Lääne Nigula Vallavalitsus kinnitas 04.10.2022 seisuga 2022-2023 õa õpetajastipendiumi saajad

Statsionaarse- või mittestatsionaarse magistriõppe nominaalaja üliõpilane, kes 
omandab õpetaja, lasteaiaõpetaja või tugispetsialisti kutset ja kes peale õpingute 
lõppemist asub vähemalt kolmeks aastaks õpetaja või tugispetsialistina tööle 
Lääne-Nigula valla asutusse:
1. Karet Schönberg Noaroots Kool 
2. Margarita Erit Nõva Kool 
3. Ülle Ojamäe Oru Kool 
 
Lääne-Nigula valla asutusesse tööle asuv kutsega õpetaja või tugispetsialist:
1. Johanna Raudkivi Tugiteenuste Keskus 
2. Siivi Jõgi Kullamaa Keskkool 
3. Triin Jaanisk Kullamaa Keskkool 
 
Lääne-Nigula valla asutuses õpetajana või tugispetsialistina töötav isik 
tööalaseks enesetäiendamiseks (nt õpetajakutse omandamine, töö seisukohalt 
olulistel täienduskoolitustel või kursustel osalemine):
1. Külliki Silmpärg Taebla Kool 
2. Pille Pirk Risti PK 
3. Gerli Loorens Oru Kool 
4. Aive Nõupuu Oru Kool 
5. Oksana Bilinska Oru Kool 
 
Stipendiumi saajaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul arvates otsuse tegemisest või täiendkoolitusele asumisest.