20.10.22

Lääne-Nigula valla arengudokumendid

 

Lääne-Nigula arengukava 2018-2026 ülevaatamine 2021. aastal

 

Lääne-Nigula arengukava 2018-2026 ülevaatamine 2020. aastal

 

Lääne-Nigula eelarvestrateegia 2022-2025 (ülevaatamine 2021. aastal)

 

Lääne-Nigula eelarvestrateegia 2021-2024 (ülevaatamine 2020. aastal)

Strateegia eelnõu oli avalikustatud 12.oktoober 2020 kuni 30. oktoober 2020. Muudatusettepanekute tähtaeg oli 2. november 2020.

Muudatusettepanekud tuli esitada kas E-posti aadressil vv@laanenigula.ee, E-vormil https://www.laanenigula.ee/ettepanek-arengukava-muutmiseks-voi-taiendamiseks või postiaadressil Haapsalu mnt 6, Taebla.

08.10.2020 Arendus -ja eelarvekomisjoni protokoll

15.10.2020 Volikogu protokoll (I lugemine) ja vallavanema ettekande slaidid

12.11.2020 Arendus ja eelarvekomisjoni protokoll

Strateegia kiideti heaks volikogu 19.novembri 2020 istungil.

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2021-2024

 

Lääne-Nigula arengukava 2018-2026 ülevaatamine 2019. aastal

Lääne-Nigula arengukava täitmise aruanne oli avalikustatud 26. augustist kuni 24. septembrini. Kes soovis teha ettepanekuid arengukava muutmiseks või täiendamiseks, sai seda samuti teha kuni 24. septembrini, ettepaneku võis esitada valla veebileheküljel sellekohasel E-vormil (www.laanenigula.ee/teenused-ja-toimingud1), digiallkirjastatud kujul E-posti aadressil vv@laanenigula.ee või postiga.

Arengukava menetlus komisjonides, kogukonnakogudes ja osavallakogudes

 1. Eelarve ja arenduskomisjoni protokoll
 2. Eelarve ja arenduskomisjoni protokoll (II)
 3. Eelarve ja arenduskomisjoni protokoll (III)
 4. Majandus- ja planeerimise komisjoni protokoll
 5. Sotsiaalkomisjoni protokoll
 6. Taebla kogukonnakogu protokoll
 7. Risti kogukonnakogu protokoll
 8. Palivere kogukonnakogu protokoll
 9. Noarootsi osavallakogu protokoll
 10. Martna osavallakogu protokoll
 11. Kullamaa osavallakogu protokoll
 12. Nõva osavallakogu protokoll

 

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2019-2023 menetlusdokumendid

    

Eelnõu heaks kiidetud vallavalitsuse poolt 6.09.2019 ja volikogu päevakorras I lugemisel 19.09.2019. Volikogu määras muudatusettepanekute tähtajaks 01.10.2019. Ettepaneku võis esitada valla veebileheküljel sellekohasel E-vormil (www.laanenigula.ee/teenused-ja-toimingud1), digiallkirjastatud kujul E-posti aadressil vv@laanenigula.ee või postiga.

Eelarvestrateegia menetlus komisjonides, kogukonnakogudes ja osavallakogudes:

 

Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 menetlusdokumendid

 
 

Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Matsalu turismipiirkonna arengukava 2014-2020

Matsalu turismipiirkonna arengukava 2021-2025+