

Kutsume Teid esitama hinnapakkumust projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Lääne-Nigula vallas"  raames Taebla alevikus asuvasse kortermaja trepikotta platvormtõstuki paigaldamiseks. Objektiga on võimalik tutvuda 21.01.2020 ajavahemikus 11.00-16.00 teatades sellest eelnevalt ette telefonil 59194936 või mariel.korgemagi@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 27. jaanuar 2020 kell 15.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee    ja koopia mariel.korgemagi@laanenigula.ee 

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „WiFi võrgu rajamine WiFi4EU projekti raames".Pakkumuste esitamise tähtaeg 31. jaanuar 2020 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee            materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Ventilatsioonisüsteemide puhastamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse allasutustes". Pakkumuste esitamise tähtaeg 31. jaanuar 2020 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee         materjal