Lääne-Nigula Vallavalitsuse kontaktandmed vaata siit

 

VALLAVANEM

 
 
Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg
Vallavanem Mikk Lõhmus

472 0302

511 9343

 

arendusosakond

 
 
Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg

Arendus- ja turundusjuht

Ametijuhend

(täidab ka andmekaitsespetsialisti

ülesandeid)

Heli Randes

5661 1620

Arendusnõunik

Ametijuhend

Raina Jeeberg 472 0310

 

VALLAKANTSELEI

 
 
Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg

Vallasekretär

Ametijuhend

Kersti Lipu
472 0303

Abivallasekretär-personalijuht

Ametijuhend

Airi Läänemets 5331 5157
Õigusnõunik Andrus Post  

Registripidaja

Ametijuhend

Helgi Laug
472 0300
5919 1637

 

eelarve-ja raamatupidamisosakond

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg
     

Finantsjuht

 

Agle Romulus
473 5053

Pearaamatupidaja
 

 Enely Tamm 473 5054

Vanemraamatupidaja

Ametijuhend

Evi Peterson 479 5322

Vanemraamatupidaja

Marika Kõiv 472 4657

Vanemraamatupidaja

Mare Nõupuu

472 4657

Vanemraamatupidaja

Reet Kuldmeri 472 5046
     

sotsiaalhoolekande OSAKOND

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg

Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

Ametijuhend

Tuuli Varik
     59194936

Lastekaitse spetsialist

Ametijuhend

Lisett Randlepp

472 0305

529 2463

Sotsiaaltöö spetsialist

Ametijuhend

Maarika Maripuu

472 0306

526 8113

Sotsiaaltöö spetsialist

Ametijuhend

Kaia Laas

 

5341 6266

     

Sotsiaaltöö spetsialist

Ametijuhend

Heidy Koch

472 4765

5620 4344

Sotsiaaltöötaja Riina Randmaa

472 5044

5344 7140

Sotsiaaltöö spetsialist

Ametijuhend

Maire Koppelmaa 518 7159

 

majandusOSAKOND

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg

Majandusosakonna juhataja

abivallavanem

Ametijuhend

Taivo Kaus
  512 7342

Teede- ja kommunaalnõunik

Ametijuhend

Olev Peetris

472 0304

504 9561

Haldur  Andrus Lillemaa  5918 3306
Haldur Liina Kaljuveer

524 2624

 

ehitus - ja planeerimisOSAKOND

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja

Ametijuhend

Heikki Salm
51910519

Maanõunik

Ametijuhend

Sirje Selart 473 5056

Maa- ja planeerimisspetsialist

Ametijuhend

 

Marika Meister 472 4354

Ehitusnõunik

Ametijuhend

Marje Hiiesalu

472 0304

 

haridusOSAKOND

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg

Haridusnõunik

Ametijuhend

Kaie Talving
472 4654
5668 1667
Haridusspetsialist-koolipsühholoog Kristina Ambros 5341 3660

Kultuuri- ja spordinõunik

Ametijuhend

Varje Paaliste

472 4653

5646 9191

Lasteaedade õppe- ja arenduskoordinaator

Kerda Ledis 5213932

 

HARIDUSOSAKONna tugiteenuste keskus

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg

Logopeed
Kullamaa Keskkool

 Eve Kabin
 

Koolipsühholoog

Oru, Palivere, Risti kool ja lasteaed

Kärt Lusmägi 5770 5505    
Sotsiaalpedagoog
Taebla kool
 Ave Bachman  

Koolipsühholoog

Taebla,Martna, Kullamaa
kool ja lasteaed

Olga Kuldmeri 5360 5521

Koolipsühholoog

Noarootsi kool-lasteaed

Margit Merisalu 5361 1057
Eripedagoog
Risti,Linnamäe,Kullamaa,Taebla lasteaiad
Rita Liiv  
Eripedagoog

Palivere ja Taebla kool ja lasteaed

Aime Porri 5628 1163
Eripedagoog
Risti Kool
Nele Maide  

 

kullamaa osavald

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg

Osavalla vanem

Katrin Viks

472 4762

5380 3207

Osavallasekretär

Ametijuhend

Lilith Raudsepp 472 4760
Majandusjuhataja Veiko Semilarski

472 4764

5656 8373

 

Martna OSAVALD

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg

Osavalla vanem

Janno Randmaa

472 5045

5307 6824

Osavallasekretär

Ametijuhend

Kairi Seiton 472 5041

Haldur

Ametijuhend

Enno Heinaste 472 5047

 

Noarootsi OSAVALD

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg

Osavalla vanem

Aivo Hirmo
509 6190

Osavallasekretär

Ametijuhend

Pille-Riin Pruus 472 4350

Osmussaare saarevaht

Ametijuhend

Rita Koppel 5665 5777

 

Nõva OSAVALD

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg

Osavalla vanem

Aivi Heinleht
472 4672
529 9364

Osavallasekretär

Ametijuhend

Kadi Aasküla 472 4670

 

2020. aasta puhkused