30.10.18

Õigusaktid

Lääne-Nigula Vallavalitsuse õigusaktid  Riigi Teatajas    

Lääne-Nigula Vallavolikogu õigusaktid Riigi Teatajas

Lääne-Nigula valla asutuste asjaajamiskord

 

Blanketid

Haridus ja kultuur

► Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamine  - TAOTLUS   

►  Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamine  -  TAOTLUS    

►  Avaliku ürituse korraldamiseks  - TAOTLUS

► Sõidukaardi taotlemine - AVALDUS

► Mittetulundusühingute  ja sihtasutuste investeeringutoetus

BLANKETT    ARUANNE

► Huvihariduse toetuse taotlus - TAOTLUS

► Avaldus ühistranspordi sõidukaardi väljastamiseks - AVALDUS

► Avaldus isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamiseks - AVALDUS

 

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoud

► Koduteenuste osutamine Lääne-Nigula vallas -   TAOTLUS

► Alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel  -  AVALDUS  

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine   -  TAOTLUS 

Lapsehoiuteenuse osutamine Lääne-Nigula vallas -    TAOTLUS

► Sotsiaalteenuste taotlus - TAOTLUS

 

Maakorraldus

► Raieloa taotlemine-  TAOTLUS

► Hoonestusõiguse seadmine  -  AVALDUS

► Detailplaneeringu algatamine- AVALDUS PDF

Katastriüksuse jagamise taotlus- TAOTLUS

 

Ehitus ja planeerimine

► Lääne-Nigula valla kaevetööde -   TAOTLUS

► Ehitisregistri   BLANKETID  

► Riigilõivude määrad   (ehitusseadusliku alusel alates § 331)

Riigilõiv tuleb tasuda Lääne-Nigula Vallavalitsuse arvelduskontole:

EE021010602005778000 SEB Pank

EE722200001120149659 Swedbank

EE831700017003565658 Luminor

 

Ettevõtluse toetamine

► Messi- ja laadatoetus      TAOTLUS

► Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetuse taotlus / Võrguettevõtja taristuga liitumine      TAOTLUS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sotsiaalkindlustusameti blanketid

Haigekassa blanketid

E-teenused portaalis Eesti.ee