21.11.18

Lääne-Nigula valla tunnustused

Lääne-Nigula vapimärgid

2018

1. Leevi Reinaru- pikaajaliselt kogukonnale  pühendatud  koostöö  eest  vaimuliku teejuhi ja hingehoidjana

2. Jaak Mulloolulise tööandjana ettevõtluse ja majanduselu arendamise eest Lääne-Nigula vallas

3. Vladimir Belovas- aastakümneid antud  panuse eest Noarootsi piirkonna ning  hariduselu  arendamisel

 

Tänukirjad

2018

Pikaajalise pedagoogilise töö eest ja seoses Taebla Kooli 170. aastapäevaga
1.    Marika Kerge;
2.   Reet Tomingas;
3.    Malle Niit;
4.    Helve Viilma;
5.    Ilma Rääli;
6.    Margit Ilves;
7.    Eda Lääs;
8.   Tiina Mägi;
9.    Jaanus Mägi.

10. Koit Uus- Oru piirkonna arendamine ja vana koolimajale uue elu andmise eest 

11. Aime Porri -kauaaegse südamega tehtud töö eest Lääne-Nigula vallas logopeedina

12. Virve Salumaa - kauaaegsele meditsiiniõele Ristil seoses siirdumisega pensionile

13. MTÜ-le Koluvere Küla Seltsile seoses seltsi 10. sünnipäevaga

14. Marje Viigipuule pikaajalise töö eest Risti Hooldekodu juhatajana (01.01.2003-31.07.2018) ja seoses 55. sünnipäevaga

15. Epp Klimenkole aja ja pühendumise eest Taebla raamatukogus vabatahtlikuna tegutsemisel

16. Helju Staalile kodukandi kultuuriloo kogumise ja talletamise eest

17. Oru Kooli logopeedile Tiina Muld`ile, kauaaegse, südamega tehtud töö eest Lääne-Nigula vallas

18. Ants Leedjärvele kauaaegse, südamega tehtud töö eest Kullamaa ja Piirsalu kogudustes