12.10.16

ühinemislepingu avalikustamine

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu 09.09.2016 otsusega nr 31 otsustati Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu projekti avalikkusele suunamine ajavahemikul 3. oktoober – 24. oktoober 2016.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ning selle lisadele esitada kirjalikult aadressil Lääne-Nigula Vallavalitsus Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond või e-postile vv@laanenigula.ee hiljemalt 26. oktoobriks 2016.

ÜHINEMISLEHT

Ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri

Lisa 2 Kaart

Lisa 3 Osavalla näidispõhimäärus

Lisa 4 Struktuurijoonis

Lisa 5 Investeeringute loetelu

Lisa 6 Kullamaa valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 7 Lääne-Nigula valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 8 Martna valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 9 Noarootsi valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 10 Nõva valla auditeeritudf majandusaasta aruanne 2015

 

Avalikud koosolekud ühinemislepingu tutvustamiseks toimuvad:

11.10 kell 18:00 Risti Multifunktsionaalse Keskuse saalis

12.10 kell 18:00 Palivere Põhikooli saalis

17.10 kell 18:00 Oru Teeninduskeskuses

19.10 kell 18:00 Taebla vallamajas   

 

ARENGUKAVA  ja  eelarve

 

Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022 dokumendid

Lääne-Nigula valla 2016. aasta eelarve dokumendid.

 

EELARVESTRATEEGIA UUENDAMINE 2016

Lääne-Nigula Vallavalitsus avalikustab Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2017-2020 projekti. Eelnõu on avalikustamisel 26.septembrist 2016 kuni 9. oktoobrini 2016.

Muudatusettepanekute tähtaeg on 10. oktoober 2016 kell 12:00.

Ettepanekud esitada vallavalitsusele e-posti aadressil vv@laanenigula.ee või paberkandjal aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla.

Strateegia eelnõu on kättesaadav kõikides teeninduskeskustes ja raamatukogudes. Materjalid on kättesaadavad ka siin.

Toimetaja: MIKK LÕHMUS

Uudised ja teated

24.10.2016 Avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel ol...  Loe edasi »

24.10.2016 Avalik elektrooniline enampakkumine
11.10.2016 Meeldetuletus külaseltsidele, kultuuri- ja spordiklubidele!
07.10.2016 Lõppes kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru projektitaotluste vastuvõtmine
30.09.2016 Korteriomandi müük
23.09.2016 Täiendkoolitused Haapsalu Kutsehariduskeskuses
23.09.2016 Projekt - Edukas vananemine
23.09.2016 EHITISREGISTRI KORRASTAMINE
23.09.2016 Töökuulutus
09.08.2016 Muutuvad Haapsalu – Märjamaa ja Virtsu – Risti bussiliinide sõiduplaanid
04.08.2016 Ühistranspordipeatustele kohanime määramine

24.10.16

Tähtsad teated

Eelinfo 24. oktoober – 28. oktoober  2016
24.10-28.10 sotsiaaltöö spetsialist Eva-Liisa Jaanisk viibib Tallinnas.

24.10-26.10 eelarve- ja raamatupidamise  osakonna juhataja Piret Zahkna viibib puhkusel.

Esmaspäev 24. oktoober
Maaspetsialist Sirje Selart viibib koolitusel Tallinnas.

Teisipäev, 25. oktoober
Sotsiaaltöö spetsialist Epp Nelis viibib koolitusel Tallinnas.

Kolmapäev, 26. oktoober
Sotsiaaltöö spetsialist Epp Nelis viibib koolitusel Tallinnas.
11.00 arendusnõunik Raina Jeeberg viibib Lihulas.

Neljapäev, 27. oktoober
09.30-12.00 arendusnõunik Raina Jeeberg viibib KÜSKi infohommikul Haapsalus.

Reede, 28. oktoober
Sotsiaaltöö spetsialist Epp Nelis, lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialist Tuuli Varik viibivad koolitusel Haapsalus.

 

Toimetaja: HELGI LAUG

Fotoalbum

Statistika

Rahvaarv: 4142 (01.01.2016)
Pindala: 507 km²
Suurim asula: Taebla alevik (837)
Koole: 4
Külasid: 34 + 3 alevikku