Minu (omaniku) ruumi elanikud ja nende aadressi lõpetamine

Kui te eluruumi omanikuna ei tea, kas eluruumi on registreeritud inimesi, kes tegelikult ei ela teile kuuluvas ruumis, saate seda kontrollida e-rahvastikuregistri teenuses Minu ruumi elanikud ja aadresside lõpetamine (vajalik sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga) või küsida eraldi kohalikult omavalitsuselt.

Juhul kui inimese elukohaks on rahvastikuregistris märgitud omanikule kuuluv ruum, aga ruumi registreeritud inimene ei ela sellel aadressil ning tal puudub ruumi kasutusõigus, on omanikul õigus ruumi registreeritud inimese elukoha aadress lõpetada ehk esitada avaldus rahvastikuregistris kajastuva elukoha aadressi lõpetamiseks. Seda avaldust saab esitada kohalikule omavalitsusele e-rahvastikuregistris teenuses Minu ruumi elanikud ja aadresside lõpetamine, samuti kohapeal või posti teel kirjalikult või e-posti teel digitaalallkirjaga. Omanik peab kinnitama avalduses oma allkirjaga, et isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana ja isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Ruumi omaniku taotlusest teavitab kohalik omavalitsus elanikku. Vajadusel avaldatakse teade väljaandes Ametlikud Teadaanded. Omaniku taotlust ei rahuldata, kui inimene ühe kuu jooksul teavituse kättetoimetamisest või Ametlikes Teadeannetes avaldamisest tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda.

 

Infot saab küsida:
Noarootsi osavallas, telefon 472 4350
Nõva osavallas, telefon 472 4670
Kullamaa osavallas, telefon 472 4760
Martna osavallas, telefon 472 5041
Taebla osavallas, telefon 472 0300
Oru osavallas, telefon 472 4350
Palivere osavallas, telefon 53076824
Risti osavallas, telefon 5171750
Vaata siit täpsemat asukohta.