1.07.19

 

Tänukirjad

2018

Pikaajalise pedagoogilise töö eest ja seoses Taebla Kooli 170. aastapäevaga
1.   Marika Kerge;
2.   Reet Tomingas;
3.   Malle Niit;
4.   Helve Viilma;
5.   Ilma Rääli;
6.   Margit Ilves;
7.   Eda Lääs;
8.   Tiina Mägi;
9.   Jaanus Mägi.

10. Koit Uus- Oru piirkonna arendamine ja vana koolimajale uue elu andmise eest 

11. Aime Porri -kauaaegse südamega tehtud töö eest Lääne-Nigula vallas logopeedina

12. Virve Salumaa - kauaaegsele meditsiiniõele Ristil seoses siirdumisega pensionile

13. MTÜ-le Koluvere Küla Seltsile seoses seltsi 10. sünnipäevaga

14. Marje Viigipuule pikaajalise töö eest Risti Hooldekodu juhatajana (01.01.2003-31.07.2018) ja seoses 55. sünnipäevaga

15. Epp Klimenkole aja ja pühendumise eest Taebla raamatukogus vabatahtlikuna tegutsemisel

16. Helju Staalile kodukandi kultuuriloo kogumise ja talletamise eest

17. Oru Kooli logopeedile Tiina Muld`ile, kauaaegse, südamega tehtud töö eest Lääne-Nigula vallas

18. Ants Leedjärvele kauaaegse, südamega tehtud töö eest Kullamaa ja Piirsalu kogudustes

 

2019

1. Riina Veskele Taebla Kooli õpetajale ja sekretärile, pühendumuse ja hoolega tehtud suurepärase töö eest hariduspõllul.

2. Taebla Kooli raamatukoguhoidjale ja pikapäevaõpetajale Anneli Jaaku`le, pühendumise, hoole ja suurepärase töö eest, seoses juubelisünnipäevaga. 

3.   Palivere Põhkooli õpetajale Väino Muskind`ile, Kauaaegse südamega tehtud töö eest Lääne-Nigula vallas. Väino Munskind on töötanud Palivere Põhikoolis kehalise kasvatuse õpetajana alates 1993. aastast. 

4. Taebla Lasteaia õpetajale Enda Bogdanov`ile, pikaaegse ja südamega tehtud töö eest ning olulise panuse andmise eest alushariduse valdkonnas.