2018. aasta teede pindamised

2018. aasta teede pindamise hanke võitis Lääne Teed OÜ. Tööde rahaline maht on 475 397,33  eurot. Mustkatet saab uuendatud ja rajatud kokku ca 21 kilomeetril. Töödega on alustatud ja esimesed pindamised tehtud. 1,5 kordseid asfaldi pindamise töid tehakse Lõuna tänaval Ristil, Uuel tänaval Taeblas, Saanika-Mõisarehe teel, Kaubalao teel, Aavetoa-Koela teel, Juurmani teel ja Hallimäe teel. Enamus pindamisi vallas tehakse kruusateedel st teed viiakse mustkatte alla.

Kõige suurem objekt on Niibi raba tee, mis saab mustkatte. Mustkatte saavad veel Leediküla kalmistu tee ja Kirimäe-Nihka-Sopi tee Sopi poolne lõik. Eeltoodud on endise Lääne-Nigula valla teed. Osavaldades pinnatakse kruuskattega teid. Noarootsi osavallas saab mustkatte Tahu tee ja teega piirnevad platsid.

Kullamaa osavallas pinnatakse Heki-Kalasilla tee, Kullamaa-Antsuküla tee, Kalju-Kullamaa tee, Lubjaahju-Pärikõrtsu tee ja Liivi koolitee. Nõval saab mustkatte Vaisi tee. Martna osavallas pinnatakse Keskküla tee, Uudismaa tee, Lõkke tee ja Uusküla tee.

Tööde lõpptähtpäev on 31. august 2018.