Lääne-Nigula valla teehoid

Lääne-Nigula valla teehoiu eeskiri

Kohalikul teel suuremahulisteks vedudeks ja teekaitsevööndis tee seisundit mõjutavateks tegevusteks tuleb taotleda Lääne-Nigula Vallavalitsuselt luba, esitada teade:

TEADE metsamaterjali väljaveoks

 

Kohalikel teedel tehtavateks teehoiuvälisteks töödeks tuleb taotleda teehoiu eest vastutavalt isikult kirjalik luba.
Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
tööde vastutav teostaja;
projekt koos liikluskorralduse skeemiga;
tehtavate tööde ajagraafik

Teehoiu eest vastutavate isikute kontaktid:
Teede-ja kommunaalnõunik Olev Peetris, e-post olev.peetris@laanenigula.ee telefon 472 0304
Kullamaa osavallavanem Katrin Viks, e-post katrin.viks@laanenigula.ee, telefon 472 4762
Martna osavallavanem Janno Randmaa, e-post janno.randmaa@laanenigula.ee, telefon 47 25045
Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo, e-post aivo.hirmo@laanenigula.ee, telefon 509 6190
Nõva osavallavanem Aivi Heinleht, e-post aivi.heinleht@laanenigula.ee, telefon 472 4672.

 

Nurme tänava ja Veo tänava rekonstrueerimine ja Tööstuse tänava valgustuse ehitus

Nurme tänava ja Veo tänava projektid

Tööstuse tänava projekt (zip fail)