1.07.19

 

2019

 • Tiit Seiton, noorte huvitegevuse ja maadlusspordi arendamise ning Martna piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Küllike Valk, Martna koguduse ja kogukonna ühistegevuste korraldamise ning piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Teet Kuusemaa, ettevõtluse arendamise ja Martna piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Aili Ansel, Kullamaa raamatukogu tegevuse arendamise ja pikaajalise kohaliku kultuuripärandi tutvustamise eest.
 • Ivika Eller, mittetulundusliku tegevuse edendamise, Noarootsi käsitöökoja ja tekstiilkäsitööklassi rajamise, rannarootsi kultuuripärandi väärtustamise ning piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Marika Adman, mittetulundusliku tegevuse edendamise, Noarootsi käsitöökoja ja tekstiilkäsitööklassi rajamise, rannarootsi kultuuripärandi väärtustamise ning piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Erlend Kotkas, ettevõtluse edendamise, töökohtade loomise ning Noarootsi haridus- ja kultuuritegevuse toetamise eest.
 • Lea Lai, pikaajalise kodanikuühiskonna arendamise eest Läänemaal ja Piirsalus.
 • Anne Heimann, piirkonna koduloo uurimise, Risti ajalooraamatu koostamise ja pikaajalise pedagoogilise töö eest Risti põhikoolis.
 • Urmas Sepp, ettevõtluse arendamise ning Rehemäe ja Kuke külade sihikindla omaalgatuse eestvedamise eest.
 • Koit Uus, Oru vana koolihoone renoveerimise ja Oru piirkonna arengut toetavate tegevuste eest.
 • Tarmo Küla, valla positiivse maine kujundamise ning pikaajalise ettevõtluse arendamise eest Oru piirkonnas.
 • Reet Kaar, pikaajalise tegevuse eest omavalitsuse- ja raamatukogutöös ning olulise panuse eest Palivere kogukonna ühistegevustesse.
 • Urmas Tingas, valla positiivse maine kujundamise ning pikaajalise ettevõtluse arendamise eest Palivere piirkonnas.
 • Kaido Sasse, valla positiivse maine kujundamise ning pikaajalise ettevõtluse arendamise eest Taebla piirkonnas.
 • Asta Kõlamets, Taebla piirkonna eakate ühistegevuste korraldamise ning Taebla ajalugu käsitleva raamatu koostamise eest.
 • Arne Kivistik, pikaajalise tegevuse eest Nõva piirkonna maastikuväärtuste tutvustamisel ning olulise panuse eest Nõva kogukonna ühistegevustesse.