15.02.23

Õigusaktid

Lääne-Nigula Vallavalitsuse õigusaktid  Riigi Teatajas    

Lääne-Nigula Vallavolikogu õigusaktid Riigi Teatajas

Lääne-Nigula valla asutuste ühtne teabehalduse kord

Blanketid

Haridus ja kultuur

 • Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamine  TAOTLUS   
 • Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamine  TAOTLUS 
 •  Avaliku ürituse korraldamiseks  TAOTLUS
 • Sõidukaardi taotlemine  AVALDUS
 •  Lapsevanema taotlus Lääne-Nigula valla õpilase tunnustamisele esitamiseks TAOTLUS
 •  Kooli taotlus Lääne-Nigula valla õpilase tunnustamisele esitamiseks TAOTLUS
 •  Mittetulundusühingute  ja sihtasutuste investeeringutoetus BLANKETT    ARUANNE
 •  Huvihariduse toetuse taotlus TAOTLUS
 •  Avaldus ühistranspordi sõidukaardi väljastamiseks AVALDUS
 •  Avaldus isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamiseks AVALDUS
 •  "Lääne-Nigula valla aasta ..." tunnustamise taotlus TAOTLUS
 • Teenetemärgiga tunnustamise taotlus TAOTLUS
 • Aukodaniku nimetamise taotlus TAOTLUS

Sport

 • Spordiürituse korraldamise toetuse taotlus  TAOTLUS
 • Spordiühenduse tegevustoetuse TAOTLUS  ja treeningrühmas osalejate nimekiri TAOTLUS
 • Saavutusspordi toetuse taotlus  TAOTLUS
 • Sporditegevuse toetuse aruanne  TAOTLUS

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

 • Kõik blanketid leiad siit

Taristu

Keskkond

 • Raieloa taotlemine  TAOTLUS
 • Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlemine TAOTLUS
 • Olmejäätmete konteineri ühiskasutuse kokkuleppe vorm  KOKKULEPPE VORM

Maakorraldus

Ehitus ja planeerimine

Ettevõtluse toetamine
 • Messi- ja laadatoetus TAOTLUS
 • Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetuse taotlus / Võrguettevõtja taristuga liitumine TAOTLUS

 

Riigilõivude määrad (ehitusseadustiku alusel alates § 331)

Riigilõiv tuleb tasuda Lääne-Nigula Vallavalitsuse arvelduskontole

EE021010602005778000 SEB Pank

EE722200001120149659 Swedbank

Lääne-Nigula Vallavalitsuse viitenumber 990013

Sotsiaalkindlustusameti blanketid

E-teenused portaalis Eesti.ee