4.01.23

Hanked 2022

 

Ootame pakkumusi väikehankele ,,Linnamäe lasteaia laienduse projekteerimine". Pakkumus palun esitada vv@laanenigula.ee hiljemalt tähtajaks 6.12.2022, kell 11:00. Materjal

Palume esitada pakkumusi väikehankele „Risti bussiootepaviljoni hoolduskoristus". Pakkumus palume saata hiljemalt tähtajaks 5.12.2022, kell 11:00 e-postile vv@laanenigula.ee. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee        Hankedokumendid

Ootame pakkumusi diiselgeneraatori soetamiseks. Pakkumus palume esitada vv@laanenigula.ee tähtajaks 28.11.2022 kell 11:00. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee  Materjal

Ootame pakkumusi väikehankele "Lääne-Nigula valla eelarve koostamine ja konsultatsiooniteenuse osutamine". Pakkumus palun esitada vv@laanenigula.ee tähtajaks 31.10.2022 kell 11.00. Lisainfo enely.tamm@laanenigula.ee Materjal

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Hara sadama faarvaatri süvendustööd"  vastavalt pakkumiskutses, tehnilistes tingimustes ja projektdokumentatsioonis toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.10.2022. Materjal

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Pürksi vabaõhulava ehitus"  vastavalt pakkumiskutses, tehnilistes tingimustes ja projektdokumentatsioonis toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.10.2022. Materjal

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Noarootsi  sotsiaalmaja toa remont" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: noarootsi@laanenigula.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.10.2022. Materjal

Väikehange: "Kullamaa järv-puhkeala kinnistute väljamõõtmine vastavalt detailplaneeringule". 
Pakkumise esitamise tähtaeg on 01.11.2022 kell 10.00, pakkumise kehtivus vähemalt 60 päeva.
Pakkumised esitada elektroonselt, digitaalselt allkirjastatuna. Pakkumise allkirjastab lisaks ettevõtte juht või volitatud isik. Pakkumised esitada aadressile vv@laanenigula.ee . Materjal
Ootame pakkumusi väikehankele „Ruumide rentimine avatud noortekeskuse tegevuse elluviimiseks". Pakkumus palun saata vv@laanenigula.ee tähtajaks 25.10.2022, kell 11:00. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee   Materjal

SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja  Spordiobjektide Halduskeskus kutsub Teid esitama pakkumust hankele nr 255494 „Maastikusõiduki (UTV) ostmine Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskusele". Hankedokumendid:  Riigihangete register 4.10.6 (riigihanked.riik.ee) Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17.10.2022 kell 13:00. 

Ootame pakkumusi väikehankele „Audiitori teenus". Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna vv@laanenigula.ee, tähtajaks 10.10.2022, kell 11:00. Lisainformatsioon enely.tamm@laanenigula.ee   Materjal

Noarootsi osavallavalitsus annab rendile läbirääkimistega võistupakkumise korras Pürksi Keskus 9 keldrikorruse ruumi (endine postkontor) 42 m2. Soovijal esitada hiljemalt 25.10.2022 e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee ruumide kasutamise kontseptsioon. Rendi hind on 1 eur/m2, millele lisanduvad kommunaalkulud. Eelistatud on avalikkusele suunatud teenused. Täpsem info ja ruumidega tutvumine eelneval kokkuleppel tel 5096190

Ootame pakkumusi väikehankele „Audiitori teenus". Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna vv@laanenigula.ee, tähtajaks 03.10.2022, kell 11:00. Lisainformatsioon enely.tamm@laanenigula.ee  Dokumendid

Kullamaa Osavallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumisi Kullamaa Keskkooli peakilbi renoveerimine vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.10.2022. Pakkumused esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee. Lähteülesanne
Kullamaa Osavallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumisi Turpla-Metsaääre tee kruuskatte kapitaalremont remondiks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 19.09.2022. Pakkumused esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee. Lähteülesanne
Martna Osavallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumisi Martna kaarhalli katuse remondiks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.09.2022. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee. Lähteülesanne
Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust riigihangete registris avatud hankele "Lääne-Nigula valla kohalike teede talihoole 2022-2027 (viitenumber 253963)
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4898360/overview/activities

Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja  Spordiobjektide Halduskeskus kutsub Teid esitama pakkumust riigihangete registeris väikehankele „Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse madalseiklusraja projekteerimine ja ehitamine". Hanke viitenumber riigihangete registris 254484 (riigihanked.riik.ee). Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.09.2022 kell 13:00. Objektiga on võimalik tutvuda reedel 09.09.2022 kell 11:00.  Lisainfo: mati.kallemets@gmail.com, +372 5052565

Martna Osavallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumisi Martna külas Pumbamaja lammutamiseks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.09.2022. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee. Materjal

Ootame pakkumusi väikehankele „Lääne-Nigula valla kalmistute mõõdistamine". Pakkumus palun esitada vv@laanenigula.ee tähtajaks 13.09.2022, kell 11:00. Lisainformatsioon liina.kaljuveer@laanenigula.ee Materjal

Risti osavallavalitsus kutsub osalema väikehankel „Risti bussipaviljoni parkla ehitus". Hankija eesmärk on rajada bussipeatuse juurde pakiautomaatide teenindamiseks ja kasutamiseks, samuti bussireisijate ootajatele lühiajaliseks parkimiseks katendiga parkla kolmele sõidukile, rajada trepp, lahendada sadeveed ja liikluskorraldus. Töö teostatakse ehitusprojekti alusel (Klotoid OÜ töö nr. 250622)
Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee või risti@laanenigula.ee 
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.08.2022. Materjal 

SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus kutsub Teid esitama pakkumust lihthankes „Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse lumepargi ehitustööd" (Hanke viitenumber 253173)  materjalid     hanketeade

Ootame pakkumusi väikehankele „Lasteaia köögiseadmed". Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 01.08.2022 kell 10:00 aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee Materjal

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Noarootsi koolihoone ja sotsiaalmaja remonditööd" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.07.2022. Materjal

Kullamaa Osavallavalitsus kutsub Teid esitama oma hinnapakkumist väikehankele „Kullamaa vallamaja ja kultuurimaja küttesüsteemi rajamine ja ühendamine pelletkatlamajaga".
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.07.2022. Pakkumised esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: kullamaa@laanenigula.ee.
Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge  „Pakkumus mitte avada enne 20.07.2022" ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Kullamaa küla 90701, Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Materjal

Ootame pakkumusi väikehankele „Lasteaia köögiseadmed". Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 25.07.2022 kell 11:00 aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee  Hankedokumendid

Nõva Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele "Nõva Kooli lasteaialaste ja õpilaste toitlustamine 2022/23 õppeaastal" vastavalt lisatud tingimustele. Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.07.2022. a. Pakkumused palume esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: nova@laanenigula.ee       Materjalid

Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus ootab pakkumusi hankele "Lumerõnga tõstuki ostmine koos paigaldusega" (viitenumber riigihangete registris 252367) https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4744821/notices/notice/3117564/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.07.2022 kell 13:00. Objektiga on võimalik tutvuda reedel 15.07.2022 kell 11:00. Lisainfo mati.kallemets@gmail.com

Ootame pakkumusi hankele "Omanikujärelevalve teenuse osutamine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 30.06.2022 kell 11:00. Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo rein.kruusmaa@laanenigula.ee  Materjal
Kullamaa Osavallavalitsus kutsub Teid esitama oma hinnapakkumist väikehankele „Küttepuud Liivi Raamatukogule ja Seltsimajale". Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.06.2022. Pakkumised esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: kullamaa@laanenigula.ee .
Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge  „Pakkumus mitte avada enne 30.06." ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Kullamaa küla 90701, Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Materjal

Kullamaa Osavallavalitsus soovib osta toidukartulit Kullamaa Keskkooli õpilaste ning lasteaia laste toitlustamiseks 01.09.2022-01.09.2023  hooajaks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.06.2022. Pakkumised esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: kullamaa@laanenigula.ee . Materjal

Kullamaa Osavallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumisi KÜ Sireli-12 korteri remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.06.2022.
Pakkumused esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee . Lähteülesanne

Ootame pakkumisi hankele, mille eesmärgiks on Lääne-Nigula valla teede ääres (751 km, ca 5226 liiklusmärki) olevate liiklusmärkide hooldus ja üksikute liikluskorraldusvahendite paigaldamine perioodil 01.07.2022 – 01.07.2023. Pakkumus esitatakse 22. juuniks 2022.a kella 10:00, aadressil vv@laanenigula.ee. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

Pakkumine esitada lisatud vormil koos käibemaksuga. Lisa 1.

Kontaktisik ja info: Lääne-Nigula taristunõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: olev.peetris@laanenigula.ee

Liiklusmärk -  grupp I, materjal AL, kileklass 1, suurtähe kõrgus 125 mm. Liikluskünnis – PVC, laius 42 cm.

Töid teostatakse ainult hankija tellimisel. Parim pakkumine selgitatakse välja madalama hinna alusel järgmise valemi järgi: liiklusmärgi hoolduse hind x 3 + liiklusmärgi komplekti paigaldamise hind x 20 + liiklusmärgi komplekti demonteerimise hind x 10 + liiklusmärgi paika keeramise (õgvendamise) hind x 30 + ajutise liiklusmärgi komplekti paigaldamise hind x 20 + tähisposti paigaldamise hind x10 + liikluskünnise 1m paigaldamise hind koos tähistamisega x 10.

Ootame pakkumusi väikehankele „Risti lasteaia köögi remont". Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee tähtajaks 28.06.2022 kell 11.00. Lisainfo ja objektiga tutvumine liina.kaljuveer@laanenigula.ee Materjal

Nõva Osavallavalitsus ootab pakkumusi väikehankele „Nõva Kooli lasteaia remonttööd ruumide laiendamiseks". Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile nova@laanenigula.ee tähtajaks 27.06.2022 kell 11:00. Lisainfo aivi.heinleht@laanenigula.ee  Materjal

Ootame pakkumusi hankele "Omanikujärelevalve teenuse osutamine". Pakkumuse esitamise tähtaeg 13.06.2022 kell 11:00. Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee Materjal

Noarootsi osavallavalitsus annab rendile läbirääkimistega korduvenampakkumise korras Pürksi Keskus 9 keldrikorruse ruumid koos sisustuse ja köögiseadmetega (endine Birkas kohvik) kokku 52,3 m2. Soovijal esitada hiljemalt 20.06.2022 aadressile noarootsi@laanenigula.ee ruumide kasutamise kontseptsioon ja pakutav rendi hind kuus. Rendi hinnale lisanduvad kommunaalkulud. Eelistatud tegevus on toitlustamisteenus. Täpsem info ja ruumidega tutvumine eelneval kokkuleppel tel 509 6190.

Ootame pakkumusi väikehankele „Risti lasteaia köögi remont". Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee tähtajaks 13.06.2022 kell 11.00. Lisainfo ja objektiga tutvumine liina.kaljuveer@laanenigula.ee  Materjal

Ootame pakkumusi väikehankele „Vallavara kindlustus 2022- 2023". Pakkumuse esitamise tähtaeg 7.06.2022 kell 11.00. Lisainformatsioon liina.kaljuveer@laanenigula.ee Hankedokument

Ootame pakkumusi väikehankele „Lääne-Nigula valla hoonete elektripaigaldise käiduteenuse osutamine 2022-2025". Pakkumus palun esitada aadressile vv@laanenigula.ee tähtajaks 6.06.2022 kell 11.00. Lisainformatsioon liina.kaljuveer@laanenigula.ee Materjal

Martna Osavallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumisi Rannajõe külas Koplimetsa tee remondiks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.06.2022. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee. materjal
Ootame pakkumusi väikehankele „Suurjäätmete kogumisring Lääne-Nigula vallas". Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee tähtajaks 25.05.2022 kell 14:00. Lisainfo remi.treier@laanenigula.ee  Materjal

Ootame pakkumusi väikehankele „Palivere kooli õpetajate toa remont". Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee tähtajaks 30.05.2022 kell 11:00. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee  Materjal

Risti ja Kullamaa osavallavalitsused kutsuvad Teid esitama pakkumisi väikehankele: "Risti kultuurimaja ja Kullamaa elektroodkatlamaja lammutusprojektide koostamiseks". Pakkumused palume esitada hiljemalt 10.05.2021 kell 10:00 elektrooniliselt   risti@laanenigula.ee  või  kullamaa@laanenigula.ee  Lisainfo: risti@laanenigula ja kullamaa@laanenigula . Materjal

Pakkumuskutse Taebla aleviku Pargi tänava ja Pargi tänavaga külgnevate kergteede valgustuse projekteerimiseks ja ehitamiseks  materjal

Noarootsi osavallavalitsus annab rendile läbirääkimistega enampakkumise korras Pürksi Keskus 9 keldrikorruse ruumid koos sisustuse ja köögiseadmetega (endine Birkas kohvik) kokku 52,3 m2. Soovijal esitada hiljemalt 15.05.2022 aadressile noarootsi@laanenigula.ee ruumide kasutamise kontseptsioon ja pakutav rendi hind kuus. Rendi hinnale lisanduvad kommunaalkulud. Eelistatud tegevus on toitlustamisteenus. Täpsem info ja ruumidega tutvumine eelneval kokkuleppel tel 5096190

Ootame pakkumusi väikehankele "Linnamäe lasteaia ventilatsioonisüsteemi projekteerimine". Pakkumus palun esitada vv@laanenigula.ee tähtajaks 10.05.2022 kell 11:00. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee Materjal
Kutsume esitama pakkumust hankele "Sõiduauto rentimine". Pakkumus palume esitada vv@laanenigula.ee tähtajaks 9.05.2022 kell 11:00. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee Materjal

Ootame pakkumusi väikehankele „Taebla lasteaia rühmaruumide remont". Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee tähtajaks 11.05.2022 kell 11:00. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee  Materjal

Martna Osavallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumisi Martna raamatukogu tualett- ja olmeruumi remonditöödeks vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.05.2022. Pakkumused esitada aadressil martna@laanenigula.ee. Lähteülesanne

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Arhiivi korrastamine". Pakkumus palume esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee tähtajaks 4.05.2022 kell 11:00. Lisainformatsioon liina.kaljuveer@laanenigula.ee  Materjal

Nõva Osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust heakorratööde teostamiseks Nõva Osavalla territooriumil asuvatel objektidel 2022 aastal. Lisainformatsiooni saate e-posti aadressilt aivi.heinleht@laanenigula.ee ,tel 529 9364. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.aprill 2022 kell 12.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile nova@laanenigula.ee   materjalid
Kutsume teid osalema väikehankes Palivere Lasteaia remonditööd vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.04.2022. Pakkumused esitada palivere@laanenigula.eelähteülesanne
Ootame pakkumusi väikehankele "Linnamäe lasteaia ventilatsioonisüsteemi projekteerimine". Pakkumus palun esitada aadressile vv@laanenigula.ee tähtajaks 27.04.2022 kell 11:00. Lisainfo: liina.kaljuveer@laanenigula.ee  Hankematerjal
Kutsume teid osalema väikehankes Rõude Siimu tee 8-18 remonditööd vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.05.2022. Pakkumused esitada martna@laanenigula.eematerjal
Kutsume teid osalema väikehankes Martna Lasteaia põrandate remont vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.04.2022. Pakkumused esitada martna@laanenigula.ee. materjal

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Noarootsi koolihoone, sotsiaalmaja, lasteaiahoone ja vallamaja remonditööd" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.04.2022    Materjal

Ootame pakkumusi väikehankele "Bussipaviljonide soetamine ja paigaldus". Pakkumus palume esitada tähtajaks 14.04.2022 kell 11:00 aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee   Materjal

Kutsume teid osalema väikehankes Martna Kooli tee 4-11 remonditööd vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.04.2022 kell 9.00. Pakkumused esitada martna@laanenigula.ee. lähteülesanne

Noarootsi osavallavalitsus kutsub esitama pakkumust väikehankele: „Pürksi sotsiaalmaja trepikodadele uute välisuste paigaldamine"  vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.04.2022. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee  Materjal

Kutsume teid osalema väikehankes Palivere Lasteaia remonditööd vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.04.2022. Pakkumused esitada palivere@laanenigula.eelähteülesanne

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi Österby külas katastriüksusel 52001:005:0115  harvendus- ja puhastustööde teostamiseks. Krundil kasvavad valdavalt okaspuud. Eemaldatakse lehtpuud ning kuivanud okaspuud ja põõsad. Enne tööde teostamist kooskõlastatakse ja täpsustatakse tegevused tellijaga. Töövõtja koristab raiutud puitmaterjali maaüksuselt. Puitmaterjal võib jääda töövõtjale. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.03.2022  

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastus-masinaga"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.    materjal

Kutsume teid osalema väikehankes Martna Raamatukogu tualett- ja olmeruumi remonditööd vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.04.2022. Pakkumused esitada martna@laanenigula.eelähteülesanne

Kutsume teid osalema väikehankes Martna Kooli tee 6-14 remonditööd kahes väiksemas toas vastavalt lähteülesandes toodule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.04.2022. Pakkumused esitada martna@laanenigula.eelähteülesanne

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla kooli võimla rekonstrueerimise põhiprojektile ekspertiisi tegemine". Pakkumus palume esitada tähtajaks 31.03.2022 kell 16:00 aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee  Materjal

Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Pürksi tenniseväljaku kunstmurukatte vahetus" vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.03.2022   Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Kontoriruumide remont". Pakkumus palume esitada tähtajaks 29.03.2022 kell 11:00 aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo liina.kaljuveer@laanenigula.ee   Hankedokumendid

Nõva Osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Ohtlike puude raie Nõval". Tööde kirjeldus on lisatud manusena. Pakkujal on kohustus tutvuda objektiga kohapeal. Tööde teostamise tähtaeg 30. aprill 2022. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30. märts 2022. Pakkumised esitada digitaalselt e-posti aadressile nova@laanenigula.eeLisainformatsiooni saate küsida e-posti aadress aivi.heinleht@laanenigula.ee või telefonil 529 9364. Materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Koopiapaberi hankimine Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele". Pakkumuste esitamise tähtaeg 17. märts 2022 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia andrus.lillemaa@laanenigula.ee    materjal

Pakkumuskutse Hülgenina ja Merimetsa katastriüksuste detailplaneeringu koostamiseks. Pakkumus esitada hiljemalt 14.03.2022.a kella 12.00, aadressil marika.meister@laanenigula.ee . Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus. Kontaktisik ja info Lääne-Nigula Vallavalitsuse maa- ja planeerimisspetsialist Marika Meister, tel 47 24354; e-post: marika.meister@laanenigula.ee. Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumist väikehankele "Sireli tn 9 mõõdistamine Risti alevikus". Hanke eesmärgiks on Sireli tn 9 katastriüksuse jagamine 21 katastriüksuseks. Pakkumised palume esitada 14.03.2022 hiljemalt kella 10.00 digitaalselt allkirjastatuna vv@laanenigula.ee    materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Ventilatsioonisüsteemide puhastamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse allasutustes". Pakkumus palun esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vv@laanenigula.ee ja koopia andrus.lillemaa@laanenigula.ee tähtajaks 04.03.2022 kell 11.00. Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee  Materjal

Väikehange: "Kullamaa järv-puhkeala kinnistute väljamõõtmine vastavalt detailplaneeringule". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.02.2022 kell 13.00 Pakkumised esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee . Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge  „Pakkumus mitte avada enne 14.02.2022 kell 13.00" ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Kullamaa küla 90701,Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Materjal

 

 

 

 

30.03.22
 Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihankete registrist