21.09.22

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Taotlus esitatakse kord aastas hiljemalt 15.septembriks, vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.  Huvihariduse toetuse maksmise otsustab vallavalitsus korraldusega, toetuse maksmise aluseks on huvikooli pidaja või omaniku ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse vahel sõlmitud leping, Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud õpilaste nimekiri ja õppuri vanema sellekohane avaldus.

Taotlust ei pea esitama kui laps õpib Haapsalu linnale või Märjamaa vallale kuuluvas munitsipaalhuvikoolis, JJ StreetDance tantsukoolis (MTÜ Urban Style) ja Nõmme Kalju treeningrühmas Ristil.

Kestvus:

30 päeva

Õigusaktid:

Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise kord

Vastutaja:

 

haridusosakonna juhataja, telefon 5668 1667

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab vallavalitsusest või osavallavalitsustest. 

Viide: