Detailplaneeringud

 

Turbali kinnistu detailplaneeringu algatamine        materjal

► Haava kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine    materjal    detailplaneering      materjal     

Kõikide Lääne-Nigula valla detailplaneeringutega saate tutvuda siin

Detailplaneeringu algatamise  blankett  DOC     PDF

Koolimetsa detailplaneering   materjal

 

Teade

27.09.2017 otsustas Lääne-Nigula Vallavolikogu lõpetada detailplaneeringute menetlused Lääne-Nigula vallas omanike taotlusel (koostamisega mittealustamine ja eesmärgi muutumine omanike vahetumisel) alljärgnevalt:

  1. Vedra külas Koolipõllu kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eesmärgiga hoonestuseta maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagamiseks kuni kuueks elamukrundiks.
  2. Kadarpiku külas Atsi kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eesmärgiga elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamiseks ja ühele osale  sihtotstarbe (tootmismaa) määramiseks.
  3. Võntkülas Välja kinnistu detailplaneering elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamiseks kaheks väikeelamukrundiks.
  4. Pälli külas Diare kinnistu detailplaneering eesmärgiga elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks väikeelamukrundiks.
  5. Taebla alevikus Nurme tn 23 detailplaneeringumenetlus eesmärgiga krundi hoonestusala suurendamine.
  6. Kadarpiku külas Ants Laikmaa majamuuseumi maa-ala detailplaneering eesmärgiga olemasoleva muuseumikompleksi laiendus: administratiivhoone, parkla, telkimisplatsi, linnuvaatlustorni ja jalgrattatee ehitusala määramine.