Noarootsi

1.11.21

Noarootsi osavald asub Lääne maakonnas, Eesti mandriosa loodeservas, keskusega Noarootsi poolsaarel Pürksi külas. Kaart.

Maakonnakeskusesse Haapsallu on  37 kilomeetrit ja vallakeskusesse Taeblasse 30 kilomeetrit. Talvel jääteed mööda üle Haapsalu lahe on Pürksist Haapsalusse 7 km.  Pealinna Tallinnasse on  110 km.

Osavalla territoorium on 303 km2. Meil on ligikaudu 100 km rannajoont. Mandriosa moodustab 98% ehk 29127 ha üldpindalast. Osavalla saarte pind on kokku 513 ha.  Suuremad saared on Osmussaar (Odensholm) 481 ha, Mõisasaar (Hovsgrundet; Rikolgronne) 15 ha, Umpasaar (Hompa) 8,7 ha ja Ulasrahu (Olasaurn) 6,8 ha.

Reljeefilt on meie territoorium tasane, mereäärsete kinnistunud liivaluidete, männimetsa ja luitevallide vaheliste ja taguste sooaladega. Rannaaladest on suur osa roostunud (just poolsaare osas), kuid on ka kauneid liivarandasid (Telise, Roosta, Uuejõe).

Noarootsi osavalla territooriumil asuvad täielikult või osaliselt Nõva jõgi (üldpikkus 22 km), Riguldi jõgi (pikkus 12 km), Leidissoo peakraav (pikkus 6 km), Höbringi oja ja Uuejõe. Jõgedest kolm esimest on avalikult kasutatavate vooluveekogude nimekirjas. Suurematest järvedest asuvad vallas Sutlepa meri (pindala 202 ha), Vööla meri (74 ha), Karjatsi meri (38 ha), Tuksi järv (20 ha), Kudani järv (13 ha) ja Allikajärv (8 ha).

Osavalla territooriumil on neli riiklikku kaitseala: Osmussaare maastikukaitseala ning Nõva, Silma ja Leidissoo looduskaitsealad. 

Noarootsi küladele on kinnitatud nii eestipärased ametlikud nimed kui rootsikeelsed rööpnimed. Noarootsi vallas on 23 küla: Aulepa küla / Dirslätt, Dirhami küla / Derhamn, Einbi küla / Enby, Elbiku küla / Ölbäck, Hara küla / Harga, Hosby, Höbringi küla / Höbring, Kudani küla / Gutanäs, Osmussaare küla / Odensholm, Paslepa küla / Pasklep, Pürksi küla / Birkas, Riguldi küla / Rickul, Rooslepa küla / Roslep, Saare küla / Lyckholm, Spithami küla / Spithamn, Sutlepa küla / Sutlep, Suur-Nõmmküla / Klottorp, Tahu küla / Skåtanäs, Telise küla / Tällnäs, Tuksi küla / Bergsby, Vanaküla / Gambyn, Väike-Nõmmküla / Persåker, Österby. 

Lisaks elab meil 9 kuud aasta umbes 150 gümnaasiumi ja 30 põhikooli õpilast üle Eesti. Keskmine rahvastiku tihedus Noarootsis on väike, ca ~3 inimest km²-l.

Pürksis asuvad lasteaed-põhikool ja gümnaasium. Noarootsi Kool on lasteaed-põhikool, kus pakutakse õppimisvõimalust ka teiste omavalitsuste lastele. Noarootsi Gümnaasium on rootsi keele süvaõppega riigigümnaasium, kus pannakse rõhku Põhjamaade kultuuri õpetamisele. Nii Noarootsi Koolil kui Noarootsi Gümnaasiumil  on oma õpilaste tarvis õpilaskodu.

Noarootsi osavalla vapp

Kaldjaotusega paremalt poolitatud kuldne - sinise kilbi ülemisel, kuldsel väljal oks kolme punase ploomi ja kahe rohelise lehega; alumisel, sinisel väljal paremale suunduv ühemastiline kahvelpurjestusega kuldne purjekas.

Noarootsi osavalla vapp kinnitati 11.aprill 1995. a. 

Põhjendus:

Vapi taustavärvid sümboliseerivad Noarootsi ajaloolist eripära rootsi asustuse näol ning tihedaid sidemeid väljarännanud rootsi kogukonnaga. Sinine ja kuldne taust võiks samal ajal väljendada ka Noarootsi mereäärset asendit ja ulatuslikku liivaranda Riguldi piirkonnas (vrd. Sven Danelli mälestusteraamatut "Kuldrand"). Purjekas merelainete taustal väljendab rannarahva meresõidutraditsioone ning kontakte teiste maadega. Kolm punast ploomi sümboliseerivad ühelt poolt Noarootsis aretatud ploomisorti ("Noarootsi punane"), teiselt poolt ka osavalla kolme ajaloolist piirkonda - Noarootsi poolsaar, Sutlepa ja Riguldi (1920. - 1930. -tel aastatel iseseisvad vallad - kolm ploomi ühe oksa küljes.)

Noarootsi osavalla lipp

Lipp koosneb kolmest võrdse laiusega horisontaalsest värvilaiust: ülemine laid on sinine, keskmine must ja alumine kollane. Lipu normaalmõõtmed on 105 x 165 cm, laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut.

Noarootsi osavalla lipp kinnitati 25. novembril 1996. a. 

 

Lipu värvides mastivimpleid on võimalik tellida siit