Noarootsi tuuleenergia MTÜ

8.09.21

Noarootsi tuuleenergia MTÜ on asutatud 01.04.2011.

Ühingu eesmärk on Noarootsi osavalla kui omanäolise, kuid tõmbekeskustest eraldatud maapiirkonna sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise arengu edendamine tuuleparkide poolt toodetud elektrienergia abil.

Ühingu tegevused eesmärkide elluviimiseks on järgmised:

1.      Koostöö Noarootsi Osavallavalitsusega Noarootsi osavalla sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise arengu edendamise projektide väljatöötamisel;

2.      Noarootsi osavalla külade ja elanike huvide esindamine ja kaitsmine erinevatel ühiskonnatasanditel;

3.      Noarootsi osavalla külade ja elanike ühistegevuse arendamine;

4.      Noarootsi osavalla külade ja elanike ühisprojektide elluviimine;

5.      Osalemine Eesti energeetikavaldkonna, sh taastuvenergia arengukavade väljatöötamisel;

6.      Energia- ja keskkonnaalaste projektide toetamine Noarootsi osavallas;

7.      Stipendiumite andmine Noarootsi osavalla elanike (rahvastikuregistri andmetel) õpingute toetamiseks;

8.      Sotsiaalse ja kultuurilise iseloomuga tegevuste toetamine ja arendamine Noarootsi vallas;

9.      Muud Ühingu juhatuse poolt ellu viidud või üldkoosoleku otsusega heaks kiidetud seaduslikud tegevused.

Ühingu juhatus on 6-liikmeline.

Toetuste andmine

Toetust saavad küsida Noarootsi osavalla territooriumil tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud ja üksikisikud mittetulunduslikuks tegevuseks Noarootsi osavallas.

Toetatavad valdkonnad on: kultuuri, spordi ja tervise edendamine; sotsiaal-, laste- ja noorsootöö; energia- ja keskkonnaalane tegevus; külaliikumine, seltsielu või muu ühistegevus, õpingutega seotud tegevused.

Materjalid

 

MTÜ Noarootsi Tuuleenergia poolt jagatud toetused

31.08.2021 üldkoosoleku otsus

1. MTÜ Ettevõtlik Noarootsi „Noarootsi ajalooliste rannarootsi külade info trükised" 1500,00 eur

2. MTÜ Harga „Hara küla haljastus korda" 520,46 eur

3. MTÜ Noarootsi Ajaratas „Noarootsi pildis läbi aegade" 900,00 eur

4.MTÜ Kuuseokkakokteil „Egert Trave ja Gregor Trave tenniseturniiridel osalemine 2021-2022" 3000,00 eur

5. MTÜ Sutlepa Tuulik „Sutlepa külakiik" 1620,00

6. MTÜ Team Mitman „Sportlike tulemuste parandamine" 1500,00 eur

7.MTÜ Tervem Noarootsi „Keraamika ja loovuspäevad Noarootsis" 910,00 eur

8. MTÜ Österby külaselts „Väärikas katus ajaloolisele Österby pritsikuurile" 4151,64 eur

 

MTÜ Noarootsi Tuuleenergia juhatus otsustas eraldada 500 eurot toetust õppestipendiumideks järgmistele taotlejatele:

Sandra Piir

Madis-Julius Tamberg

Eli Mitman

Linda Malmet

Argo Klopman

Amanda-Maria Adman