Kalmistud

Noarootsi osavalla territooriumil on kolm tegutsevat kalmistut - Noarootsi kalmistu, Sutlepa kalmistu ja Rooslepa kalmistu. Samuti on Noarootsis kaks ajaloolist kalmistut - Hosby vana kalmistu ja Osmussaare kalmistu.

Kõik kalmistud on ajaloomälestistena riikliku kaitse all. 
Noarootsi kalmistu maad on EELK Noarootsi Püha Katariina kogudusele tagastatud kirikumõisa maade koosseisus. Sutlepa, Rooslepa, Osmussaare ja Hosby vana kalmistu maad on munitsipaliseeritud.