Detailplaneeringud

 

Turbali kinnistu detailplaneeringu algatamine        materjal

► Haava kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine    materjal    detailplaneering      materjal     

Kõikide Lääne-Nigula valla detailplaneeringutega saate tutvuda siin

Detailplaneeringu algatamise  blankett  DOC     PDF

Koolimetsa detailplaneering   materjal