Messi- ja laadatoetuse taotlus 2022

2.11.23

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Messi- ja laadatoetus toetamaks osalemist väljaspool Lääne-Nigula valda toimuvatel messidel ja laatadel.

Toetuse suurus on kuni 1000 eurot.

Omafinantseering vähemalt 50%.

https://www.laanenigula.ee/valla-ettevotlustoetus

Kestvus:

Toetust eraldatakse taotlusvoorudes. Vooru kuulutab Lääne-Nigula Vallavalitsus välja 2 kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist. Rahaliste vahendite olemasolul võib vallavalitsus välja kuulutada täiendava(d) taotlusvooru(d). Taotlusvooru info avaldatakse vähemalt 2 nädalat enne esitamise tähtaega.

Õigusaktid:

Lääne-Nigula valla ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide rahastamise kord

Vastutaja:

Arendusnõunik (Maila Pardla, maila.pardla@laanenigula.ee, 5332 1106)

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine vormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm, mille saab veebilehelt või vajadusel Lääne-Nigula Vallavalitsusest ning edastage koos vajalike muude dokumentidega digiallkirjastatult aadressile vv@laanenigula.ee.

 

 

Viide:

https://www.laanenigula.ee/valla-ettevotlustoetus