HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2017. AASTAL

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. aprillist 2017

Lääne Maavalitsus annab teada, et  algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2017, millele nad toetust taotlevad.

 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel  ja Lääne Maavalitsuse veebilehel

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 17.04.2017.a ja esitamise viimane tähtpäev on 19.06.2017.a.

Materjalid võta siit

Lisainfo:
Olev Peetris
Keskkonna- ja kommunaalnõunik

Telefon 47 20 304; mobiil 504 9561,  e-post olev.peetris@laanenigula.ee

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2017

 

Taotleja

Projekti nimetus ja tegevus

Projekti

toetus €

Projekti

Omafinantseering €

Projekti

Kavandatav

lõppkuupäev

1. Kaido Kurgma

Kadaka kinnistu, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, veesüsteemi rajamine

3258,83

1629,17

 

 

01.12.2018

2. Andre Oja

Tõnningi talu, Piirsalu küla, joogivee kvaliteedi parandamine

1016,00

508,00

 

01.12.2018

3. Samuel Moring

Mätliku talu veepuhastusseadme paigaldus, Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kuijõe küla

1240,60

620,20

 

 

01.12.2018

4. Rita Rannala  ja

Reet Sooba

Pohla maja, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa veesüsteemi rajamine

3108,00

1554,00

01.12.2018

5. Samuel Moring

Mätliku talu omapuhasti rajamine, Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kuijõe küla

3728,19

1863,81

 

 

01.12.2018

6. Ranel Raidla

Maanuse-Uuetoa, Saunja küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond veesüsteemi rajamine

3040,15

1519,85

 

 

01.12.2018

7. Laine Suits

Lääne-Nigula valla, Salajõe küla, Kaldamäe talu välisveevärgi rajamine

722,53

361,27

 

 

01.12.2018

8. Märt Randoja

Siimu talu puurkaevu rajamine ja selle ühendamine elamu veesüsteemiga

2200,00

1232,00

01.12.2018

9. Külli Kärner

Kooli, Seljaküla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa vee puhastamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine

976,01

488,00

 

 

01.12.2018

10. Relika Aviste

Metsanurga maja kanalisatsioonisüsteemide ehitus, Oru küla

5448,00

2724,00

 

 

01.12.2018

11. Katrin Räni

Lääne-Nigula, Linnamäe, Taltsi talu kanalisatsioon

1528,08

763,92

01.12.2018

12. Maie Kuuseõis

Lääne-Nigula vald, Kirimäe küla, Kalbi-Uuetoa veesüsteemi ehitus

2312,00

1156,00

01.12.2018

13. Helju Ploompuu

Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Võntküla, Liiso-Jüri talu veesüsteemi rajamine

2746,52

2035,48

01.12.2018