PALIVERE Turismi- ja tervisespordikeskuse ja KULLAMAA Tehisjärve puhkeala arendus

Kavandatav Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse hakkab asuma Pikajalamäel, Paliveres, kaugus Tallinnast on 70 km ja Haapsalust 25 km. Palivere Turismi ja Tervisespordikeskust arendatakse ühtses võrgustikus piirkonna teiste turismiobjektidega: Kullamaa tehisjärve puhkealaga (asub Kullamaa vallas Kullamaa aleviku lähedal), Palivere-Kullamaa liivaseljandiku nn Sõjatee matkaraja ja Marimetsa rabaga

 

Keskuse kui ühtse terviku tegevuseesmärgid on:

  • luua aastaringselt toimiv kompleks liikumisharrastustega tegelemiseks;
  • pakkuda külastajatele kvaliteetseid tervise- ja invaspordi ja vaba aja veetmisega seotud teenuseid;
  • arendada välja komplekssed teenuste paketid, mis võimaldavad tulevikus kompleksil toimida isemajandavana;
  • pakkuda kvaliteetset ja konkurentsivõimelist taastusravi teenust puuetega inimeste iseseisvuse saavutamiseks ja ühiskonda integreerimiseks koostöös Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega, Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskusega,  Eesti Invaspordiliiduga ja SK Läänemaa Invaspordiga.
  • kujundada elanikkonna tervisekäitumist sh igapäevaste regulaarsete liikumisharrastuslike harjumuste juurdumisel.

 

Turismi seisukohalt on oluline ka, et:

  • investeering vähendab hooajalisusest tingitud probleeme (sh ettevõtjatel);
  • objekt pakub põnevat tegevust nii, pikendades külastaja viibimise aega nii piirkonnas, maakonnas, regioonis kui kogu Eestis;
  • investeeringu tulemusena kasvab piirkonna/maakonna atraktiivsus, tõuseks külastuste arv, pikeneks külastusaeg ja suureneks erinevate teenuste ja kaupade  tarbimine piirkonnas.
  • puudega inimestele luuakse vabas õhus liikumiseks infrastruktuur.

 

Oluline on, et kompleksi arendatakse ühtse tervikuna, kusjuures kavandatavale keskusele tulevikus tulu tooma hakkavad ja isemajandamist võimaldavad teenuseid tuleks pakkuda aktiivsetele tegevustele maksimaalselt lähedal.