SÜMBOOLIKA

Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu punktis 4.6 kohaselt jäi Lääne-Nigula valla sümboolika kehtima uue omavalitsusüksuse sümboolikana.

Vapi kirjeldus: rohelisel kilbil hõbedane nelileht, punane lainelõikes piit ning hõbedane lainelõikes varras.

Lipu kirjeldus: rohelisel väljal vardapoolse asetusega valge nelileht punase tähtristiga ja valged pakud. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11, normaalsuurus 105x165 cm.

Selgitus: nelileht viitab ristikule ja põllumajanduslikule tegevusele; tähtrist haridusele ja märgib Lääne-Nigula kihelkonna kirikut; lainelõikes varras tähistab merd ja jõgesid. Hõbe tähistab vaimsust, puhtust ja sihikindlust; punane viitab Läänemaale; roheline kaunist loodust. 

Sümbolid võeti kasutusele 25. märtsil 2014. Autor on Ülo Leis.

        

 

Lääne-Nigula valla logo on inspireeritud ühinenud valdades enim kasutusel olnud kihelkonna  seelikutriibustikest, mis keskel ühinevad, kuid siiski  säilitab iga piirkond oma eripära.

Valla tunnuslause – Tule meile, päriselt!   

Lääne-Nigula kui pindalalt kolmas omavalitsus Eestis hõlmab endast nii kauneid liivarandu, soomassiive kui ka ulatuslikke põllumaid ning kus igal paikkonnal on oma lugu ja traditsioonid.

Tunnuslauset toetavad neli eesmärki arengukavast :

1. Lääne-Nigula vald on atraktiivne elu- ja töökeskkond luues eeldusi elanike arvu suurenemiseks

2. Ettevõtjasõbalik, kõrge tööhõive ja tasuvate töökohtadega omavalitsus

3. Hästi toimivad ning vajadustele vastavad taristud

4. Avatud, innovaatiline ja kogukonda kaasav juhtimine

Valla logo ja tunnuslauset kasutame ürituste reklaamidel ja erinevatel avalikel objektidel, suveniiridel, diplomitel jpm.


Lääne-Nigula valla logo kasutamine on kohustuslik neile organisatsioonidele ja lepingulistele partneritele, kes saavad Lääne-Nigula vallalt toetust, mille kasutamine lepitakse Lääne-Nigula vallalt toetust saanud projekti puhul kokku vastavas lepingus. 

Ühtse terviku loomiseks on stiililiselt sarnaselt kujundatud kuus erinevat logo, mis on seotud arengukava eesmärkidega ning mis võimaldab logosid kasutada erinevatel puhkudel, vaata siit.