30.08.23

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Taotlus esitatakse kord aastas hiljemalt 15.oktoobriks, vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.  Huvihariduse toetuse maksmise otsustab vallavalitsus korraldusega, toetuse maksmise aluseks on huvikooli pidaja või omaniku ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse vahel sõlmitud leping, Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud õpilaste nimekiri ja õppuri vanema sellekohane avaldus.

 

 

Õigusaktid:

Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise kord

Vastutaja:

 

Ave-Piia Rohtla, haridusspetsialist, telefon 5341 3660

ave-piia.rohtla@laanenigula.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

 Logige sisse Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

  Munitsipaalhuvihariduse taotluse vorm

 

  Erahuvihariduse taotluse vorm