2.11.22

 

Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine 2022. aastal

Arengukava ja eelarvestraeegia ülevaatamine 2021. aastal

Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine 2020. aastal 

Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine 2019. aastal 

 

Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine 2022. aastal

Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026

 

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2023-2026

 

Tegevus Istung Kuupäev
I lugemise ettevalmistamine Arendus- ja eelarvekomisjon 08.09.2022
I lugemine Volikogu istung  15.09.2022
II lugemise ettevalmistamine Arendus- ja eelarvekomisjon 13.10.2022
II lugemine Volikogu istung 20.10.2022

 

Arengukava ja eelarvestraeegia ülevaatamine 2021. aastal

Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026

 

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2022-2025

 

Tegevus Istung Kuupäev
Arengukava I lugemise ettevalmistamine Arendus- ja eelarvekomisjon 13.08.2021
  Majandus- ja planeerimiskomisjon 13.08.2021
  Külaelu komisjon 16.08.2021
Arengukava I lugemine  Volikogu istung  19.08.2021
Eelarvestrateegia I lugemise ettevalmistamine Arendus- ja eelarvekomisjon  09.09.2021
  Majandus- ja planeerimiskomisjon 15.09.2021
Eelarvestrateegia I lugemine Volikogu istung 16.09.2021
II lugemise ettevalmistamine Arendus- ja eelarvekomisjon  06.10.2021
  Majandus- ja planeerimiskomisjon  12.10.2021
II lugemine  Volikogu istung  14.10.2021

2020

Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine 2020. aastal 

Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 

 

Lääne-Nigula  eelarvestrateegia 2021-2024 

Strateegia eelnõu oli avalikustatud 12.oktoober 2020 kuni 30. oktoober 2020. Muudatusettepanekute tähtaeg oli 2. november 2020.

Muudatusettepanekud tuli esitada kas E-posti aadressil vv@laanenigula.ee, E-vormil https://www.laanenigula.ee/ettepanek-arengukava-muutmiseks-voi-taiendamiseks või postiaadressil Haapsalu mnt 6, Taebla.

08.10.2020 Arendus -ja eelarvekomisjoni protokoll

15.10.2020 Volikogu protokoll (I lugemine) ja vallavanema ettekande slaidid

12.11.2020 Arendus ja eelarvekomisjoni protokoll

Strateegia kiideti heaks volikogu 19.novembri 2020 istungil.

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2021-2024UTMINE

2019

Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine 2019. aastal 

Lääne-Nigula arengukava 2018-2026 

Lääne-Nigula arengukava täitmise aruanne oli avalikustatud 26. augustist kuni 24. septembrini. Kes soovis teha ettepanekuid arengukava muutmiseks või täiendamiseks, sai seda samuti teha kuni 24. septembrini, ettepaneku võis esitada valla veebileheküljel sellekohasel E-vormil (www.laanenigula.ee/teenused-ja-toimingud1), digiallkirjastatud kujul E-posti aadressil vv@laanenigula.ee või postiga.

Arengukava menetlus komisjonides, kogukonnakogudes ja osavallakogudes

 1. Eelarve ja arenduskomisjoni protokoll
 2. Eelarve ja arenduskomisjoni protokoll (II)
 3. Eelarve ja arenduskomisjoni protokoll (III)
 4. Majandus- ja planeerimise komisjoni protokoll
 5. Sotsiaalkomisjoni protokoll
 6. Taebla kogukonnakogu protokoll
 7. Risti kogukonnakogu protokoll
 8. Palivere kogukonnakogu protokoll
 9. Noarootsi osavallakogu protokoll
 10. Martna osavallakogu protokoll
 11. Kullamaa osavallakogu protokoll
 12. Nõva osavallakogu protokoll

 

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2020-2024

Eelnõu heaks kiidetud vallavalitsuse poolt 6.09.2019 ja volikogu päevakorras I lugemisel 19.09.2019. Volikogu määras muudatusettepanekute tähtajaks 01.10.2019. Ettepaneku võis esitada valla veebileheküljel sellekohasel E-vormil (www.laanenigula.ee/teenused-ja-toimingud1), digiallkirjastatud kujul E-posti aadressil vv@laanenigula.ee või postiga.

Eelarvestrateegia menetlus komisjonides, kogukonnakogudes ja osavallakogudes:

 

Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 menetlusdokumendid