15.01.19

 

Hanked

Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihangete registris

Hangete korraldamise kord

 

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA
13.12.18

 

Hanked

Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihangete registris

Hanked 2018

Hangete korraldamise kord

Hankeplaan

 

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla lasteaia rühmaruumide remont"
Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna ühes konteineris hiljemalt 20.12.2018. kell 13.00 e-posti aadressil vv@laanenigula.ee.Objektiga on võimalik tutvuda 17.12.2018 kell 11:00. materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust sõiduautode rentimiseks 60 kuuks. Hankedokumendid saadaval Riigihangete registris. Hanke viitenumber 203685. Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.12.2018 kell 11.00. Hanget vaata siit

Väikehange "Oru Hooldekodu mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine"
HINNAPÄRING Mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine.     materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust sõiduautode rentimiseks 60 kuuks. Hankedokumendid saadaval Riigihangete registris. Hanke viitenumber 202538. Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.12.2018 kell 11.00. Hanke aadressi vaata siit

19.11.2018 - Risti Hooldekodu kutsub  Teid esitama pakkumust väikehankele „Mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine".Pakkumuse esitamise tähtaeg 30. november 2018 kell 15.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil risti.hooldekodu@laanenigula.ee             Lisamaterjalid

12.11.2018 - Eelläbirääkimistega pakkumise teade. Pakkumised palume saata hiljemalt 30.11.2018 kell 10.00 digitaalselt allkirjastatult e-postile: vv@laanenigula.ee.
Rohkem infot vaata siit:

08.11.2018 - Kutsume Teid esitama pakkumust riigihankele „Taebla kooli uue hoone ehitamine" (viitenumber 201758). Hankedokumente vaata siit
Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.11.2018 kell 11.00. Objektiga on võimalik tutvuda 12.11.2018 kell 11:00.

 

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Ventilatsioonisüsteemide puhastamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse allasutustes". Pakkumuste esitamise tähtaeg 05. november 2018 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee .

Objektidega võimalik tutvuda 30.10.2018 kell 10.00 alustades Goldenbecki majast Kullamaa külas.

Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti ,, Linnamäe tuletõrje veemahuti rekonstrueerimine" raames. Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 05.10.2018 kell 10.00 e-postiga aadressile vv@laanenigula.ee .  Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee                Lisamaterjal

Kutsume teid esitama pakkumust hankele ,,Moodulmaja rent Linnamäe lasteaiale". Hanketeadet vaata siit.      Pakkumise tähtaeg 12.10.2018 kell 10:00

Kutsume Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti ,, Linnamäe tuletõrje veemahuti rekonstrueerimine" raames. Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 28.09.2018 kell 13.00 e-postiga aadressile vv@laanenigula.ee .  Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee       materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla vana koolimaja korrastamis- ja remonttööd".  Pakkumuste esitamise tähtaeg 26. september 2018 kell 14.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee                    materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti veetorni infotahvel". Infotahvli omadused: ilmastikukindel, mõõtmetega 2m x 1,5m (laius x kõrgus), infotahvli alumise ääre kõrgus maapinnast 1m. Hinnapakkumine peab sisaldama kõiki vajalikke töid infotahvli valmistamiseks ning paigaldamiseks, sh kujundustööd.

Hange viiakse läbi Interreg EstLat programmi projekti "Industrial Heritage" raames.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.09.2018 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee.

Lisainformatsioon e-posti aadressil raina.jeeberg@laanenigula.ee.

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla vana koolimaja korrastamis- ja remonttööd". Objektiga on võimalik tutvuda kolmapäeval 12.09.2018 kell 11.00 Gümnaasiumi tee 1, Pälli küla.Pakkumuste esitamise tähtaeg 18. september 2018 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee       materjal

Ootame pakkumusi hankele „Kütuse ost sõidukitele" (viitenumber 197912). Hankedokumendid saadaval  https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197912

Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.09.2018 kell 11.00.

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringule"  - materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringule"  - materjal

Väikehange omanikujärelevalve teenuse osutamine projekti ,, Putkaste tee 3 korterelamu lammutamine" tööde teostamise üle. Väikehanke materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hankele ,,Elektrienergia ostmine". Hankedokumendid saadaval  https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197913.  Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.08.2018 kell 11.00.

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihankele „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite rentimine" (viitenumber 199619). Hankedokumendid saadaval: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199619

Pakkumuse esitamise tähtaeg 17.08.2018 kell 11.00

Kutsume Teid esitama pakkumust Linnamäe tuletõrje veemahuti rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.07.2018 kell 11.00 . Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee . Objektiga on võimalik tutvuda 25.07.2018 kell 12:00.   Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Nõva kooli lasteaialaste ja õpilaste toitlustamine 2018/19 õppeaastal". Pakkumuse esitamise tähtaeg 23. juuli 2018 Pakkumused saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile nova@laanenigula.ee          Materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsusele komplekse personali- ja majandustarkvara ning arvete kinnitusringi lahenduse hankimine.    Materjal

Kutsume Teid esitama pakkumust sõiduauto rentimiseks 60 kuuks.Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.07.2018. kell 11.00 . Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee . Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee      Materjalid

Lääne-Nigula vallale ja tema konsolideerimisgruppi kuuluvatele üksustele auditi teenuse
ostmine 2018-2019. aastaks
.   Materjalid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikebussi  rentimiseks 60 kuuks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.07.2018 kell 11.00.  Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee           Lisamaterjal

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Vallavara kindlustus". Pakkumuse esitamise tähtaeg 29.06.2018 kell 11.00. Pakkumused saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Pakkuja peab omama kindlustustegevuse seaduses nimetatud tegevusluba ning vastama seaduses toodud nõuetele. Kindlustusperiood üks aasta. Lisainfo: liina.kaljuveer@laanenigula.ee        Lisamaterjal

Autobussipeatustesse autonoomsete LED valgustite paigaldamine

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi 8 (kaheksa) autobussipeatusesse paigutatava autonoomse LED valgusti ostmiseks paigaldamiseks. Valgustid peavad olema autonoomse (päikesepaneelid, akud, automaatne juhtimissüsteem) toitega. Lambid ei põhine liikumisanduritel.

Pakkujal esitada pakutav toode koos tehnilise kirjeldusega ning viidetega asjakohastele sertifikaatidele. Toodetel peab olema CE märgis. Pakkumised on esialgsed. Lääne-Nigula Vallavalitsus peab esitatud pakkumiste osas pakkujatega läbirääkimisi, et leida antud keskkonda ja oludesse kõige sobivam lahendus.  Pakkumused koos maksumuse,  toodete spetsifikatsioonide ja sertifikaatidega ning näidetega paigaldatud ja  toimivatest autonoomsetest valgustitest  (koos Tellija äranäitamisega) esitada hiljemalt 25. juuni 2018 e-posti aadressil mikk.lohmus@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Martna lasteaia kõnniteede remont". Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.06.2018. kell 12.00.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil martna@laanenigula.ee. Postiga saatmisel edastada aadressile: Vallamaja, Martna küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Lisainfo Enno Heinaste tel 5179834.

Lähteülesanne

Kutsume Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti ,,Taebla lasteaia välispiirete soojustamine ja tehnosüsteemide renoveerimine" raames. Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 15.06.2018 kell 11.00 e-postiga aadressile vv@laanenigula.ee.  Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee.

Dokumendid

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile teeb ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula vallas asuva Niibi Raba tee rekonstrueerimise omanikujärelevalveks"  vastavalt Lääne-Nigula vallas asuva Niibi Raba tee (tee reg. nr 5520015) tolmuvaba katte alla viimise teetööde tehniline kirjelduses sätestatud tingimustele.    Dokumendid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Martna katlamajade küttepuude ostmine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.06.2018. kell 14.00.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil martna@laanenigula.ee ja koopia janno.randmaa@laanenigula.ee. Postiga saatmisel edastada aadressile: Vallamaja, Martna küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Lisainfo Enno Heinaste tel 5179834

Lähteülesanne

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Kullamaa ja Martna osavalla teeäärte niitmine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.06.2018. kell 10.00.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil martna@laanenigula.ee ja koopia janno.randmaa@laanenigula.ee. Lisainfo janno.randmaa@laanenigula.ee  või aare.lauren@laanenigula.ee

Lähteülesanne

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti lasteaia rühmaruumi remonttööd".

Objektiga on võimalik tutvuda reedel 01.06.2018 kell 11.00 Tallinna mnt 6, Risti, 90901, Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Pakkumise esitamise tähtaeg 11.06.2018 kell 11.00.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee

Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee               Dokumendid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Linnamäe lasteaia rühmaruumide remont".Objektiga on võimalik tutvuda reedel 01.06.2018 kell 10.00 Kooli tee 10, Linnamäe, 91001, Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Pakkumise esitamise tähtaeg 11.06.2018 kell 11.00.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee

Lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee            Dokumendid

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla Kultuuri- ja Spordikeskuse haldamine".  Pakkumuste esitamise tähtaeg 4. juuni kell 10:00 Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee 

NB tähtaega pikendatud kuni 8.06. kell 10:00

Leping kehtib 01.08.2018-30.06.2019

Lähteülesanne

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Martna osavalla teede servades vee äravoolu takistava pinnase eemaldamine". 

Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.05.2018. kell 13.00

Hankeobjektid on vastavalt asukohale jaotatud kolme piirkonda

1. Niinja tee (lisa 1) ja Kervere tee (lisa 2);

2. Ranna tee (lisa 3) ja Rõude luha tee (lisa 4);

3. Keskküla tee (lisa 5).

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil martna@laanenigula.ee ja koopia janno.randmaa@laanenigula.ee.

Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumise vorm allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge „Pakkumus mitte avada enne 31.05." ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Martna küla,90601, Lääne-Nigula vald, Läänemaa.

Lisainfo janno.randmaa@laanenigula.ee  või telefonil 4725045

Hanke lähteülesanne

Lisa 1 Niinja küla

Lisa 2 Keravere tee

Lisa 3 Ranna tee, Eniste tee

Lisa 4 Rõude luha tee

Lisa 5 Keskküla tee

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Palivere Põhikooli fuajee ja ühe klassiruumi remonttööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.06.2018. kell 11.00

Objektiga on võimalik tutvuda esmaspäeval 28.05.2018 kell 10.00, Palivere Põhikool, Lähtru tee 16, Palivere alevik. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid peeter.alekand@laanenigula.ee.

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Oru Kooli köögis personaliruumide väljaehitamine". Objektiga on võimalik tutvuda neljapäeval 24.05.2018 kell 11.15, Oru Kool, Hansuküla tee 2, Linnamäe küla. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee . Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid peeter.alekand@laanenigula.ee . Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.05.2018  kell 13.00.

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti Põhikooli I korruse koridori korrastamis- ja remonttööd". Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.05.2018. kell 11.00

Objektiga on võimalik tutvuda neljapäeval 24.05.2018 kell 10:00, Risti Põhikool, Lõuna 4, Risti alevik.Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee . Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid peeter.alekand@laanenigula.ee .

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihankele „Taebla kooli uue hoone ehitamine" (viitenumber 197342)

Hankedokumendid saadaval: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197342   

Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.06.2018 kell 11.00. Objektiga on võimalik tutvuda 25.05.2018 kell 10:00.

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Taebla Kooli internaadiruumide korrastamis- ja remonttööd."Objektiga on võimalik tutvuda reedel 11.05.2018 kell 10.00 Gümnaasiumi tee 1, Pälli küla.. Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.05.2018. kell 11.00
Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid peeter.alekand@laanenigula.ee .

Nõva Osavalla Valitsus kutsub esitama pakkumust heakorratööde teostamiseks Nõva Osavalla territooriumil asuvatel objektidel 2018 aastal.
Lisainformatsioon ja hankedokumendid saate e-posti aadressilt aivi.heinleht@laanenigula.ee ,tel 529 9364. Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.05.2018 kell 15.00 .Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil aivi.heinleht@laanenigula.ee

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile teeb ettepaneku esitada väikehanke pakkumus Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate löökaukude parandamine"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele. 

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastusmasinaga"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihankele „Taebla Lasteaia välispiirete soojustamine ja tehnosüsteemide renoveerimine" (viitenumber 191913). Hankedokumendid saadaval       https://riigihanked.riik.ee/register/hange/191913. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.05.2018 kell 11.00. Objektiga on võimalik tutvuda 26.04.2018 kell 10:00.

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihankele „Linnamäe multifunktsionaalse keskuse kultuurisaali ehitustööd" (viitenumber 195887) https://riigihanked.riik.ee/register/hange/195887. Objektiga on võimalik tutvuda 10.04.2018 kell 10:00. Hankedokumendid saadaval Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.04.2018 kell 11.00.

Kutsume Teid esitama pakkumust sõiduautode rentimiseks 60 kuuks. Hankedokumendid saadaval Riigihangete registris. Hanke viitenumber 195512. Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.04.2018 kell 11.00. Hanke aadress https://riigihanked.riik.ee/register/hange/195512

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile  ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „KSH eelhinnang Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringule  

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile  ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „KSH eelhinnang Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringule"    

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile  ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla kohalike tee nime viitade valmistamine ja paigaldamine"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele. 

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile  ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Keila-Haapsalu km 62,10 – 63,32 jalg- ja jalgrattatee ehitamise põhiprojekti koostamiseks"  
Hanke eesmärgiks on pikendada Linnamäel lõppevat jalgratta- ja jalgteed  Linnamäe Peekoni juurde viiva teeni, et tagada elanike ohutu liikumine tööle, kooli ja lasteaeda.
Projekt esitada lõplikult vormistatuna kõikide kooskõlastustega 15. septembriks 2018. Projekteerimise aluseks on kõrvalmaantee nr 17  Keila-Haapsalu km 62,10-63,32 lõigule
jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamise projekteerimistingimused, Maanteeameti nõuded jalgratta- ja jalgtee projekti koostamiseks riigitee 17 Keila-Haapsalu lõigul km 62,10-63,32 ja jalgtee skeem.
Töövõtja korraldab ja protokollib töökoosolekud.mPakkumuse tähtpäev  on 26. märts 2018, kell 12:00. Pakkumus esitatakse eesti keeles trükitult, posti teel aadressil Lääne-Nigula Vallavalitsus, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Läänemaa 90801 või e-posti teel  aadressil vv@laanenigula.ee Pakkumus peab olema varustatud märksõnaga „Keila-Haapsalu km 62,10 – 63,32 jalg- ja jalgrattatee ehitamise põhiprojekti koostamine". Pakkumuses peab olema pakkuja ärinimi ja äriregistri kood. Pakkumuse hind esitatakse eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga. Pakkumus allkirjastatakse. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus. Kontaktisik  teede- ja kommunaalnõunik  Olev Peetris. e-post olev.peetris@laanenigula.ee telefon +372 472 0304, mobiil +372 504 9561.  

Kutsume Teid esitama pakkumust Taebla kooli uue õppehoone põhiprojekti ekspertiisi teostamiseks. Dokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.03.2018 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Risti veetorni remonttööd". Hange viiakse läbi Interreg EstLat programmi projekti "Industrial Heritage" raames.
Objektiga on võimalik tutvuda reedel 02.03.2018  kell 12:00.    Lisainformatsioon ja hankedokumendid e-posti aadressil taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.03.2018 kell 11.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele küttepuude hankimiseks.,Pakkumuste esitamise tähtaeg 22. veebruar 2018 kell 15.00
Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee . Lisainfo ja pakkumise kutse dokumendid peeter.alekand@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele lippude hankimiseks.Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.02.2018 kell 15.00.
Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia raina.jeeberg@laanenigula.ee. Lisainfo ja pakkumise kutse dokumendid raina.jeeberg@laanenigula.ee.

Kutsume Teid esitama pakkumust Taebla lasteaia hoone soojustamise ning kütte- ja ventilatsiooni põhiprojekti ekspertiisi teostamiseks. Dokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.01.2018 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee . Objektiga on võimalik tutvuda tööpäevadel eelneval kokkuleppel.

Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele koopiapaberi hankimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 01. veebruar 2018 kell 15.00
Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia peeter.alekand@laanenigula.ee. Lisainfo ja pakkumise kutse dokumendid peeter.alekand@laanenigula.ee .