15.12.15

ARENGUKAVA  ja  eelarve

 

Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022 dokumendid

Lääne-Nigula valla 2016. aasta eelarve dokumendid.
 

Taebla kooli asukohavalik ja ehitus

 

Lääne-Nigula vald kavatseb Euroopa Liidu meetme „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" raames esitada taotluse Taeblasse uue põhikooli tarbeks sobiva ja 9*24 õpilast mahutava koolihoone ehitamiseks. Lääne-Nigula vallavolikogu otsustas 22.05.2015 otsusega nr 25 koolimaja kavandada senise Taebla Gümnaasiumi kinnistule.
Vastavalt meetmemääruse projektile tuleb toetuse taotlemise käigus ühe dokumendina esitada kavandatava koolihoone eskiis koos ruumiprogrammiga. Eskiis peab lähtuma Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud normpindadest ning tagama koolihoone optimaalse pinna ühe õpilase kohta. Vabariigi Valitsuse 27.03.2015.a korralduse nr 150 Lisa 2 ,,Haridustaristusse investeerimise põhimõtted" sõnastab järgnevat: Üldhariduskoolide pinnakasutuse optimeerimise pikem eesmärk aastaks 2020 on viia kasutatav pind õpilase kohta ilma õpilaskodu ning spordipaikadeta võimalikult 10 m² lähedale.
Eskiisi kavandit ei tohi kindlasti võtta lõpliku dokumendina, hoone konkreetsed tehnilised ja sisekujunduslikud lahendused otsustatakse projekteerimise käigus. Muutusi võib nõuda ka eskiis läbi vaatav ministeeriumi ekspertkomisjon. Hoone projekteerimist saab alustada siis kui projekti otsustatakse rahastada.   Eskiisid

Taebla uue koolihoone asukohavalikut ning valla õpilaste prognoosi puudutava dokumentatsiooni leiad siit

Dokumendid  (zip)      
Taebla kooli asukoha alternatiivid                Volikogu protokoll

Toimetaja: HELGI LAUG

Uudised ja teated

03.02.2016 Turvalise Läänemaa projekt Lääne-Nigula vallas

Turvalisus ei seisne vaid politsei, päästeameti ja vallavalituse efektiivse töö tulemuses. Turvalisus saab alguse meie kõigi kodudest, käitumisest ja hoiakutest. Lääne-Nigula vallas on alustatud tööd turvalisuse suurendamise nimel ja vald on liit...  Loe edasi »

03.02.2016 PPA elukohateadete vastuvõtjana
29.01.2016 Avalik kirjalik enampakkumine sõiduautodele
22.01.2016 Korteriomandi võõrandamine kirjalikul enampakkumisel
21.01.2016 Tuleohutusest Lääne-Nigula vallas
13.01.2016 Lumetõrjest 2015-2016 talveperioodil
07.01.2016 Taebla tammepargi maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek
04.01.2016 Uuest aastast väljastab rahvastikuregistrist üksikandmeid maavalitsus
30.12.2015 Kohanime määramine

8.02.16

Tähtsad teated

Eelinfo 08. veebruar – 12. veebruar 2016

Teisipäev, 09. veebruar

08.00 toimub vallavalitsuse istung.
12.00 valla sotsiaaltöötajad on koolitusel Haapsalus.

Toimetaja: HELGI LAUG

Statistika

Rahvaarv: 4142 (01.01.2016)
Pindala: 507 km²
Suurim asula: Taebla alevik (837)
Koole: 4
Külasid: 34 + 3 alevikku