Mis toimub?

11.10.18

Maakonna bussiliini sõiduplaan nr.21 kehtib alates 01.10.2018.

Ettevõtlustoetuste tulemused: Lääne-Nigula Vallavalitsus 19.06.2018 korraldusega nr 2-3/18-381 otsustati toetada: Noarootsi Saaremõisa OÜ summas 565,50 eur, Leedritalu OÜ summas 1000 eur, Scoopman OÜ summas 3000 eur, PRIORE OÜ summas 434,50 eur.

Piirkonnapolitseiniku vastuvõtt Noarootsi teeninduspunktis iga kuu esimesel teisipäeval kell 09.00-10.00

Kiur Klippberg 5168167 ja Erika Moskvina 53323122

Pürksi Keskväljaku rekonstrueerimistöödega alustati 17. septembril ja lõpetamise tähtaeg on 29.oktoobril.

Palume arvestada liikluskorralduse muutusega ja võimaliku ebamugavusega seoses ehitustöödega.

Pürksi keskväljaku tulevane liikluskorraldus asendiplaan

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 79 algatati Lääne-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on uue Lääne-Nigula valla territooriumi ruumilise arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.