25.09.16

ARENGUKAVA  ja  eelarve

 

Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022 dokumendid

Lääne-Nigula valla 2016. aasta eelarve dokumendid.

 

EELARVESTRATEEGIA UUENDAMINE 2016

 

Lääne-Nigula Vallavalitsus avalikustab Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2017-2020 projekti. Eelnõu on avalikustamisel 26.septemrbist 2016 kuni 9. oktoobrini 2016.

Muudatusettepanekute tähtaeg on 10. oktoober 2016 kell 12:00.

Ettepanekud esitada vallavalitsusele e-posti aadressil vv@laanenigula.ee või paberkandjal aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla.

Strateegia eelnõu on kättesaadav kõikides teeninduskeskustes ja raamatukogudes. Materjalid on kättesaadavad ka siin.

 

ARENGUKAVA UUendamine 2016
 

Arengukava eelnõu on avalikul väljapanekul ajavahemikul 29.august 2016 kuni 12.september 2016.
Muudatusettepanekute tähtaeg on 12.september 2016 kell 16.

Ettepanekud esitada vallavalitsusele e-posti aadressil vv@laanenigula.ee või paberkandjal aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla.

Arengukava eelnõu on kättesaadav kõikides teeninduskeskustes ja raamatukogudes. Materjalid on kättesaadavad ka siin.

Toimetaja: MIKK LÕHMUS

Uudised ja teated

28.09.2016 HEA UUDIS KODANIKUÜHENDUSTELE!

Lääne- Nigula Vallavalitsus kuulutab välja Lääne- Nigula valla kodanikuühendustele investeeringu tegemiseks täiendava projektitoetuse taotlusvooru. Täiendavat projektitoetust saavad taotleda Lääne-Nigula vallas tegutsevad kodanikuühendused projekt...  Loe edasi »

23.09.2016 Täiendkoolitused Haapsalu Kutsehariduskeskuses
23.09.2016 Projekt - Edukas vananemine
23.09.2016 EHITISREGISTRI KORRASTAMINE
23.09.2016 Töökuulutus
05.09.2016 Lääne maakonnapalneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest teavitamine
09.08.2016 Muutuvad Haapsalu – Märjamaa ja Virtsu – Risti bussiliinide sõiduplaanid
04.08.2016 Ühistranspordipeatustele kohanime määramine
26.07.2016 Teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" kehtestamine
18.07.2016 Töötukassa alustab uute püsiva tervisekahjustusega inimeste töövõime hindamist
29.06.2016 Tänu

27.09.16

Tähtsad teated

Eelinfo 26. september – 30. september 2016


Teisipäev, 27. september
Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialist Tuuli Varik viibib koolitusel Tallinnas.
08.00 toimub vallavalitsuse istung.

Kolmapäev, 28. september
Sotsiaaltöö spetsialist Eva-Liisa Jaaniski vastuvõttu Ristil ei toimu.

Toimetaja: HELGI LAUG

Fotoalbum

Statistika

Rahvaarv: 4142 (01.01.2016)
Pindala: 507 km²
Suurim asula: Taebla alevik (837)
Koole: 4
Külasid: 34 + 3 alevikku