Noarootsi tuuleenergia MTÜ

24.10.19

Noarootsi tuuleenergia MTÜ on asutatud 01.04.2011.

Ühingu eesmärk on Noarootsi osavalla kui omanäolise, kuid tõmbekeskustest eraldatud maapiirkonna sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise arengu edendamine tuuleparkide poolt toodetud elektrienergia abil.

Ühingu tegevused eesmärkide elluviimiseks on järgmised:

1.      Koostöö Noarootsi Osavallavalitsusega Noarootsi osavalla sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise arengu edendamise projektide väljatöötamisel;

2.      Noarootsi osavalla külade ja elanike huvide esindamine ja kaitsmine erinevatel ühiskonnatasanditel;

3.      Noarootsi osavalla külade ja elanike ühistegevuse arendamine;

4.      Noarootsi osavalla külade ja elanike ühisprojektide elluviimine;

5.      Osalemine Eesti energeetikavaldkonna, sh taastuvenergia arengukavade väljatöötamisel;

6.      Energia- ja keskkonnaalaste projektide toetamine Noarootsi osavallas;

7.      Stipendiumite andmine Noarootsi osavalla elanike (rahvastikuregistri andmetel) õpingute toetamiseks;

8.      Sotsiaalse ja kultuurilise iseloomuga tegevuste toetamine ja arendamine Noarootsi vallas;

9.      Muud Ühingu juhatuse poolt ellu viidud või üldkoosoleku otsusega heaks kiidetud seaduslikud tegevused.

Ühingu juhatus on 4-liikmeline.

 

Toetuste andmine

Toetust saavad küsida Noarootsi osavalla territooriumil tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud ja üksikisikud mittetulunduslikuks tegevuseks Noarootsi osavallas.

Toetatavad valdkonnad on: kultuuri, spordi ja tervise edendamine; sotsiaal-, laste- ja noorsootöö; energia- ja keskkonnaalane tegevus; külaliikumine, seltsielu või muu ühistegevus, õpingutega seotud tegevused.

 

 

Tulemused

Noarootsi Tuuleenergia MTÜ juhatuse koosoleku otsusega 18.10.19 määrati õppestipendiumid summas 500 eur järgmistele taotlejatele:

Amanda-Maria Adman

Erki Mitman

Henrik Priimägi

Ingrid Tamberg

Argo Klopman

Madis-Julius Tamberg

 

Vastavalt MTÜ Tuuleenergia juhatuse otsusele eraldati 2019. a mai taotlusvoorus projektitoetusi järgmiselt:

Taotleja

Projekti nimi

Toetuse summa

Tervem Noarootsi MTÜ

Tekstiilkäsitööklassi koolituseks vajaminevate seadmete soetamine

1161,00

Noarootsi Loometare MTÜ

Noarootsi gaidide matkavarustus

799,43

MTÜ Noarootsi Kart

Kairo Kivi osalemine Rotax Nordic sarjas

3000,00

MTÜ Ettevõtlik Noarootsi

Kodukohvikute päev „Aibofolke 2019"

738,00

MTÜ Kuuseokkakokteil

Laste suvepäevad Noarootsis 2019

555,80

MTÜ Kuuseokkakokteil

Korvpallisein

1603,80

MTÜ Ettevõtlik Noarootsi

„Külamutid kuduma"

1305,00

Aktiivne Noarootsi MTÜ

Noarootsi Saunaralli 2020

1000,00

MTÜ Sutlepa Tuulik

Aulepa pritsikuur

83,70

MTÜ Österby külaselts

Murutraktor Österby külaseltsile

2299,50

MTÜ Riguldi Jahi- ja Kalameeste selts

Riguldi Jahi- ja Kalameeste seltsi Kivimäe jahimaja uus lagi

3000,00

MTÜ Sutlepa Tuulik

Noarootsit tutvustavate toodete valmistamine

2138,40

Harga MTÜ

Turvaline meri

2340,00

MTÜ Semmi Kodu

Pürksi küla mänguväljaku kaasajastamine

2366,28