25.09.19

Lääne-Nigula Vallavalitsus viib regulaarselt elanike seas läbi rahuloluküsitlust hindamaks elanike rahulolu valla teenustega.

Küsitluste tulemsutega tutvumiseks vali vasakpoolselt menüüribalt selle aasta number, mille tulemusi soovid näha.

Esimene Lääne-Nigula valla elanike rahuloluküsiltus viidi läbi 23.06 – 20.08.2019.