Noarootsi tuuleenergia MTÜ

8.06.21

Noarootsi tuuleenergia MTÜ on asutatud 01.04.2011.

Ühingu eesmärk on Noarootsi osavalla kui omanäolise, kuid tõmbekeskustest eraldatud maapiirkonna sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise arengu edendamine tuuleparkide poolt toodetud elektrienergia abil.

Ühingu tegevused eesmärkide elluviimiseks on järgmised:

1.      Koostöö Noarootsi Osavallavalitsusega Noarootsi osavalla sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise arengu edendamise projektide väljatöötamisel;

2.      Noarootsi osavalla külade ja elanike huvide esindamine ja kaitsmine erinevatel ühiskonnatasanditel;

3.      Noarootsi osavalla külade ja elanike ühistegevuse arendamine;

4.      Noarootsi osavalla külade ja elanike ühisprojektide elluviimine;

5.      Osalemine Eesti energeetikavaldkonna, sh taastuvenergia arengukavade väljatöötamisel;

6.      Energia- ja keskkonnaalaste projektide toetamine Noarootsi osavallas;

7.      Stipendiumite andmine Noarootsi osavalla elanike (rahvastikuregistri andmetel) õpingute toetamiseks;

8.      Sotsiaalse ja kultuurilise iseloomuga tegevuste toetamine ja arendamine Noarootsi vallas;

9.      Muud Ühingu juhatuse poolt ellu viidud või üldkoosoleku otsusega heaks kiidetud seaduslikud tegevused.

Ühingu juhatus on 4-liikmeline.

 

Toetuste andmine

Toetust saavad küsida Noarootsi osavalla territooriumil tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud ja üksikisikud mittetulunduslikuks tegevuseks Noarootsi osavallas.

Toetatavad valdkonnad on: kultuuri, spordi ja tervise edendamine; sotsiaal-, laste- ja noorsootöö; energia- ja keskkonnaalane tegevus; külaliikumine, seltsielu või muu ühistegevus, õpingutega seotud tegevused.

 

MTÜ Noarootsi Tuuleenergia poolt jagatud toetused

31.05.2021 üldkoosoleku otsus

  1. MTÜ Harga,  projekt „Säravad tänavad" - 2880,00 eur
  2. MTÜ Riguldi Jahi-ja Kalameeste Selts, projekt „Jahimeeste ja maaomanike vahelise koostöö parendamine"- 2600,00 eur
  3. MTÜ Pürksi Tangomaja, projekt „Noarootsi piirkonna elava looduse tutvustamine" - 896,00 eur (toetada osaliselt)
  4. MTÜ Tervem Noarootsi, projekt „Disainikoolitus Noarootsi noortele" -         1530,00eur
  5. MTÜ Noarootsi Loometare, projekt „Avasta Noarootsi keskkonnasõbralikult"- 2844,00eur
  6. MTÜ Nuckö kogukond, projekt „Noarootsi rulapargi ehitus", - 3000,00 eur
  7. MTÜ Kuuseokkakokteil, projekt „Laste suvepäevad Noarootsis 2021" - 1041,60eur
  8. MTÜ Noarootsi kultuuri- ja spordiselts, projekt „Haapsalu- Noarootsi merepäevad 2021" -1920,00 eur
  9. MTÜ Kuuseokkakokteil, projekt "Noarootsi osavalla meistrivõistlused tennises 2021"- 410,40eur
  10. MTÜ Noarootsi Kart, projekt „Kairo Kivi osalemine Rotax Nordic 2021 sarjas ja trennipäevad" – 1000 eur (toetada osaliselt)