Noarootsi tuuleenergia MTÜ

5.09.22

Noarootsi tuuleenergia MTÜ on asutatud 01.04.2011.

Ühingu eesmärk on Noarootsi osavalla kui omanäolise, kuid tõmbekeskustest eraldatud maapiirkonna sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise arengu edendamine tuuleparkide poolt toodetud elektrienergia abil.

Ühingu tegevused eesmärkide elluviimiseks on järgmised:

1.      Koostöö Noarootsi Osavallavalitsusega Noarootsi osavalla sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise arengu edendamise projektide väljatöötamisel;

2.      Noarootsi osavalla külade ja elanike huvide esindamine ja kaitsmine erinevatel ühiskonnatasanditel;

3.      Noarootsi osavalla külade ja elanike ühistegevuse arendamine;

4.      Noarootsi osavalla külade ja elanike ühisprojektide elluviimine;

5.      Osalemine Eesti energeetikavaldkonna, sh taastuvenergia arengukavade väljatöötamisel;

6.      Energia- ja keskkonnaalaste projektide toetamine Noarootsi osavallas;

7.      Stipendiumite andmine Noarootsi osavalla elanike (rahvastikuregistri andmetel) õpingute toetamiseks;

8.      Sotsiaalse ja kultuurilise iseloomuga tegevuste toetamine ja arendamine Noarootsi vallas;

9.      Muud Ühingu juhatuse poolt ellu viidud või üldkoosoleku otsusega heaks kiidetud seaduslikud tegevused.

Ühingu juhatus on 6-liikmeline.

Toetuste andmine

Toetust saavad küsida Noarootsi osavalla territooriumil tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud ja üksikisikud mittetulunduslikuks tegevuseks Noarootsi osavallas.

Toetatavad valdkonnad on: kultuuri, spordi ja tervise edendamine; sotsiaal-, laste- ja noorsootöö; energia- ja keskkonnaalane tegevus; külaliikumine, seltsielu või muu ühistegevus, õpingutega seotud tegevused.

Materjalid

 

MTÜ Noarootsi Tuuleenergia poolt eraldatud projektitoetused 2022. aastal

1. MTÜ Noarootsi Ajaratas: „Noarootsi kodukandipäevade kommunikatsioonimaterjalide loomine ja trükkimine" 1153,70 eur

2. MTÜ Riguldi Jahi-ja Kalameeste Selts: „Jahimeeste katuseorganisatsiooni liikmemaks" 850,00 eur

3. MTÜ Kuuseokkakokteil: „Egert ja Gregor Trave tenniseturniiridel osalemine 2022-2023" 3000,00 eur

4. MTÜ Noarootsi Ajaratas: „Haapsalu-Noarootsi merepäev 2022" toetus summas 1400,00 eur

5. MTÜ Soovilugu: „Sügistervis Noarootsist" toetus summas 1010,00 eur

6. MTÜ Tervem Noarootsi: „Noarootsi tekstiilkäsitöö koolituskeskuse arendamine" toetus summas 3000,00 eur

7. MTÜ Noarootsi Kuuseokkakokteil: „Laste spordi-ja joogalaager Noarootsis" summas 2240,00 eur

8. MTÜ Team Mitman: „Sportlike tulemuste parandamine" summas 2900,00 eur

9. MTÜ Noarootsi Tuletõrjeselts: „Kohaliku vabatahtliku merepääste võimekuse suurendamine Noarootsi poolsaarel ranniku vetes, Österby'st Dirhamini ja Osmussaareni" 2382,66 eur

 

MTÜ Noarootsi Tuuleenergia kuulutab välja 2022. a stipendiumite taotlusvooru õpingute toetamiseks Noarootsi osavalla elanikele.  Taotluste esitamise tähtaeg on 25.09.2022.

Taotlused saata e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee

Toetuse andmise kord ja taotlusvorm