16.11.15

ARENGUKAVA  ja  eelarve

 

Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022 dokumendid

Lääne-Nigula valla 2015. aasta eelarve dokumendid.
 

Taebla kooli asukohavalik ja ehitus

 

Lääne-Nigula vald kavatseb Euroopa Liidu meetme „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" raames esitada taotluse Taeblasse uue põhikooli tarbeks sobiva ja 9*24 õpilast mahutava koolihoone ehitamiseks. Lääne-Nigula vallavolikogu otsustas 22.05.2015 otsusega nr 25 koolimaja kavandada senise Taebla Gümnaasiumi kinnistule.
Vastavalt meetmemääruse projektile tuleb toetuse taotlemise käigus ühe dokumendina esitada kavandatava koolihoone eskiis koos ruumiprogrammiga. Eskiis peab lähtuma Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud normpindadest ning tagama koolihoone optimaalse pinna ühe õpilase kohta. Vabariigi Valitsuse 27.03.2015.a korralduse nr 150 Lisa 2 ,,Haridustaristusse investeerimise põhimõtted" sõnastab järgnevat: Üldhariduskoolide pinnakasutuse optimeerimise pikem eesmärk aastaks 2020 on viia kasutatav pind õpilase kohta ilma õpilaskodu ning spordipaikadeta võimalikult 10 m² lähedale.
Eskiisi kavandit ei tohi kindlasti võtta lõpliku dokumendina, hoone konkreetsed tehnilised ja sisekujunduslikud lahendused otsustatakse projekteerimise käigus. Muutusi võib nõuda ka eskiis läbi vaatav ministeeriumi ekspertkomisjon. Hoone projekteerimist saab alustada siis kui projekti otsustatakse rahastada.   Eskiisid

Eskiisi ja ruumiprogrammi arutelu toimub esmaspäeval, 14. septembril kell 18:00 Taebla Gümnaasiumis. Kõik huvitatud on oodatud.
Taebla uue koolihoone asukohavalikut ning valla õpilaste prognoosi puudutava dokumentatsiooni leiad siit

Dokumendid  (zip)      
Taebla kooli asukoha alternatiivid                Volikogu protokoll

Toimetaja: HELGI LAUG

Uudised ja teated

25.11.2015 Aasta sotsiaaltöötaja on Varje Paaliste

Teisipäeval, 24. novembril Uuemõisa mõisa valges saalis toimunud tänuüritusel "Läänemaa tunnustab 2015" kuulutati aasta sotsiaaltöötajaks Lääne-Nigula valla kultuuri-, hariduse- ja sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Varje Paaliste. 18 aastat nii...  Loe edasi »

20.11.2015 Kohanime määramine
20.11.2015 Vallavara võõrandamine
19.11.2015 Lumetõrjest 2015-2016 talveperioodil
19.11.2015 Vallavanema vastuvõtt detsembris
11.11.2015 Piirsalu baasi detailplaneering
10.11.2015 Eakate võimlemine igal kolmapäeval
09.11.2015 Tallinn-Haapsalu liinile lisandub Lux Expressi väljumine
27.10.2015 Täna on Lääne-Nigula valla sünnipäev

30.11.15

Tähtsad teated

Eelinfo 30. november – 04. detsember 2015
23.11-30.11.2015 on Risti raamatukogu suletud seoses töötaja haigestumisega.

Kolmapäev, 02. detsember

Vallavanem Mikk Lõhmus ja maaspetsialist Sirje Selart viibivad Lääne maakonnaplaneeringu eskiisi avalikul arutelul Haapsalus.

Neljapäev, 03. detsember
Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialist Tuuli Varik viibib koolitusel Haapsalus.

Reede, 04. detsember
Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialist Tuuli Varik viibib Tallinnas.
Maaspetsialist Sirje Selart viibib koolitusel Tallinnas.
Sotsiaaltöö spetsialist Epp Nelis viibib Martnas.

Toimetaja: HELGI LAUG

Statistika

Rahvaarv: 4162 (01.01.2015)
Pindala: 507 km²
Suurim asula: Taebla alevik (843)
Koole: 4
Külasid: 34 + 3 alevikku