29.08.16

ARENGUKAVA  ja  eelarve

 

Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022 dokumendid

Lääne-Nigula valla 2016. aasta eelarve dokumendid.

 

ARENGUKAVA UUendamine 2016
 

Arengukava eelnõu on avalikul väljapanekul ajavahemikul 29.august 2016 kuni 12.september 2016.
Muudatusettepanekute tähtaeg on 12.september 2016 kell 16.

Ettepanekud esitada vallavalitsusele e-posti aadressil vv@laanenigula.ee või paberkandjal aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla.

Arengukava eelnõu on kättesaadav kõikides teeninduskeskustes ja raamatukogudes. Materjalid on kättesaadavad ka siin.

Toimetaja: RAINA JEEBERG

Uudised ja teated

29.08.16

Tähtsad teated

Eelinfo 29. august – 02. september  2016
22.08-29.08 sotsiaaltöö spetsialist Eva-Liisa Jaanisk viibib puhkusel.
24.08-31.08 lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialist Tuuli Varik viibib puhkusel.

01.09-07.09 kultuuri-, hariduse ja sotsiaal-hoolekande osakonna juhataja Varje Paaliste viibib puhkusel.
05.09-16.09 keskkonna- ja kommunaalnõunik Olev Peetris viibib puhkusel.

 
Esmaspäev 29. august

09.30-17.00 arendusnõunik Raina Jeeberg viibib koolitusel Haapsalus.

Teisipäev, 30. august
08.00 toimub vallavalitsuse istung.

Toimetaja: HELGI LAUG

Fotoalbum

Statistika

Rahvaarv: 4142 (01.01.2016)
Pindala: 507 km²
Suurim asula: Taebla alevik (837)
Koole: 4
Külasid: 34 + 3 alevikku