29.09.16

ühinemislepingu avalikustamine

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu 09.09.2016 otsusega nr 31 otsustati Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu projekti avalikkusele suunamine ajavahemikul 3. oktoober – 24. oktoober 2016.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ning selle lisadele esitada kirjalikult aadressil Lääne-Nigula Vallavalitsus Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond või e-postile vv@laanenigula.ee hiljemalt 26. oktoobriks 2016.

Ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri

Lisa 2 Kaart

Lisa 3 Osavalla näidispõhimäärus

Lisa 4 Struktuurijoonis

Lisa 5 Investeeringute loetelu

Lisa 6 Kullamaa valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 7 Lääne-Nigula valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 8 Martna valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 9 Noarootsi valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 10 Nõva valla auditeeritudf majandusaasta aruanne 2015

 

ARENGUKAVA  ja  eelarve

 

Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022 dokumendid

Lääne-Nigula valla 2016. aasta eelarve dokumendid.

 

EELARVESTRATEEGIA UUENDAMINE 2016

Lääne-Nigula Vallavalitsus avalikustab Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2017-2020 projekti. Eelnõu on avalikustamisel 26.septemrbist 2016 kuni 9. oktoobrini 2016.

Muudatusettepanekute tähtaeg on 10. oktoober 2016 kell 12:00.

Ettepanekud esitada vallavalitsusele e-posti aadressil vv@laanenigula.ee või paberkandjal aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla.

Strateegia eelnõu on kättesaadav kõikides teeninduskeskustes ja raamatukogudes. Materjalid on kättesaadavad ka siin.

Toimetaja: MIKK LÕHMUS

Uudised ja teated

30.09.2016 Tasuta õigusabi vähekindlustatud isikutele

Oktoobri alguses toimuva õigusmõistmise nädala raames tuleb Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) taas Läänemaale! Varasematel aastatel on inimeste huvi õigusabivõimaluse vastu väga suur olnud, probleemideks inimeste igapäevase õiguselu valdkonnad ...  Loe edasi »

30.09.2016 Korteriomandi müük
28.09.2016 HEA UUDIS KODANIKUÜHENDUSTELE!
23.09.2016 Täiendkoolitused Haapsalu Kutsehariduskeskuses
23.09.2016 Projekt - Edukas vananemine
23.09.2016 EHITISREGISTRI KORRASTAMINE
23.09.2016 Töökuulutus
05.09.2016 Lääne maakonnapalneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest teavitamine
09.08.2016 Muutuvad Haapsalu – Märjamaa ja Virtsu – Risti bussiliinide sõiduplaanid
04.08.2016 Ühistranspordipeatustele kohanime määramine
26.07.2016 Teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" kehtestamine

27.09.16

Tähtsad teated

Eelinfo 26. september – 30. september 2016


Teisipäev, 27. september
Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialist Tuuli Varik viibib koolitusel Tallinnas.
08.00 toimub vallavalitsuse istung.

Kolmapäev, 28. september
Sotsiaaltöö spetsialist Eva-Liisa Jaaniski vastuvõttu Ristil ei toimu.

Toimetaja: HELGI LAUG

Fotoalbum

Statistika

Rahvaarv: 4142 (01.01.2016)
Pindala: 507 km²
Suurim asula: Taebla alevik (837)
Koole: 4
Külasid: 34 + 3 alevikku