9.03.23

 
Lääne-Nigula valla pindala on 1448,8 km2 (144 877 ha), mis teeb sellest Eesti pindalalt 3. omavalitsusüksuse, pindala poolest on suuremad Saaremaa vald ja Alutaguse vald. Valla naabriteks on Haapsalu linn, Lääne-Harju vald, Märjamaa vald ning Lääneranna vald. Valla keskus asub Taeblas, mis jääb Tallinna kesklinnast 87 ning maakonnakeskusest Haapsalust 13 kilomeetri kaugusele. Vallas asub püsiasustusega väikesaar - Osmussaar.
 
Vald koosneb kaheksast osavallast – Taebla, Palivere, Risti, Kullamaa, Martna, Oru, Noarootsi ja Nõva. Igas kaheksas osavallas on oma keskused, mis aitavad kaasa valla tasakaalustatud arengule ja samas on väärikas väljakutse mõjusa ja tõhusa kohaliku omavalitsuse üksuse üles
ehitamisel.
 
 
Valla asustusstruktuur on mitmekesine, kuid iseloomustavaks märksõnaks on hajaasustus. Tihedam asustus on koondunud
suuremate transpordikoridoride (Ääsmäe-Haapsalu maantee, Harju-Risti-Riguldi-Võntküla, Risti-Virtsu, Haapsalu-Keila) äärde.
Vallas asuvad suured soomassiivid (Läänemaa Suursoo, Leidissoo, Marimetsa raba jt), kus asustus sisuliselt puudub.
 
Asulateks on 3 alevikku (Taebla, Palivere, Risti) ja 115 küla. Külad on suuruse poolest väga mitmekesised - alates mitmesaja elanikuga küladest ja lõpetades alla kümne elanikuga väikeküladega. Suurimaks asulaks on Taebla alevik.
 
Tutvu elanike arvuga siit. 
 
VALLA MISSIOON
Lääne-Nigula valla missioon on luua elanikele parim arengu- ja elukeskkond, säilitada valla erinevate piirkondade kultuuripärand ja traditsioonid, olla tõhus partner ja arengumootor ettevõtlusele ning läbi võrgustikupõhise lähenemise ja kogukondade koostöö kindlustada valla haldussuutlikkus ja tagada avalikud teenused.
 
VALLA VISIOON
Lääne-Nigula vald on head elu- ja töökeskkonda pakkuv ettevõtjasõbralik kohalik omavalitsus, kus on ühtehoidvad ja väärtustatud kogukonnad, rikkalik kultuuri- ja looduspärand ning paiknevad kogu Läänemaa elanikele tööhõivet pakkuvad puhke- ja tootmisalad ning ettevõtted.
 
VALLA TUNNUSLAUSE
Tule meile, päriselt!
 

Sümboolika

Lääne-Nigula valla sümboolika võeti kasutusele 25. märtsil 2014, kui Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu punktis 4.6 kohaselt jäi Lääne-Nigula valla sümboolika kehtima uue omavalitsusüksuse sümboolikana. Lääne-Nigula valla sümboolika autor on Ülo Leis.

 

Vapi kirjeldus: rohelisel kilbil hõbedane nelileht, punane lainelõikes piit ning hõbedane lainelõikes varras.

 

 

Lipu kirjeldus: rohelisel väljal vardapoolse asetusega valge nelileht punase tähtristiga ja valged pakud. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11, normaalsuurus 105x165 cm.

 

Selgitus: nelileht viitab ristikule ja põllumajanduslikule tegevusele; tähtrist haridusele ja märgib Lääne-Nigula kihelkonna kirikut; lainelõikes varras tähistab merd ja jõgesid. Hõbe tähistab vaimsust, puhtust ja sihikindlust; punane viitab Läänemaale; roheline kaunist loodust. 

 

Valla logo: jpg, pdf

Valla logo taustata: png

Valla lipp: png, pdf

Valla vapp: png, pdf

Lääne-Nigula valla stiiliraamat