HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2017. AASTAL

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. aprillist 2017

Lääne Maavalitsus annab teada, et  algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2017, millele nad toetust taotlevad.

 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel  ja Lääne Maavalitsuse veebilehel

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 17.04.2017.a ja esitamise viimane tähtpäev on 19.06.2017.a.

Materjalid võta siit

Lisainfo:
Olev Peetris
Keskkonna- ja kommunaalnõunik
Telefon 47 20 304; mobiil 504 9561
e-post olev.peetris@laanenigula.ee

 

 

 

 

 

 

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2016. AASTAL

 

Lääne maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Hanila, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt majapidamises, millele nad toetust taotlevad rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2016.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel ja Lääne Maavalitsuse veebilehel.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 11.04.2016, esitamise viimane tähtpäev on 13.06.2016.

Lisainfo:
Ülle Jaansalu
Arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist
Telefon 472 5617, mobiil 5343 2237
e-post: ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2016 - 2017.a

 

 

Hajaasustuse programm 2015. aastal
 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2015, millele nad toetust taotlevad.
Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: 

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale, Lääne Maavalitsuse veebilehel: http://laane.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm ja   Lääne-Nigula valla veebilehel: www.laanenigula.ee

Materjal
Hajaasustuse programmi 2015. a. programmdokument
Hajaasustuse programmi muutmise käskkiri
 

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2015 - 2016.a

 

 

 

Hajaasustuse programm 2014. aastal

Hajaasustuse programmi taotlusvoor - rohkem infot

Lääne-Nigula Vallavolikogu otsus - Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine ja  programmi toimingute delegeerimine Lääne-Nigula Vallavalitsusele.

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2014 - 2015.a

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevus

Projekti toetus €

Projekti omafinantseering

Projekti kavandatav lõppkuupäev

Leelo Orav

Rehe talu, Keedika küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, joogivee kvaliteedi parandamine ja kanalisatsiooni rajamine

2 040,00

1 020,00

01.12.2015

Imre Mihkelson

Vidruka küla, Rohuaia elamu kanalisatsiooni ja veetrassi ehitus

2 450,78

1 225,22

01.12.2015

Airis Lillemaa

Villemi mü, Kadarpiku küla veesüsteemi rajamine

3 861,49

1 930,46

01.12.2015

Hendrik Naar

Uugla küla Männi kinnistu omapuhasti ehitamine

3 897,19

1 948,31

01.12.2015

Carmen Loorits

Pille talu, Võntküla küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, vee -ja kanalisatsioonisüsteemid

4 613,04

2 306,18

01.12.2015

Viktor Tammet

Lepikutalu talu, Piirsalu küla  vee-ja kanalisatsiooni paigaldus

3 137,50

4 044,50

01.12.2015

 

 

Hajaasustuse programm 2013. aastal

Taebla Vallavalitsuse 08.08.2013 korraldus nr 149 "Hajaasustuse  programmi  taotluste
hindamise  komisjoni  moodustamine".

On alanud hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila,  Kullamaa, Martna, Ridala, Taebla ja Vormsi vallas.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 01.08.2013.a  ja esitamise viimane tähtpäev on 01.10.2013.a.

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2013 - 2015.a

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevus

Projekti toetus €

Projekti oma-

finantseering €

Projekti

kavandatav

lõppkuupäev

 

Endel Tahvinov

Peetre-Aadu talu, Turvalepa küla, Taebla vald, Läänemaa, väliskanalisatsiooni rekonstrueerimine

 

672,03

 

335,97

 

        20.03.2015

 

Kairi Korpe

Jaagu talu, Turvalepa küla, Taebla vald, Läänemaa, kanalisatsiooni  ja juurdepääsutee rekonstrueerimine

 

1 568,23

 

783,99

 

20.03.2015

 

Vallo Kessel

Mõisa tee 3, Vidruka küla, Taebla vald, Läänemaa, kanalisatsiooni rekonstrueerimine, puurkaevu ehitus

 

4 293,55

 

2 146,45

 

       20.03.2015