3.05.24
Lääne-Nigula valla lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihangete registrist 
12.06.24

Hanked 2024

 
Noarootsi osavallavalitsus ootab pakkumisi väikehankele „Noarootsi koolihoone,  lasteaiahoone ja sotsiaalmaja  remonditööd." vastavalt pakkumiskutses ja tehnilistes tingimustes toodule. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noarootsi@laanenigula.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.06.2024    Materjal

Pakkumuse kutse väikehankele „Räägu-Rannaküla jalg- ja jalgrattatee maakorraldustööd" vastavalt hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele. Pakkumus esitada hiljemalt 17.06.2024 e-posti aadressile vv@laanenigula.ee Täpsustavate küsimuste korral võtke ühendust kontaktisiku Janek Loorensiga: janek.loorens@laanenigula.ee, telefon 5300 5921. Materjalid

KUTSE OSTUMENETLUSES OSALEMISEKS- Räägu-Rannaküla kergliiklustee IKÕ plaanide koostamine Transpordiametile. Pakkumuse esitamise tähtaeg 17.06.2024 kell 14:00 elektrooniliselt e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. materjal

Hanke nimetus - Rõude rahvamaja vundamendi remonditööd. Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.06.2024. E-posti aadress teabe saamiseks ja pakkumuste esitamiseks - kontaktisik: Karl Kalamees, e-post: karl.kalamees@laanenigula.ee. Pakkumus esitada: vv@laanenigula.ee    materjal
KUTSE OSTMENETLUSES OSALEMISEKS - Oru Kooli spordisaali põranda remonditööd. Pakkumuse esitamise aeg - hiljemalt 05.06.2024 kell 14:00 elektrooniliselt e-posti aadressile vv@laanenigula.ee        materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub teid osalema ostumenetluses Risti põhikooli II korruse klassi- ja bürooruumide remonditööd ja esitama oma konkureeriv pakkumus hankelepingu sõlmimiseks. Täpsustavad küsimused: Rein Kruusmaa rein.kruusmaa@laanenigula.ee, 5691 8607. Objektiga tutvumine etteteatamisel. Pakkumuse esitamise tähtaeg hiljemalt 07.06.2024 kell 15:00 elektrooniliselt risti@laanenigula.ee   Materjal lisas ja https://drive.google.com/drive/folders/1lXMLy0UH0ohNjyIP2G0SvW18wVbl35xw?usp=sharing     

Materjal 

Lääne-Nigula Vallavalitsus  teeb ettepaneku esitada pakkumus väikehankele ,,Riigitee 16154 Kullamaa-Silla tee km 0,336 ristumiskoha ehitamine"  vastavalt hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 28.05.2024 kell 10.00 e-posti aadressil vv@laanenigula.ee.     Materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub teid osalema ostumenetluses Risti hooldekodu ventilatsiooni­süsteemi rekonstrueerimise projekti koostamine ja esitama oma konkureeriv pakkumus hankelepingu sõlmimiseks. Täpsustavad küsimused: Rein Kruusmaa rein.kruusmaa@laanenigula.ee, 5691 8607. Objektiga tutvumine etteteatamisel. Pakkumuse esitamise tähtaeg hiljemalt 10.05.2024 kell 15:00 elektrooniliselt risti@laanenigula.ee           Materjal

 https://drive.google.com/drive/folders/1G8uQZt7TzJIkVlDMKfIe5oKqFUEtrrZ1?usp=drive_link

Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust riigihankes „Haljasalade heakorratööd Lääne-Nigula vallas" (riigihanke viitenumber 277966).     ** Pakkumus tuleb esitada Riigihangete registris (eRHR) 

Hankija juhib pakkujate tähelepanu asjaolule, et vastavalt hanke alusdokumentidele saab pakkumuse esitada üksnes pärast hankelepingu täitmise objektiga tutvumist. Pakkuja, kes ei ole hankelepingu täitmise objektidega tutvunud enne pakkumuse esitamist, ei oma pakkumuse esitamise õigust.   Objektidega tutvumised toimuvad

11.04.2024 kell 10.00 ;            17.04.2024 kell 10.00
Huvitatud isikutel palume eelnevalt registreeruda, e-posti aadressil riho.tipp@laanenigula.ee.

Pakkumuse esitamise ettepanek

Pakkumuste kutse - Väikehange ,,Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastusmasinaga"  vastavalt hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele. Pakkumus esitada hiljemalt 05.04.2024 kell 10.00 e-posti aadressil vv@laanenigula.ee.    materjal
Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi väikehankele hulkuvate loomade püüdmiseks ja varjupaigateenuse tellimiseks 2024. aastal. Tööpiirkond on Lääne-Nigula valla haldusterritoorium ja lepingu periood on 01.04.2024 – 31.12.2024. Pakkumused palun esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 14.03.2024 kell 17.00 e-posti aadressil vv@laanenigula.ee. Lisaküsimused esitada e-postile remi.treier@laanenigula.ee. Hankematerjal.
Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Ventilatsioonisüsteemide puhastamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse allasutustes". Pakkumuste esitamise tähtaeg 14. märts 2024 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia aadressile andrus.lillemaa@laanenigula.ee    materjal
Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele Koopiapaberi hankimine Lääne-Nigula Vallavalitsusele ja tema allasutustele".
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.veebruar 2024 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja koopia andrus.lillemaa@laanenigula.ee       materjal

Risti ja Oru hooldekodu ühishange „Risti ja Oru hooldekodu hooldusvahendite ostmine". Käesolevaga kutsume Teid osalema Risti ja Oru hooldekodu ühishankes, millega soetatakse mõlema hooldekodule hooldusvahendeid: mähkmed, aluslinad, pesukindad ja hooldusvahendid. Tellimuste teostamise periood veebruar – detsember 2024. a. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 13. veebruar 2024. a e-maili aadressile: hooldekodud@laanenigula.ee, märksõnaga „Risti ja Oru hooldekodu hooldusvahendite hange" .   materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Lääne-Nigula valla üldplaneeringus Tusari küla tuuleenergeetika uurimustöö". Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.01.2024 kell 17.00Kontaktisik: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm, e-post: heikki.salm@laanenigula.ee . Pakkumus esitada: vv@laanenigula.ee.   Materjalid.

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Risti bussiootepaviljoni hoolduskoristus". Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.02.2024 kell 13.00. Kontaktisik: Risti osavallavanem Rein Kruusmaa  e-post: rein.kruusmaa@laanenigula.ee

Pakkumus esitada: vv@laanenigula.ee. Materjalid.